Ofra Haza - "SHADAY"  

MB

SHADAY AMOR NO DAAY…
AS I LOOK BACK ON YESTERYEAR
A PICTURE'S COMING CLEAR
I SEE MY FATHER WORK THE FIELDS
MY MOTHER HOLDS ME NEAR

Gdy spoglądam wstecz na ubiegły rok
widoki wyłaniają się czyste
widzę swego ojca, pracującego na polu
moja matka trzyma mnie blisko przy sobie

I  TRAVELLED  FAR  BUT  NOW  I'M  HERE
TO  SING  FOR  YOU  MY  TEARS
THE  YELLOW  MOON  SHINES  IN  MY  EYES
AND  WATCHES  WHILE  I  CRY

Zwiedziłam dużo, lecz teraz jestem tutaj
znakiem dla Ciebie są moje łzy
żółty księżyc świeci w moje oczy
i patrzy, gdy płaczę

OH…  OH…  EL  SHADAY
OH…  OH…  EL  SHADAY
TELL  ME  WHO  AM  I
TELL  ME  WHO  AM  I
OH…  EL  SHADAY

Oh…  oh…  Boże SHADAY
oh…  oh… Boże SHADAY
powiedz mi, kim jestem
powiedz mi, kim jestem

MANY  YEARS  AND  TEARS  AGO
MY  PEOPLE  WERE  SCATTERED
TAKING  WITH  WHEM  BROKEN  SOULS
FROM  HOMES,  WHERE  TIME  ONCE  MATTERED

Wiele lat i łez temu
mój naród był rozproszony
zabierając swoje złamane dusze
z domostw, gdzie …

MY  LOVELY  LAND  MY  LONELY  LAND
ALONE  TWO  THOUSAND  YEARS
AND  NOW  RETURNED  OUR  HOLY  LAND
BUT  FIELDS  ARE  FILLED  WITH  TEARS

Mój ukochany kraj, mój jedyny kraj
czekający dwa tysiące lat
a teraz mój święty kraj powrócił
lecz pola są wypełnione łzami

YA  ROOHI  YA  YOOMA
RAWINI  FAIN  BAITEAK
ANA  MADLOOMA  YA  YOOMA
BIEAD  BIEAD  MINIK
YA  YOOMA…

 
 
  Inne teksty: Aviv Gefen -"Rock&Roll
 

wstęp :: alfabet :: alef-bet :: sichot :: sziurim :: milim :: kropkres :: kipa :: tabele :: mapa :: cijurim :: hagada ::
strona główna  ::   wizytówka  ::   biblia  ::   hebrajski  ::     ::   artykuły  :: 
limeryki  ::     ::   gry  ::     :: ; e-kartki  ::  logodzwonki
download  ::   chat  ::   linki  ::   księga gości

© 2002 - Rumburak / רומבורק