uStronie Rumburaka

forum | chat | księga gości
Strona główna / האתר ראשי
Artykuły wybrane » imię Boże | poszukiwanie Boga | jak powstało życie | religia fałszywa | 2 przykazanie | największe kłamstwo
Działy wybrane » religijny nazizm | religijne zbrodnie | religijna obłuda | dzieje religii | historia |
Dział języka hebrajskiego / עברית
wiersze Doroty | wiersze Beaty | wiersze z imieniem Bożym |
Gry FLASH i JAVA oraz trochę zabawy

Kursy języka hebrajskiego

hebrew star

TABELE gramatyczne języka hebrajskiego

x x x x x x

CZAS TERAŹNIEJSZY:


ה / a אני את היא   ה / e אני אתה הוא
ת / at, et brak
ות / ot אנחנו אתן הן ים / im אנחנו אתם הם

CZAS PRZESZŁY:


- ti תי - XX אני
- ta ת - XX אתה
-  t   ת - XX את
- - XX הוא
- a ה - XX היא
 
- nu נו - XX אנחנו
- tem תם - XX אתם
- ten תן - XX אתן
- u ו - XX הם
הן

CZAS PRZYSZŁY


  XX א אני
  XX ת אתה
  XX ת את
  XX י הוא
  XX ת היא
 
  XX נ אנחנו
ו XX ת אתם
XX אתן
ו XX י הם
XX הן
 

XX oznacza rdzeń (szoresz - שורש) wyrazu

Mała powtórka:    Czasowniki w języku hebrajskim podzielone sa na kilka podstawowych grup koniugacyjnych (pa'al,   pi'el,  hif'il,  hitpalel,  nif'al).

   Kazdy czasownik posiada rdzeń - שורש (szoresz),  który jest podstawowym elementem czasownika i decyduje o jego znaczeniu. Przeważnie składa się on z trzech liter (wyjątkowo z czterech).   Dodając odpowiednio przedrostki i przyrostki do rdzenia czasownika - uzyskujemy w prosty sposób odmianę czasownika w czasie przeszłym (עבר - awar) oraz przyszłym  (עתיד -atid)

Po lewej stronie, jako pomoc, widnieją schematyczne tabele odmian czasowników. Natomiast w szerszym oknie, po prawej, zamieszczam poniżej dokładne przykłady, wybranych czasowników z danej grupy koniugacyjnej.


  Bezokolicznik:

לחכות (lechakot = czekać / zaczekać)

Zwróć uwagę: Bezokolicznik  w   języku   hebrajskim   zawsze  rozpoczyna   się   literą   ל  (lamed).

  Rdzeń - שורש:

ח. כ. ה

Zwróć uwagę: Końcowe   ות  (-ot) w bezokoliczniku oznacza, iż  ostatnią literą rdzenia wyrazu jest ה (he).

 

 Czas teraźniejszy -  הווה (howe):

מחכות מחכים מחכה מחכה
mechakot mechakim mechaka mechake

  Czas przeszły - עבר (awar):

      אני
      אתה
      את
      הוא
      היא
 
      אנחנו
      אתם
      אתן
      הם
      הן

do góry  top  


  Czas przyszły - עתיד (atid):

      אני
      אתה
      את
      הוא
      היא
 
      אנחנו
      אתם
  אתן
      הם
  הן
Strona zgodna z najnowszą normą XHTML 1.1 small logo | Logodzwonki | | Linki | E-mail |
© 2002-2006 • RUMBURAK • רומבורק