uStronie Rumburaka

forum | chat | księga gości
Strona główna / האתר ראשי
Artykuły wybrane » imię Boże | poszukiwanie Boga | jak powstało życie | religia fałszywa | 2 przykazanie | największe kłamstwo
Działy wybrane » religijny nazizm | religijne zbrodnie | religijna obłuda | dzieje religii | historia |
Dział języka hebrajskiego / עברית
wiersze Doroty | wiersze Beaty | wiersze z imieniem Bożym |
Gry FLASH i JAVA oraz trochę zabawy

Kursy języka hebrajskiego

hebrew star

TABELE gramatyczne języka hebrajskiego

x x x x x x

PRZYKŁADY


Czas teraźniejszy:

Czasownik
(laasot) - לעשות
(osa) - עושה (ose) - עושה
(osot)-עושות (osim)-עושים
robić / zrobić
ja robię ty robisz ona robi ja robię ty robisz on robi
my robimy wy robicie one robią my robimy wy robicie oni robią
Czasownik
(lircot) - לרצות
(roca)-רוצה (roce)-רוצה
(rocot)-רוצות (rocim)-רוצים
chcieć
ja chcę ty chcesz ona chce ja chcę ty chcesz on chce
my chcemy wy chcecie one chcą my chcemy wy chcecie oni chcą
Czasownik
(lalechet) - ללכת
(holechet)- הולכת (holech)- הולך
(holchot)- הולכות (holchim)-  הולכים
iść (w sensie:odejść)
ja idę ty idziesz ona idzie ja idę ty idziesz on idzie
my idziemy wy idziecie one idą my idziemy wy idziecie oni idą


Rzeczownik
(jelda)-ילדה (jeled)-ילד
(jeldot)-ילדות (jeladim)-ילדים
dziecko (dziewczynka) dziecko (chłopak)
dzieci  (dziewczynki) dzieci (chłopcy)
Rzeczownik
(mora)-מורה (more)-מורה
(morot)-מורות (morim)-מורים
nauczycielka nauczyciel
nauczycielki nauczyciele
Rzeczowniki
Rodzaj męski:
lekarz (rofe) רופה
centrum (merkaz) מרכז
telusz (bon) תלוש
Rodzaj żeński:
pijaństwo (szichrut) שיכרות
możliwośc (efszarut) אפשרות
lody (glida) גלירה
pociąg (rakewet) רקבת
porcja (mana) מנה
modlitwa (tfila) תפילה
Przymiotnik
(gdola) -גדולה (gadol) - גדול
(gdolot)-גדולות (gdolim)-גדולים
duża duży
duże duzi
Przymiotnik
(ktana)-קטנה (katan)-קטן
(ktanot)-קטנות (ktanim)-קטנים
mała mały
małe mali

   CZASOWNIKI   w  języku hebrajskim podzielone sa na kilka podstawowych grup koniugacyjnych (pa'al,   pi'el,  hif'il,  hitpalel,  nif'al).

   Każdy czasownik posiada rdzeń - שורש (szoresz),  który jest podstawowym elementem czasownika i decyduje o jego znaczeniu. Przeważnie składa się on z trzech liter (wyjątkowo z czterech).

   W języku hebrajskim, tak samo, jak w polskim, występują trzy czasy: teraźniejszy, przeszły i przyszły. W przeciwieństwie jednak do języka polskiego  - nie odróżnia się w hebrajskim czasowników dokonanych a niedokonanych.


   CZAS TERAŹNIEJSZY   - odmiana czasownika w czasie teraźniejszym jest niezmiernie prosta. Mamy dwie formy czasu teraźniejszego w liczbie pojedynczej: męską i żeńską oraz dwie w liczbie mnogiej - również męską i żeńską. Rodzaju nijakiego właściwie w hebrajskim nie ma.

  •    Rodzaj męski w liczbie pojedynczej  ( jeśli nie kończy się na spółgłoskę) posiada przeważnie wygłos -E,  a w liczbie mnogiej  -IM.

  •    Rodzaj żeński , w liczbie pojedynczej, przeważnie kończy się na -A, -AT-ET, a w liczbie mnogiej na  -OT.  Również chyba wszystkie inne wyrazy (nie-czasowniki) zakończone na -UT są rodzaju żeńskiego.

   (Oczywiście - od każdej reguły istnieją wyjątki.)

Powyższa zasada odnosi się nie tylko do czasowników ale i do pozostałych części mowy, takich jak: rzeczownik czy  przymiotnik. Dlatego, dla  lepszego zobrazowania tego schematu "końcówkowego"  - w lewej części tej strony zamieszczam również  (poza czasownikiem w czasie teraźniejszym) kilka przykładów odmian rzeczownika i przymiotnika.

Warto zwrócić uwagę, iż czasowniki w tym czasie, nie określają  przynależności do osoby. Dlatego, mówiąc 'idę' - po hebrajsku należy powiedzieć 'ja idę'.  Brak słówka 'ja' spowodowałby różnorakie zrozumienie ('ja idę', 'ty idziesz' lub 'on idzie'). Ta kwestia nie dotyczy czasów: przeszłego i przyszłego, które jednoznacznie określają przynależny im podmiot.

 

UWAGI: W języku hebrajskim - inaczej, niż w języku polskim - istnieje rozróżnienie rodzaju (płci) DODATKOWO dla pierwszej (JA - אני) i drugiej (TY - אתה, את) osoby liczby pojedynczej oraz dla pierwszej (MY - אנחנו) i  drugiej (WY - אתם, אתן) osoby liczby mnogiej.

W przypadku towarzystwa mieszanego (kobiety z przynajmniej jednym mężczyzną) - dominującym w mowie staje się rodzaj męski.


   CZAS PRZESZŁY - nie jest wcale trudny do opanowania, dlatego radzę poznać go w następnej kolejności. Charakterystycznym dla niego są końcówki, jakie dodajemy do rdzenia czasownika:

-ti תי- 1 os. l. pojedyncza (singular)
-ta ת- 2 os. r.m.
-t ת- 2 os. r.ż.
bez końcówki 3 os. r.m.
-a ה- 3 os. r.ż.
 
-nu נו- 1 os. liczba mnoga (plural)
-tem תם- 2 os.r.m.
-ten תן- 2 os. r.ż.
-u ו- 3 os. r.m.
3 os. r.ż.

W trzeciej osobie liczby mnogiej (oni, one) występuje ta sama forma.

Dokładna odmiana czasowników w czasie przeszłym (i przyszłym), uwzględniająca drobne różnice w poszczególnych grup koniugacyjnych,  znajduje się pod zielonymi przyciskami na górze tej strony.

do góry  top  


   CZAS PRZYSZŁY   również nie jest zbyt skomplikowany. Zawiera on przedrostki przed rdzeniem (X) i  w pewnych osobach  przyrostek na końcu. Przedstawia to tabela:

  x א 1 os. l. poj. (singular)
  x ת 2 os. r.m.
י x ת 2 os. r.ż.
  x י 3 os. r.m.
  x ת 3 os. r.ż.
 
  x נ 1 os. l. mnoga (plural)
ו x ת 2 os.r.m.
x 2 os. r.ż.
ו x י 3 os. r.m.
x 3 os. r.ż.
Strona zgodna z najnowszą normą XHTML 1.1 small logo | Logodzwonki | | Linki | E-mail |
© 2002-2006 • RUMBURAK • רומבורק