uStronie Rumburaka

forum | chat | księga gości
Strona główna / האתר ראשי
Artykuły wybrane » imię Boże | poszukiwanie Boga | jak powstało życie | religia fałszywa | 2 przykazanie | największe kłamstwo
Działy wybrane » religijny nazizm | religijne zbrodnie | religijna obłuda | dzieje religii | historia |
Dział języka hebrajskiego / עברית
wiersze Doroty | wiersze Beaty | wiersze z imieniem Bożym |
Gry FLASH i JAVA oraz trochę zabawy

Kursy języka hebrajskiego

hebrew star

TABELE gramatyczne języka hebrajskiego

x x x x x x

CZAS TERAŹNIEJSZY:


ה / a אני את היא   ה / e אני אתה הוא
ת / at, et brak
ות / ot אנחנו אתן הן ים / im אנחנו אתם הם

CZAS PRZESZŁY:


- ti תי - XX אני
- ta ת - XX אתה
 -  t    ת - XX את
- - XX הוא
- a ה - XX היא
 
- nu נו - XX אנחנו
- tem תם - XX אתם
- ten תן - XX אתן
- u ו - XX הם
הן

CZAS PRZYSZŁY


  XX א אני
  XX ת אתה
  XX ת את
  XX י הוא
  XX ת היא
 
  XX נ אנחנו
ו XX ת אתם
XX אתן
ו XX י הם
XX הן
 

XX oznacza rdzeń (szoresz - שורש) wyrazu

   Czasowniki hebrajskie z grupy התפעל (hitpael) są przeważnie czasownikami zwrotnymi (z dodanym 'się').

Oto kilka przykładów czasowników z tej charakterystycznej grupy:


  Bezokolicznik:

להתפלל (lehitpalel = modlić się)

  Rdzeń - שורש:

פ.ל.ל

Zwróć uwagę: Bezokolicznik  w   języku   hebrajskim   zawsze  rozpoczyna   się   literą   ל  (lamed), a dodatek הת (hit) świadczy o "zwrotności" danego czasownika:

 Czas teraźniejszy -  הווה (howe):

מתפללות מתפללים מתפללת מתפלל
mitpalelot mitpalelim mitpalelet mitpalel

  Czas przeszły - עבר (awar):

modliłem się hitpalal-ti התפללתי אני
modliłeś się hitpalal-ta התפללת אתה
modliłeś się hitpalal-t התפללת את
modlił się hitpalel התפלל הוא
modliła się hitpalel-a התפללת היא
 
modliliśmy się hitpalal-nu התפללנו אנחנו
modliliście się hitpalal-tem התפללתם אתם
modliliście się hitpalak-ten התפללתן אתן
modlili się hitpalel-u התפללו הם
modliły się הן

do góry  top  


  Czas przyszły - עתיד (atid):

pomodlę się     אני
pomodlisz się     אתה
pomodlisz się     את
on pomodli się     הוא
ona pomodli się     היא
 
pomodlimy się     אנחנו
pomodlicie się     אתם
pomodlicie się אתן
oni pomodlą się     הם
one pomodlą się הן
Zwróć uwagę: Oto zestawienie innych czasowników zwrotnych, a niżej odpowiadające im te same czasowniki niezwrotne:
 • להתלבש (lehitlabesz) - ubierać się / ubrać się
 • להתרחץ (lehitrachec) - myć się / kąpać się
 • להתפתח (lehitpateach) - rozwijać się / rozwinąć się
 • להתגלח (lehitgaleach) - golić się / ogolić się
 • להתחמם (lehitchamem)-rozgrzać się/rozgrzewać się
 • להתרבות (lehitrabot) - rozmnożyć się/rozmnażać się
 • להתבלבל (lehitbalbel) - mylić się / pomylić się
 • להתעניין (lehitanjen) - interesować się /zainter. się
 • להתחשבן (lehitchaszben) -rozliczyć się/rozliczać się
 • להתרגז (lehitragez) - rozgniewać się / gniewać się
 • להתפנק (lehitpanek) - pieścić się / popieścić się
 • להתרפא (lehitrape) - goić się / zagoić się
 • להתקרב (lehitkarew)  - zbliżać się / zbliżyć się

 …  itp.          

Wyrzucając zwrot הת (hit) z bezokolicznika - niejednokrotnie otrzymujemy pokrewny mu czasownik, z utraconą zwrotnością.  לדוגמה (ledugma) - na przykład:

 • ללבוש (lilbosz) - ubierać / ubrać
 • לרחוץ (lirchoc) - myć / umyć
 • לפתח (lefateach) - rozwijać / rozwinąć
 • לחמם (lechamem) - rozgrzewać / rozgrzać

 • לעניין (leanjen) - interesować / zainteresować
 • לחשב (lechaszew) - rozliczyć / rozliczać
 • להרגיז (lehargiz) - gniewać / rozgniewać
 • לפנק (lefanek) - pieścić / popieścić
 • לרפא (lerape) - goić / zagoić
 • לקרב (lekarew) - zbliżyć / zbliżać

Proszę porównać oba zestawienia czasowników (zwrotnych z ich odpowiednikami niezwrotnymi).  Niewielka odmienność w wymowie, odpowiednich znaczeniowo wyrazów, nie powinna dziwić.  Zwróćcie też  uwagę na wzajemne przegłosy takich liter, jak:  פ / פ (PE / FE) ,  ב / ב (BET / WET),  כ / כ  (KAF / CHAF), przy przechodzeniu czasownika zwrotnego w niezwrotny.

Strona zgodna z najnowszą normą XHTML 1.1 small logo | Logodzwonki | | Linki | E-mail |
© 2002-2006 • RUMBURAK • רומבורק