uStronie Rumburaka

forum | chat | księga gości
Strona główna / האתר ראשי
Artykuły wybrane » imię Boże | poszukiwanie Boga | jak powstało życie | religia fałszywa | 2 przykazanie | największe kłamstwo
Działy wybrane » religijny nazizm | religijne zbrodnie | religijna obłuda | dzieje religii | historia |
Dział języka hebrajskiego / עברית
wiersze Doroty | wiersze Beaty | wiersze z imieniem Bożym |
Gry FLASH i JAVA oraz trochę zabawy

Kursy języka hebrajskiego

hebrew star

TABELE gramatyczne języka hebrajskiego

x x x x x x

CZAS TERAŹNIEJSZY:


ה / a אני את היא   ה / e אני אתה הוא
ת / at, et brak
ות / ot אנחנו אתן הן ים / im אנחנו אתם הם

CZAS PRZESZŁY:


- ti תי - XX אני
- ta ת - XX אתה
-  t   ת - XX את
- - XX הוא
a - ה - XX היא
 
- nu נו - XX אנחנו
- tem תם - XX אתם
- ten תן - XX אתן
u - ו - XX הם
הן

CZAS PRZYSZŁY


  XX א אני
  XX ת אתה
  XX ת את
  XX י הוא
  XX ת היא
 
  XX נ אנחנו
ו XX ת אתם
XX אתן
ו XX י הם
XX הן

XX oznacza rdzeń (szoresz - שורש) wyrazu

Grupa czasowników הפעיל (hif'il):

Bezokolicznik:

להקים (lehakim = postawić / stawiać, w sensie zbudować / budować)

Zwróć uwagę: W języku hebrajskim nie ma rozróżnienia pomiędzy czasownikami niedokonanymi, a jego formą dokonaną.

Rdzeń - שורש:

ק.ו.מ


Czas teraźniejszy - הווה (howe):

מקימות מקימים מקימה מקים
mekim-ot mekim-im mekima mekim

Czas przeszły - עבר (awar):

  hekam-ti הקמתי אני
  hekam-ta הקמת אתה
  hekam-t הקמת את
  hekim הקים הוא
  hekim-a הקמה היא
 
  hekam-nu הקמנו אנחנו
  hekam-tem הקמתם אתם
  hekam-ten הקמתן אתן
  hekim-u הקימו הם
  הן

do góry  top  


Czas przyszły - עתיד (atid):

      אני
      אתה
      את
      הוא
      היא
 
      אנחנו
      אתם
  אתן
      הם
  הן

Inne czasowniki z tej grupy, o podobnej odmianie, jak wyżej:

  • להקשיב (lehaksziw) - słuchać
  • להפסיק (lehafsik) - przerywać / przerwać
  • להזמין (lehazmin) - zamawiać / zamówić
Strona zgodna z najnowszą normą XHTML 1.1 small logo | Logodzwonki | | Linki | E-mail |
© 2002-2006 • RUMBURAK • רומבורק