uStronie Rumburaka

forum | chat | księga gości
Strona główna / האתר ראשי
Artykuły wybrane » imię Boże | poszukiwanie Boga | jak powstało życie | religia fałszywa | 2 przykazanie | największe kłamstwo
Działy wybrane » religijny nazizm | religijne zbrodnie | religijna obłuda | dzieje religii | historia |
Dział języka hebrajskiego / עברית
wiersze Doroty | wiersze Beaty | wiersze z imieniem Bożym |
Gry FLASH i JAVA oraz trochę zabawy

Kursy języka hebrajskiego

hebrew star

35.
שיעור

בראשית י''ב ,11
ט''ל, 1,3-6,15
כ''א, 2-3

אברהם נשוי, יש לו אישה יפה ושמה שרה. Awraham żonaty, ma on żonę piękną, a imię jej Sara.
(Awraham nasuj, jesz lo isza jafa weszma Sara)
אברהם אוהב את שרה. לשרה אין ילדים. Awraham kocha Sarę. Sara nie ma dzieci.
(Awraham ohew et Sara. leSara ejn jeldim)
אברהם רוצה בן. Awraham chce syna.
(Awraham roce ben)
הגר עובדת בבית של אברהם ושרה. Hagar pracuje w domu Awrahama i Sary.
(Hagar owedet babajt szel Awraham weSara)
להגר נולד בן מאברהם. Hagar rodzi się syn z Abrahama.
(leHagar nulad ben meAwraham)
עכשיו לאברהם יש בן אחד-ישמעאל. Teraz Awraham ma syna jednego - Ismaela.
(achszaw leAwraham kesz ben echad- Ismael)
גם שרה רוצה בן. רוצה מאוד. Również Sara chce syna. Chce bardzo.
(gam Sara roca ben. roca meod)
שלושה מלאכים באים לאברהם ולשרה. Trzech aniołów przychodzi do Awrahama i do Sary.
(szlosza malkim baim leAwraham weleSara)
המלכים אומרים לאברהם: Aniołowie mówią do Awrahama:
(hamalkim omrim leAwraham)
באוד שנה יהיה לך ולשרה בן. Za rok będzie (tobie) i (do)Sary syn.
(beod szana jehije lach weleSara ben)
שרה שומעת וצוחקת. Sara słucha i śmieje się.
(Sara szomeat wecochakat)
אחרי שנה נולד לאברהם ולשרה בן. שמו- יצחק. Po roku rodzi się Awrahamowi i Sarze syn. Imię jego - Jicchak.
(acharej szana nulad leAwraham weleSara ben. szmo- Jicchak)
ישמעאל ויצחק אחים- יש להם אב אחד. Ismael i Jicchak braćmi - mają ojca jednego.
(Ismael weJicchak achim - jesz lahem aw echad)
שרה אוהבת את יצחק. היא לא אוהבת את ישמעאל. Sara kocha Jicchaka. Ona nie kocha Ismaela.
(Sara ohewet et Jicchak. hi lo ohewet et Ismael)
הגר אוהבת את ישמעאל. Hagar kocha Ismaela.
(Hagar ohewet et Ismael)
שתי נשים בבית - צרות בבית. לאברהם יש בעיות. Dwie kobiety w domu - kłopot w domu. Awraham ma problemy.
(sztej naszim babajt - carot babajt. leAwraham jesz beajot)
שתי נשים לא יכולות לגור יחד. Dwie kobiety nie mogą mieszkać razem.
(sztej naszim lo jecholim lagur jachad)
הגר צריכה ללכת. Hagar potrzebuje iść (odejść).
(Hagar cricha lalechet)
היא הולכת עם ישמעאל למדבר. Ona idzie z Ismaelem na pustynię.
(hi holechet im Ismael lemidbar)

Strona zgodna z najnowszą normą XHTML 1.1 small logo | Logodzwonki | | Linki | E-mail |
© 2002-2006 • RUMBURAK • רומבורק