uStronie Rumburaka

forum | chat | księga gości
Strona główna / האתר ראשי
Artykuły wybrane » imię Boże | poszukiwanie Boga | jak powstało życie | religia fałszywa | 2 przykazanie | największe kłamstwo
Działy wybrane » religijny nazizm | religijne zbrodnie | religijna obłuda | dzieje religii | historia |
Dział języka hebrajskiego / עברית
wiersze Doroty | wiersze Beaty | wiersze z imieniem Bożym |
Gry FLASH i JAVA oraz trochę zabawy

Kursy języka hebrajskiego

hebrew star

25.
שיע×�ר

יר×�שלים (1)
יר×�שלים ×�עתיק×� ×ימצאת ×�×�לק ×�מ×�ר×�י של ×�עיר.Jerozolima antyczna znajduje się w części wschodniej miasta.
(Jeruszalajim haatika nimcet bachelek hamizrachi szel hair.)
×�יר×�שלים ×�עתיק×� ×מצא ×�כ×�תל ×�מער×�י.W Jerozolimie antycznej znajduje się Kotel (Ściana Płaczu).
(baJeruszalajim haatika nimca haKotel hamaarawi)
×�עיר ×�עתיק×� יש ר×�עים (4) שכ×�××�ת.Na Starym Mieście są cztery dzielnice.
(bair haatika jesz rewiim szchunot)
1. ר×�×�ע י×�×�×�י. 1. Dzielnica Ĺźydowska.
(rowa jehudi)
2. ר×�×�ע ××�צרי. 2. Dzielnica chrześcijańska.
(rowa nocri)
3. ר×�×�ע מ×�סלמי. 3. Dzielnica muzułmańska.
(rowa muslemi)
4. ר×�×�ע ארמ×י. 4. Dzielnica ormiańska.
(rowa armeni)
×�ר×�×�ע ×�י×�×�×�י ×�רים י×�×�×�ים. W dzielnicy Ĺźydowskiej mieszkają Ĺťydzi.
(barowa hajehudi garim jehudim)
×�ר×�×�ע ×�××�צרי ×�רים ××�צרים. W dzielnicy chrześcijańskiej mieszkają chrześcijanie.
(barowa hanocri garim nocrim)
×�ר×�×�ע ×�מ×�סלמי ×�קים מ×�סלמים. W dzielnicy muzułmańskiej mieszkają muzułmanie.
(barowa hamuslemi garim muslemim)
×�ר×�×�ע ×�ארמ×י ×�רים ארמ×ים. W dzielnicy ormiańskiej mieszkają Ormianie.
(barowa haarmeni garim armenim)
מס×�י×� לעיר ×�עתיק×� יש ×�×�מ×�. Dookoła Starego Miasta jest mur.
(mesawiw leir haatika jesz choma)
×�×�×�מ×� יש ׊×�ע×� (7) שערים. W murze jest siedem bram.
(bachoma jesz sziw'a szearim)
×�ליל×�ת ×�י×� ץ×�×�רים את ×�שערים, כי פ×�×�×� מ׊×�×�×�ים. W noce były (one) zamykane, poniewaĹź …
(balajlot haju sogrim et haszearim, ki pachadu miszodedim)

Strona zgodna z najnowszą normą XHTML 1.1 small logo | Logodzwonki | | Linki | E-mail |
© 2002-2006 • RUMBURAK • רומבורק