uStronie Rumburaka

forum | chat | księga gości
Strona główna / האתר ראשי
Artykuły wybrane » imię Boże | poszukiwanie Boga | jak powstało życie | religia fałszywa | 2 przykazanie | największe kłamstwo
Działy wybrane » religijny nazizm | religijne zbrodnie | religijna obłuda | dzieje religii | historia |
Dział języka hebrajskiego / עברית
wiersze Doroty | wiersze Beaty | wiersze z imieniem Bożym |
Gry FLASH i JAVA oraz trochę zabawy

Kursy języka hebrajskiego

hebrew star

24.
שיעור

Odmiana rzeczownika

- w języku hebrajskim możemy odmieniać także rzeczownik, wskazując jego przynależność do danej osoby, co bardzo wydatnie potrafi skrócić wypowiedzi w tym języku. Ta odmiana nie jest trudna, gdyż, co nie trudno zauważyć, opiera się ona o te same końcówki, znane nam już z odmian przyimków של, את, ב, אצל, מ, אל, czy zwrotu שלום.

Odmiana rzeczownika

נטיית שם האצם

Aby wyrazić przynależność, zamiast słowa של można odmieniać rzeczownik i z tej odmiany dowiedzieć się, do kogo należy dany przedmiot. Trzeba pamiętać, że w odmianie rzeczownik zawsze podany jest z przedimkiem określonym.

awi

האב שלי = אבי

awicha

האב שלך = אביך

awich

האב שלך = אביך

awiw

האב שלו = אביו

awiha

האב שלה = אביה

Inne odmiany rzeczowników:

(achoti)

אחותי

(achi)

אחי

(imi)

אמי

(achotcha)

אחותך

(achicha)

אחיך

(imcha)

אמך

(achotech)

אחותך

(achich)

רחיך

(imech)

אמך

(achoto)

אחותו

(achiw)

רחיו

(imo)

אמו

(achota)

אחותה

(achiha)

רחיה

(ima)

אמהInne odmiany rzeczowników:

(iszi) האיש שלי = אישי (baali) הבעל שלי = בעלי (iszti) האישה שלי = אשתי
(achotcha) אישך (achicha) בעלך (imcha) אישתך
(achotech) אישך (achich) בעלך (imech) אישתך
(achoto) אישיו (achiw) בעליו (imo) אישתו

(achota)

אישיה

(achiha)

בעליה

(ima)

אישתה

(achoti) האיש שלי = אישי (biti) הבת שלי = בתי (bni) הבן שלי = בני
(achotcha) אישך (achicha) בעלך (imcha) אישתך
(achotech) אישך (achich) בעלך (imech) אישתך
(achoto) אישיו (achiw) בעליו (imo) אישתו

(achota)

אישיה

(achiha)

בעליה

(ima)

אישתה

Strona zgodna z najnowszą normą XHTML 1.1 small logo | Logodzwonki | | Linki | E-mail |
© 2002-2006 • RUMBURAK • רומבורק