uStronie Rumburaka

forum | chat | księga gości
Strona główna / האתר ראשי
Artykuły wybrane » imię Boże | poszukiwanie Boga | jak powstało życie | religia fałszywa | 2 przykazanie | największe kłamstwo
Działy wybrane » religijny nazizm | religijne zbrodnie | religijna obłuda | dzieje religii | historia |
Dział języka hebrajskiego / עברית
wiersze Doroty | wiersze Beaty | wiersze z imieniem Bożym |
Gry FLASH i JAVA oraz trochę zabawy

Kursy języka hebrajskiego

hebrew star
21.
שיעור כ''א

Czas przyszły czasownika להיות (być)

(ja) będę

ehije

אהיה

אני

(ty) będziesz

tihije

תהיה

אתה

(ty) będziesz

tihji

תהיי

את

(on) będzie

jihje

יהיה

הוא

(ona) będzie

tihje

תהיה

היא

(my) będziemy

nihje

נהיה

אנחנו

(wy) będziecie

tihju

תהיו

אתם

אתן

(oni)

będą

jihju

יהיו

הם

(one)

הן

Czas przeszły czasownika להיות (być)

(ja) byłem

hajiti

הייתי

אני

(ty) byłeś

hajita

היית

אתה

(ty) byłaś

hajit

היית

את

(on) był

haja

היה

הוא

(ona) była

hajta

הייתה

היא

(my) byliśmy

hajinu

היינו

אנחנו

(wy) byliście

hajitem

הייתם

אתם

(wy) byłyście

hajiten

הייתן

אתן

(oni) byli

haju

היו

הם

(one) były

הן

Czas przeszły czasownika ‘pić’

לשתות זמן עבר של שם הפועל:

(ja) piłem

szatiti

שתיתי

אני

(ty) piłeś

szatita

שתית

אתה

(ty) piłaś

szatit

שתית

את

(on) pił

szata

שתה

הוא

(ona) piła

szateta

שתתה

היא

(my) piliśmy

szatinu

שתינו

אנחנו

(wy) piliście

szatitem

שתיתם

אתם

(wy) piłyście

szatiten

שתיתן

אתן

(oni) pili

szatu

שתו

הם

(one) piły

הן

Czas przyszły czasownika לעזור (pomóc)

(ja) pomogę

eezor

אעזור

אני

(ty) pomożesz

taazor

תעזור

אתה

(ty) pomożesz

taazri

תעזרי

את

(on) pomoże

jaazor

יעזור

הוא

(ona) pomoże

taazor

תעזור

היא

(my) pomożemy

naazor

נעזור

אנחנו

(wy) pomozecie

taazru

תעזרו

אתם

אתן

(oni)

pomogą

jaazru

יעזרו

הם

(one)

הן

Czas przeszły czasownika ‘wstać,wstawać’

לקום זמן עבר של שם הפועל:

(ja) wstałem

kamti

קמתי

אני

(ty) wstałeś

kamta

קמת

אתה

(ty) wstałaś

kamt

קמת

את

(on) wstał

kam

קמ

הוא

(ona) wstała

kama

קמה

היא

(my) wstaliśmy

kamnu

קמנו

אנחנו

(wy) wstaliście

kamtem

קמתם

אתם

(wy) wstałyście

kamten

קמתן

אתן

(oni) wstali

kamu

קמו

הם

(one) wstały

הן

Strona zgodna z najnowszą normą XHTML 1.1 small logo | Logodzwonki | | Linki | E-mail |
© 2002-2006 • RUMBURAK • רומבורק