uStronie Rumburaka

forum | chat | księga gości
Strona główna / האתר ראשי
Artykuły wybrane » imię Boże | poszukiwanie Boga | jak powstało życie | religia fałszywa | 2 przykazanie | największe kłamstwo
Działy wybrane » religijny nazizm | religijne zbrodnie | religijna obłuda | dzieje religii | historia |
Dział języka hebrajskiego / עברית
wiersze Doroty | wiersze Beaty | wiersze z imieniem Bożym |
Gry FLASH i JAVA oraz trochę zabawy

Kursy języka hebrajskiego

hebrew star
16.
שיעור ט''ז

Odmiana zaimka dzierżawczego של

של (SZEL) – to zaimek dzierżawczy, wskazujący na przynależność określonego przedmiotu do danej osoby, np.: הספר של רוברט = książka Roberta; lub na posiadanie czegoś, np.: הספר שלו = jego książka.
mój, moja, moje (szeli) שלי
twój, twoja, twoje (m) (szelcha) שלך
twój, twoja, twoje (ż) (szelach) שלך
jego (szelo) שלו
jej (szela) שלה
nasz (szelanu) שלנו
wasz, wasze, wasza (m) (szelachem) שלכם
wasz, wasze, wasza (ż) (szelachen) שלכן
ich (m) (szelahem) שלהם
ich (ż) (szelahen) שלהן

Uwaga!
W języku hebrajskim, w przeciwieństwie do polskiego, odmiana zaimka dzierżawczego של nie ulega zmianie w stosunku do rodzaju i liczby danego obiektu.

Na przykład: החבר שלי – mój przyjaciel,
החברה שלי – moja przyjaciółka,
החברים שלי – moi przyjaciele,
החברות שלי – moje przyjaciółki


Odmiana przyimka בשביל (biszwil) = dla:

dla mnie (biszwil) בשבילי
dla ciebie (m) (biszwilcha) בשבילך
dla ciebie (ż) (biszwilech) בשבילך
dla niego (biszwilo) בשבילו
dla niej (biszwila) בשבילה
dla nas (biszwilenu) בשבילנו
dla was (m) (biszwilchem) בשבילכם
dla was (ż) (biszwilchen) בשבילכן
dla nich (m) (biszwilam) בשבילם
dla nich (ż) (biszwilan) בשבילן