uStronie Rumburaka

forum | chat | księga gości
Strona główna / האתר ראשי
Artykuły wybrane » imię Boże | poszukiwanie Boga | jak powstało życie | religia fałszywa | 2 przykazanie | największe kłamstwo
Działy wybrane » religijny nazizm | religijne zbrodnie | religijna obłuda | dzieje religii | historia |
Dział języka hebrajskiego / עברית
wiersze Doroty | wiersze Beaty | wiersze z imieniem Bożym |
Gry FLASH i JAVA oraz trochę zabawy

Kursy języka hebrajskiego

hebrew star
15.
שיעור ט''ו
Odmiana przyimka BA (w) / ב
(banu)

w nas

בנו (bi)

we mnie

בי
(bachem) w was (m) בכם (becha) w tobie (m) בך
(bachen) w was (ż) בכן (bach) w tobie (ż) בך
(bahem) w nich (m) בהם (bo)

w nim

בו
(bahen) w nich (ż) בהן (ba)

w niej

בה
Odmiana przyimka MI (z, od) / מ
(meitanu)

od nas

מאיתנו (mimeni) ode mnie ממני
(mikem) od was (m) מכם (mimcha) od ciebie (m) ממך
(miken) od was (ż) מכן (mimech) od ciebie (ż) ממך
(mehem) od nich (m) מהם (mimenu) od niego ממנו
(mehen) od nich (ż) מהן (mimena) od niej ממנה
Strona zgodna z najnowszą normą XHTML 1.1 small logo | Logodzwonki | | Linki | E-mail |
© 2002-2006 • RUMBURAK • רומבורק