uStronie Rumburaka

forum | chat | księga gości
Strona główna / האתר ראשי
Artykuły wybrane » imię Boże | poszukiwanie Boga | jak powstało życie | religia fałszywa | 2 przykazanie | największe kłamstwo
Działy wybrane » religijny nazizm | religijne zbrodnie | religijna obłuda | dzieje religii | historia |
Dział języka hebrajskiego / עברית
wiersze Doroty | wiersze Beaty | wiersze z imieniem Bożym |
Gry FLASH i JAVA oraz trochę zabawy

Kursy języka hebrajskiego

hebrew star
12.

שיעור י''ב


איפה לגור ? GDZIE MIESZKAĆ ?
דפנה סטודנטית. היא לומדת שנה שנייה בחוג לארכיאולוגיה. Dafna (jest) studentką. Ona uczy się ……
שנת הלימודים כבר התחילה והיא עוד לא החליטה איפה לגור. ….nauki już rozpoczęła i ona jeszcze nie postanowiła gdzie mieszkać.
בשנה שעברה גרה דפנה אצל הקרובים שלה. W roku ubiegłym mieszkała Dafna u znajomych jej.
נוח מאוד לגור שם, אבל לדענה היו כמה בעיות. Miło bardzo mieszkać tam, ale (dla) Dafny było kilka problemów.
הקרובים גרים בדירה גדולה ונוחה לא רחוק ממרכז העיר, אבל יש רעש של מכוניות ואוטובוסים. (Ci) znajomi mieszkają w mieszkaniu wielkim i wygodnym niedaleko centrum miasta, ale jest hałas (należący do) samochodów i autobusów.
לפעמים, כשאוטובוס עובר ברחוב, אי אפשר אפילו לשמוע רדיו. Czasami, gdy autobus przejeżdża po ulicy, nie można nawet słyszeć radia.
דפנה לא יכולה ללמוד שם. לא תמיד היה לה חשק ללכת לספרייה, וגם נמאס לה לשמוע את השאלות של הדודה: "איפה היית ?", "לאן את הולכת ?", היה נחמד ?", "הוא גבוה ?" Dafna nie może uczyć się tam. Nie zawsze miała ochotę iść do czytelni, i również … słyszeć pytania (należące do) ciotki: "Gdzie byłaś?","Dokąd idziesz?","Było przyjemnie?","On (jest) wysoki?".
דפנה יכולה לגור במעונות הסטודנטים, אבל גם שם יש רעש. במעומות זול לגור, ואפשר ללכת ברגל משם לאוניברסיטה אבל בדרך כלל יש שותף לחדר. Dafna może mieszkać w akademiku studenckim, ale również tam jest hałas. W akademiku tanio mieszkać, i można chodzić piechotą (na nogach) stamtąd do uniwersytetu ale przez to (z tego powodu) jest ….. w pokoju.
לפחות פעם בשבוע יש מסיבה עד אמצע הלילה, ולפעמים צריך ללכת למסיבה, גם אם אין חשק. Przynajmniej raz w tygodniu jest zabawa do środka nocy, i czasami trzeba iść na zabawę, również jeśli nie ma ochoty.
אולי כדאי לגור בדירה שכורה ? דפנה יכולה לשכור דירה עם כמה סטודנטים, אבל כל כך יקר בירושלים ! והיא לא יודעת, אם שותף לדירה יותר טוב משותף לחדר. צריך לחפש דירה, וקשה למצוא דירה מתאימה ובאיזו שכונה כדאי לחפש ? ומה יהיה, אם באמצע השנה יחליט שותף אחד לעזוב את הדירה ? צריך יהיה לחפש שותף חדש, או לשלם הרבה יותר. Może warto mieszkać w mieszkaniu wynajętym ? Dafna może poszukać mieszkania z kilkoma studentami, ale bardzo drogo w Jeruszalajim ! I ona nie wie, czy wynajęcie mieszkania bardziej dobre od wynajęcia pokoju. Potrzeba poszukać mieszkanie, a ciężko znaleźć mieszkanie z…… i w której dzielnicy warto szukać ? I co będzie, jeśli w środku roku ………. jeden opuścić mieszkanie ? Potrzeba będzie szukać ….. nowego, lub zapłacić wiele pieniędzy.
מה יהיה ? דפנה מוכרחה לגור באיזה מקום… Co będzie ? Dafna ….mieszkać w którym miejscu…

להחליט (lehachlit) .zdecydować,postanowić חוג (chug) .
נוח (noach) .wygodny, miły, łagodny רעש (raasz) hałas

חשק (cheszek) ochota, pragnienie
Strona zgodna z najnowszą normą XHTML 1.1 small logo | Logodzwonki | | Linki | E-mail |
© 2002-2006 • RUMBURAK • רומבורק