uStronie Rumburaka

forum | chat | księga gości
Strona główna / האתר ראשי
Artykuły wybrane » imię Boże | poszukiwanie Boga | jak powstało życie | religia fałszywa | 2 przykazanie | największe kłamstwo
Działy wybrane » religijny nazizm | religijne zbrodnie | religijna obłuda | dzieje religii | historia |
Dział języka hebrajskiego / עברית
wiersze Doroty | wiersze Beaty | wiersze z imieniem Bożym |
Gry FLASH i JAVA oraz trochę zabawy

Kursy języka hebrajskiego

hebrew star
9.
שיעור ט'

Liczebniki porządkowe

Liczebniki porządkowe: מספרים סודרים:
(riszona) pierwsza ראשונה (riszon) pierwszy ראשון 1
(sznija) druga שנייה (szeni) drugi שני 2
(szliszit) trzecia שלישית (szliszi) trzeci שלישי 3
(rewiit) czwarta רביעית (rewii) czwarty רביעי 4
(chamiszit) piąta חמישית (chamiszi) piąty חמישי 5
(sziszit) szósta שישית (sziszi) szósty שישי 6
(szwiit) siódma שביעית (szwii) siódmy שביעי 7
(szminit) ósma שמונית (szmini) ósmy שמיני 8
(tsziit) dziewiąta תשיעית (tszii) dziewiąty תשיעי 9
(asirit) dziesiąta עשירית (asiri) dziesiąty עשירי 10

Działania arytmetyczne

(pachot) פחות -
(weod) ועוד +
(hem) הם =
שתים עשרה פחות תשע הם עשרים ואחת 12+9=21
שש ועוד חמש הם אחת עשרה 6+5=11
עשר פחות ארבע הם שש 10-4=6
שבע ועוד שלוש הם עשר 7+3=10
ארבע ועוד שמונה הם שתים עשרה 4+8=12
תשע ועוד שמונה הם שבע עשרה 9+8=17
תשע עשרה פחות שבע הם שתים עשרה 19-7=12
שלוש ועוד ארבע עשרה הם שבע עשרה 3+14=17
עשרים פחות שמונה עשרה הם שתיים 20-18=2
עשר ועוד שבע הם שבע עשרה 10+7=17
שש עשרה פחות חמש הם אחת עשרה 16-5=11
ארבעים ועוד שלושים הם שבעים 40+30=70
שמונים ועוד עשר הם תשעים 80+10=90
מאה פחות ארבעים הם שישים 100-40=60
שישים ועוד שבע עשרה הם שבעים ושבע 60+17=77
ארבעים ושתיים פחות שמונה עשרה הם עשריםוארבע 42-18=24
מאה עשרים ושלוש ועוד שמונים וחמש הם מאתייםושמונה 123+85=208
חמש מאות ארבעים ושבע פחות שישים ותשע הם ארבע מאות שבעים ושמונה 547-69=478
תשע מאות תשעים ותשע ועוד שמונה מאות שבעים ושש הם אחף שמונה מאות שבעים וחנש 999+876=1875


Strona zgodna z najnowszą normą XHTML 1.1 small logo | Logodzwonki | | Linki | E-mail |
© 2002-2006 • RUMBURAK • רומבורק