uStronie Rumburaka

forum | chat | księga gości
Strona główna / האתר ראשי
Artykuły wybrane » imię Boże | poszukiwanie Boga | jak powstało życie | religia fałszywa | 2 przykazanie | największe kłamstwo
Działy wybrane » religijny nazizm | religijne zbrodnie | religijna obłuda | dzieje religii | historia |
Dział języka hebrajskiego / עברית
wiersze Doroty | wiersze Beaty | wiersze z imieniem Bożym |
Gry FLASH i JAVA oraz trochę zabawy

Kursy języka hebrajskiego

hebrew star
8.
שיעור

Liczebniki główne:
rodzaju żeńskiego rodzaju męskiego
(achat) raz / jedna ??/ ?? (echad) jeden ?? 1
(sztajim) druga ??? (sznajim) dwa ??? 2
(szalosz) trzecia ?? (szlosza) trzy ??? 3
(arba) czwarta ?? (arbaa) cztery ??? 4
(chamesz) piąta ?? (chamisza) pięć ??? 5
(szesz) szósta ? (szisza) sześć ?? 6
(szewa) siódma ?? (sziw?a) siedem ?? 7
(szmone) ósma ??? (szmona) osiem ??? 8
(tejsza) dziewiąta ?? (tisz?a) dziewięć ?? 9
(eser) dziesiąta ?? (asara) dziesięć ?? 10
(achat esre) jedenasta ???? (achad asar) jedenaście ???? 11
(sztem esre) dwunasta ?? ?? (sznem asar) dwanaście ?? ?? 12
(szlosz esre) trzynasta ?? ?? (szlosza asar) trzynaście ????? 13
(arba esre) czternasta ?? ?? (arba?a asar) czternaście ????? 14
(chamesz esre) piętnasta ???? (chamisza asar) piętnaście ????? 15
(szesz esre) szesnasta ? ?? (szisza asar) szesnaście ?? ?? 16
(szwa esre) siedemnasta ???? (sziw?a asar) siedemnaście ?? ?? 17
(szmone esre) osiemnasta ????? (szmona asar) osiemnaście ????? 18
(tsza esre) dziewiętnasta ???? (tisz?a asar) dziewiętnaście ?? ?? 19
(esrim)

dzwudziesta

??? (esrim) dwadzieścia ??? 20
21
22
23
24
30
40
50
60
70
80
90
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
10000
100000
milion

Strona zgodna z najnowszą normą XHTML 1.1 small logo | Logodzwonki | | Linki | E-mail |
© 2002-2006 • RUMBURAK • רומבורק