uStronie Rumburaka

forum | chat | księga gości
Strona główna / האתר ראשי
Artykuły wybrane » imię Boże | poszukiwanie Boga | jak powstało życie | religia fałszywa | 2 przykazanie | największe kłamstwo
Działy wybrane » religijny nazizm | religijne zbrodnie | religijna obłuda | dzieje religii | historia |
Dział języka hebrajskiego / עברית
wiersze Doroty | wiersze Beaty | wiersze z imieniem Bożym |
Gry FLASH i JAVA oraz trochę zabawy

Kursy języka hebrajskiego

hebrew star

HEBRAJSKI / Pytania - שאלות


MA?co ? MI?Kto ? EJFO?gdzie ? EJZE?jaki ? KAMA?ile ?
KAMA ZE OLE?ile to kosztuje ? MATAJ?kiedy ?
xxx
MA SZLOMCHA? / MA SZLOMECH?xxx MA SZIMCHA?Jak masz na imię ?
MATAJ POTCHIM ET...?kiedy otwierają.? MATAJ SOGRIM ET...?kiedy zamykają. ?     MA HAMERCHAK?jaka odległość ?
weATA?a ty ? (r.męski) EJFO UCHAL LIMCO / LEHASIG?gdzie mógłbym znaleźć ? MA ATA ROCE? / MA AT ROCA?co ty chcesz ? EJCH?jak, jaka, jakie ? MADUA?dlaczego ?


opis kursu

rozdziały • Ludzie אנשים • Podstawy כללי   . Pytania/שאלות
• Pory roku עונות
rozdziały • Zakupy קניות • Liczby מספרים • Życzenia אחולים • Czas זמן
rozdziały • Bank בנק • Poczta דואר • Telefon טלפון • Restauracja מסעדה
rozdziały • Medycyna רפואה • Lotnisko שדה-תעופה • Opresja חרום • Różne שונה
Strona zgodna z najnowszą normą XHTML 1.1 small logo | Logodzwonki | | Linki | E-mail |
© 2002-2006 • RUMBURAK • רומבורק