uStronie Rumburaka

forum | chat | księga gości
Strona główna / האתר ראשי
Artykuły wybrane » imię Boże | poszukiwanie Boga | jak powstało życie | religia fałszywa | 2 przykazanie | największe kłamstwo
Działy wybrane » religijny nazizm | religijne zbrodnie | religijna obłuda | dzieje religii | historia |
Dział języka hebrajskiego / עברית
wiersze Doroty | wiersze Beaty | wiersze z imieniem Bożym |
Gry FLASH i JAVA oraz trochę zabawy

Kursy języka hebrajskiego

hebrew star
Hebrajskie materiały

Materiały do nauki hebrajskiego

Opis zmiany systemowych ustawień regionalnych w Windows - wersja polska, celem przystosowania go do obsługi języka hebrajskiego. Opis dotyczy systemu XP ale podobnie odbywa się w innych systemach tej serii.


1. Ustawianie hebrajskiej klawiatury:

Z menu START wybieramy PANEL STEROWANIA,
a następnie OPCJE REGIONALNE I JĘZYKOWE Opcje internetowe

W nowo otwartym okienku, przechodzimy do zakładki JĘZYKI. Tam zaznaczamy pole ZAINSTALUJ PLIKI DLA JĘZYKÓW O ZŁOŻONEJ PISOWNI I JĘZYKÓW Z PISOWNIĄ OD PRAWEJ DO LEWEJ.

opis

Po naciśnięciu APPLY, możemy zostać poproszeni o włożenie płyty instalacyjnej Windows'a do napędu, a na koniec o zrestartowanie komputera.

Klikamy przycisk SZCZEGÓŁY i w nowym okienku DODAJ (aby dodać nową klawiaturę), z rozwijanej listy, wybierając język hebrajski.
UWAGA: Jeśli nie doinstalowaliśmy do systemu plików obsługujących pisownię od prawej do lewej (patrz wcześniejsza operacja), to na rozwijanej liście wyboru języków nie ujrzymy języka hebrajskiego.

opis

opis

Zmianę ustawień akceptujemy przyciskiem APPLY.


2. Ustawianie obsługę języka hebrajskiego dla programów nie obsługujących kodu Unicode.

Pewne - szczególnie starsze - programy nie obsługują kodu Unicode. Objawia się to w niewyświetlaniu hebrajskich znaków w menu, oknach dialogowych Windows, czy przyciskach systemowych. Niejednokrotnie utrudnia to również instalację takich hebrajskich programów, gdyż instalują się one w folderach o nieokreślonej nazwie (np. ??#&??), a uruchamiany program odwołuje się do innego folderu, który nie istnieje.Aby to zmienić, z otwartego okienka OPCJI REGIONALNYCH I JĘZYKOWYCH przechodzimy do kolejnej zakładki ZAAWANSOWANE.

opis

Z rozwijanej listy języków zmieniamy Polski na Hebrajski, zmiany zatwierdzamy przyciskiem ZASTOSUJ. Komputer może poprosić o włożenie instalacyjnej płyty systemu Windows do napędu, celem znalezienia pliku dosapp.fon Przyciskiem przeglądaj wybieramy prawidłową ścieżkę do naszego napędu i folderu i386 na krążku instalacyjnym (na krążku znajduje się plik dosapp.fo_, którego zaznaczamy)

opis

Pokaże się okienko z informacją o konieczności restartu komputera. Potwierdzamy TAK i czekamy na restart komputera. Po ponownym uruchomieniu, komputer będzie ustawiony właściwie do obsługi języka hebrajskiego. Niestety - wpłynie to negatywnie na wyświetlanie polskich znaków diakrytycznych (liter z ogonkami) w oknach dialogowych Windows. W systemie Windows można ustawić jednocześnie tylko jeden język dla programów nie obsługujących kodowania tekstu typu Unicode. Aby powrócić do ustawień polskich, należy całą procedurę z punktu 2 powtórzyć, tym razem wybierając język polski w zakładce ZAAWANSOWANE. Najprawdopodobniej (to zależy od indywidualnej konfiguracji systemu), przy powrocie do ustawienia języka polskiego, jak tez i przy kolejnych zmianach języka kodowego, nie będzie wymagane używanie płyty instalacyjnej Windows (choć stosowny komunikat wyboru takiej opcji zapewne się pojawi). Jeśli tak, to tym razem instalator poszukiwać będzie pliku app852fon (na płycie znajduje się app852fo_) w folderze i386. Restart komputera także będzie potrzebny do utrwalenia zmian.

back
Strona zgodna z najnowszą normą XHTML 1.1 small logo | Logodzwonki | | Linki | E-mail |
© 2002-2006 • RUMBURAK • רומבורק