uStronie INDEX
Strona zgodna z najnowszą normą XHTML 1.1.: uStronie :. Spis artykułów / CONTENT
forum | chat | księga gości
INDEX Biblia Artykuły Hebrajski
Co się dzieje z człowiekiem po śmierci? — WSTĘP

Co się dzieje z człowiekiem po śmierci?

życie

Większość religii naucza, że w człowieku istnieje pewien pierwiastek — dusza lub duch — który jest nieśmiertelny i dalej żyje po śmierci danej osoby. Czy to prawda?

■ Skąd się wywodzi nauka o nieśmiertelności duszy?
■ Jak doszło do tego, że nauka ta zaczęła odgrywać kluczową rolę w większości współczesnych religii?
■ Czym naprawdę jest dusza?
■ Dlaczego umieramy?
■ Co się dzieje z duszą w chwili śmierci?
■ Jaka jest nadzieja dla umarłych oraz dla żywych?
■ Czy twój pogląd na duszę rzeczywiście ma jakieś znaczenie?

Sensowne i zgodne z prawdą odpowiedzi na te pytania można znaleźć w najstarszej księdze świata. Zachęcamy do przeanalizowania ich za pomocą tej broszury.

[Rozdziały:]

Jesli nie zaznaczono inaczej, wersety biblijne przytoczono z Pisma Świętego w Przekładzie Nowego Świata

© 1998 — Watchtower Bible and Tract Society of Pennsylvania
top[Rozdziały:]