uStronie INDEX
Strona zgodna z najnowszą normą XHTML 1.1.: uStronie :. Spis artykułów / CONTENT
forum | chat | księga gości
INDEX Biblia Artykuły Hebrajski

SAKRAMENTYSakramenty. Dogmaty wiary

Spis treści:

Jeśli nie zaznaczono inaczej, wersety biblijne przytoczono z Biblii warszawskiej