uStronie INDEX
Strona zgodna z najnowszą normą XHTML 1.1.: uStronie :. Spis artykułów / CONTENT
forum | chat | księga gości
INDEX Biblia Artykuły Hebrajski
symbole religijne

Którą religię popiera Bóg ?

NIESTETY, nienawiść religijna, cechuje dzieje człowieka od zawsze i wcale nie zanosi się na to, by skłaniała się ona ku wygaśnięciu. W „chrześcijańskiej” Europie, katolicy i protestanci wielokrotnie chwytali za broń [na przykład w wojnie trzydziestoletniej (1618-1648)], bezlitośnie się mordując w imię Boga.

religia i polityka Religia bardzo często podsyca konflikty

Nie był to koniec nienawiści i wojen na tle religijnym. W naszych czasach, w Irlandii katolicy walczyli z protestantami, a na terytorium byłej Jugosławii z prawosławnymi. W czasie I i II wojny światowej — choć może trudno w to uwierzyć — zarówno katolicy, jak i protestanci zabili setki tysięcy swych współwyznawców. Czy można to jakoś usprawiedliwić? Jak na tę sprawę patrzy Bóg?

• Próby usprawiedliwienia

Britannica Book oj the Year podaje: „W roku 1994 na różne sposoby starano się znaleźć teologiczne usprawiedliwienie przemocy”. Ponad 1500 lat temu podobne próby podejmował katolicki filozof — „święty” Augustyn. Według dzieła New Catholic Encyclopedia był on „twórcą teorii wojny sprawiedliwej”, a jego poglądy ‘znajdują oddźwięk nawet w czasach współczesnych’.

Kościół katolicki i prawosławny oraz kościoły protestanckie usprawiedliwiały, a nawet pochwalały mordowanie w imię Boga. Są więc splamione krwią, ale i dzieje innych większych wyznań na świecie, wcale nie wyglądają lepiej. Jak więc rozpoznać ludzi praktykujących prawdziwą religię?

Nie wystarczy przysłuchiwać się, co ktoś mówi o swych wierzeniach. Jezus Chrystus ostrzegał:

„Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was wowczej skórze, a wewnątrz są drapieżnymi wilkami. Poznacie ich po ich owocach. (…) Dobre drzewo wydaje dobre owoce, a złe drzewo wydaje złe owoce. (…) Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, będzie wycięte i w ogień wrzucone” (Mateusza 7:15-20, BT)

• Rozpoznani po owocach

Miliony uczciwych ludzi uświadamia sobie, iż religie świata są ‘złymi drzewami’, wydającymi „złe owoce”, do których głównie należy popieranie krwawych wojen. W Biblii światowe imperium religii fałszywej zostało przedstawione jako duchowa nierządnica nosząca imię „Babilon Wielki”. Pismo Święte mówi, że „znaleziono w niej krew proroków i świętych, i tych wszystkich, którzy zostali pozabijani na ziemi” (Objawienie 17:3-6;18:24).

A zatem Bóg nie tylko nie popiera wojen, błogosławionych przez przywódców religijnych, ale też wkrótce wykona wyrok na religiach, które mordują w Jego imię. Spełni się wtedy proroctwo biblijne: „Babilon, wielka metropolia, zostanie z rozmachem zrzucona i już nigdy nie będzie znaleziona”. To radosne wydarzenie będzie oznaczać, że Bóg „wykonał wyrok na wielkiej nierządnicy” i „pomścił krew swoich niewolników przelaną jej ręką” (Objawienie 18:21;19:2).

Ludzie oburzeni przelewaniem krwi w imię Boga mogą się zastanawiać, czy jacyś chrześcijanie naprawdę postępują zgodnie z proroctwem biblijnym, które zapowiadało: „Przekują swoje miecze na lemiesze, a swoje włócznie na sierpy. Żaden naród nie podniesie miecza przeciwko drugiemu narodowi i nie będą się już uczyć sztuki wojennej” (Izajasza 2:4). Czy znasz ludzi, którzy naprawdę boją się Boga i odmawiają udziału w wojnie?

• Religia, którą popiera Bóg

W rozprawie socjologicznej zatytułowanej „Więcej o usprawiedliwianiu przemocy”, opublikowanej przez Uniwersytet Stanu Michigan, podano: „Od początku tego stulecia, podczas obu wojen światowych i w konfliktach zbrojnych okresu ‘zimnej wojny’, Świadkowie Jehowy konsekwentnie trzymali się zasady ‘chrześcijańskiej neutralności’ i niestosowania przemocy”. Na temat przyczyny tej postawy powiedziano: „Nauki Świadków Jehowy opierają się na przekonaniu, że Biblia jest natchnionym Słowem Bożym”.

Tak, Świadkowie Jehowy rzeczywiście żyją zgodnie z Biblią, która uczy: „Dzieci Boga i dzieci Diabła uwidaczniają się w ten sposób: Nikt, kto nie trwa w prawości, nie pochodzi od Boga, ani ten, kto nie miłuje swego brata. (…) Powinniśmy jedni drugich miłować; nie jak Kain, który (…) zabił swego brata” (1 Jana 3:10-12).

Świadkowie Jehowy często zwracają drugim uwagę na winę krwi, którą ponoszą religie świata. Powtarzają też gorącą zachętę biblijną: „Wyjdźcie z niej [z Babilonu Wielkiego], mój ludu, jeżeli nie chcecie mieć z nią udziału w jej grzechach i jeżeli nie chcecie otrzymać części jej plag. Bo grzechy jej nagromadziły się aż do nieba i Bóg przywołał na pamięć jej niesprawiedliwe uczynki” (Objawienie 18:4-5).

Wiele szczerych osób daje posłuch temu wezwaniu i opuszcza światowe imperium religii fałszywej. Jeżeli oburza cię zabijanie w imię religii, zachęcamy do skontaktowania się ze społecznością — miłującą pokój — Świadków Jehowy. Świadkowie Jehowy z radością pomogą ci poznać biblijne obietnice dotyczące nowego, sprawiedliwego świata, w którym nie będzie już wojen (Psalm 46:8-9; 2 Piotra 3:13).

top
Duchowni błogosławią wojny „Publicznie oznajmiają, iż znają Boga, lecz swymi uczynkami się go zapierają” (Tytusa 1:16)
topPrzebudźcie się! nr 8 z 22 kwietnia 1997