uStronie INDEX
Strona zgodna z najnowszą normą XHTML 1.1.: uStronie :. Spis artykułów / CONTENT
forum | chat | księga gości
INDEX Biblia Artykuły Hebrajski

Zwoje znad Morza Martwego

Rok 1947 okazał się początkiem nowego, fascynującego okresu w dziejach rękopisów hebrajskich. W grocie nieopodal Wadi Qumran (Nachal Qumeran), w okolicach Morza Martwego, znaleziono pierwszy zwój z Księgą Izajasza oraz inne zwoje biblijne i niebiblijne. Wkrótce udostępniono uczonym komplet zdjęć tego dobrze zachowanego Zwoju Izajasza. Uważa się, że pochodzi on z końca II wieku p.n.e. Jest to naprawdę niebywałe odkrycie. Badania porównawcze tych dokumentów upewniają nas, że Pisma Hebrajskie zostały zachowane do naszych czasów zasadniczo w takiej formie, w jakiej pierwotnie spisali je natchnieni słudzy Boży. Poza tym zwój ten jest DOWODEM na to iż imię Boże występuje w Biblii.

Qumran

Zwój Izajasza 10:14 to 11:12 znaleziony w Qumran z I wieku n.e. Poniżej kawałek tłumaczenia oraz zdjęcie tego zwoju:

1. or chirped. (15) Shall the axe exitself above the one chopping with it or the saw make itself greater than the one moving it as though it shook itself
2. a rod or make itself greater than the one lifting it up as if it could lift itself as though it were not wood. (PP)
3. (16) Therefore the Lord YHWH of Hosts shall send among his fatlings leanness and instead of His glory he shall light a flame like the burning of a fire.
4. (17) And the light of Israel shall be for a fire and his Holy One for a flame and it shall burn and devour his thorns and his briers in one day.
5. (18) And the Glory of His forests and His fields of produce both spirit and flesh shall be consumed. And they shall be as the melting of a standard bearer. and the remnant of the number of the trees of His forest
6. can be written by a youth. (PP)
7. And it shall be in that day that the remnant of Israel will no longer lean on the one who caused his wounds and the escaped of the house of Jacob
8. but shall be supported by YHWH the Holy one of Israel in truth The remnant shall return, the remnant of Jacob to the Mighty God (22) Although
9. your people Israel shall be as the sand of the sea a remnant shall return to it. The completion determined will overflow with righteousness. (23) Because a completion and that determined
10. shall the Lord YHWH of Hosts make in the midst of the whole earth.(PP)
11. (24) Therefore thus says the Lord YHWH of Hosts my people…

zwój Izajasza Na powyższym skrawku zwoju z Qumran, aż 6 razy widzimy tetragram Imienia Bożego,
zapisany (w przeciwieństwie do reszty tekstu) starohebrajskimi literami JHWH
top[zob. artykuł Prawda o zwojach znad Morza Martwego w dziale ARTYKUŁY uStronia]