uStronie INDEX
Strona zgodna z najnowszą normą XHTML 1.1.: uStronie :. Spis artykułów / CONTENT
forum | chat | księga gości
INDEX Biblia Artykuły Hebrajski
Wiedza, która prowadzi do życia wiecznego — WSTĘP

wiedza
Wiedza, która prowadzi do życia wiecznego

Możesz żyć wiecznie w tak pięknym otoczeniu, jak na ilustracjach poniżej! Co trzeba robić by się tam znaleźć? Wiąże się to z nabywaniem szczególnego rodzaju wiedzy Książka ta pomoże ci zdobyć wiedzę, która prowadzi do życia wiecznego

Rajskie warunki na Ziemi

[Symbole użytych przekładów Biblii:]

Bg  — Biblia gdańska z 1635 roku
BT  — Biblia Tysiąclecia, wydanie II, 1971
NW  — New World Translation of the Holy Scriptures — With References

Jeśli nie zaznaczono inaczej, wersety biblijne przytoczono z Chrześcijańskich Pism Greckich w Przekładzie Nowego Świata, a w zakresie Pism Hebrajskich - z Biblii Warszawskiej.

© 1995 — WATCH TOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY OF PENNSYLVANIA
top[Rozdziały:]