uStronie INDEX
Strona zgodna z najnowszą normą XHTML 1.1.: uStronie :. Spis artykułów / CONTENT
forum | chat | księga gości
INDEX Biblia Artykuły Hebrajski

Dlaczego życie jest tak pełne problemów?

—— Czy nastanie kiedyś raj wolny od zgryzot? ——

■ DLACZEGO NA ŚWIECIE JEST CORAZ GORZEJ?

głód

Ludzie zawsze borykali się z różnymi trudnościami. Wielu miało nadzieję, że nowoczesna technika pomoże je rozwiązać, tymczasem na świecie dzieje się coraz gorzej.

• Przestępczość: Mało kto czuje się bezpieczny nie tylko na ulicy, ale nawet we własnym domu. Istnieją kraje, w których prawie co trzecia osoba padła ofiarą przestępstwa.

• Zanieczyszczenie środowiska: Powietrze, woda i gleba są coraz bardziej zanieczyszczone. W krajach rozwijających się co czwarty człowiek nie ma dostępu do czystej wody.

• Ubóstwo: Jeszcze nigdy tylu ludzi nie cierpiało głodu i nędzy. W niektórych krajach ponad 90 procent mieszkańców żyje w ubóstwie; w skali światowej 30 procent osób w wieku produkcyjnym, to znaczy jakieś 800 [dane z 1995 roku] milionów ludzi, nie ma pracy lub pracuje tylko dorywczo, przy czym liczba ta stale rośnie.

przestępczość

• Głód: Nawet jeśli tobie osobiście nie brakuje pożywienia, to jednak miliony ludzi ma go za mało, a takich osób jest coraz więcej. W krajach słabo rozwiniętych każdego roku umiera z głodu co najmniej 13 milionów ludzi — najczęściej dzieci.

• Wojny: W walkach na tle etnicznym straciło ostatnio życie setki tysięcy osób. A w całym XX wieku wojny pochłonęły ponad sto milionów ofiar.

• Inne problemy: Do wyżej wymienionych problemów dodajmy jeszcze pogłębiający się rozkład życia rodzinnego, wzrost liczby niezamężnych matek i ludzi bezdomnych, szerzenie się narkomanii oraz rozwiązłości. Były członek rządu USA słusznie zauważył: „Mamy aż nazbyt wiele oznak (…) upadku cywilizacji”. W ostatnim trzydziestoleciu liczba ludności w USA zwiększyła się o 41 procent, ale liczba przestępstw z użyciem siły wzrosła aż o 560 procent, liczba nieślubnych dzieci o 400% liczba rozwodów o 300%, a wskaźnik samobójstw wśród nastolatków o przeszło 200 procent. W innych krajach sytuacja wygląda podobnie.

zatrucie środowiska

• Dlaczego jest coraz gorzej? Odpowiedzi na to pytanie udziela nasz Stwórca. W Jego Słowie zapowiedziano „krytyczne czasy trudne do zniesienia”. a obecny okres pełen zgryzot nazwano „dniami ostatnimi” (2 Tymoteusza 3:1). Ostatnimi dniami czego? Otóż według Biblii poprzedzają one „koniec świata” (Mateusza 24:3, Biblia Tysiąclecia).

Narastanie problemów wyraźnie wskazuje na to, że zbliża się koniec teraźniejszego systemu rzeczy, a zarazem koniec wszelkiego zła oraz tych, którzy są za nie odpowiedzialni (Mateusza 24:3-14; 2 Tymoteusza 3:1-5; Objawienie 12:7-12). Wkrótce Bóg zacznie działać i dopilnuje, by wszystkie te problemy zostały raz na zawsze rozwiązane(Jeremiasza 25:31-33; Objawienie 19:11-21).

krach religii

■ RELIGIE TEGO ŚWIATA ZAWIODŁY

Zamiast pomóc w rozwiązaniu dzisiejszych problemów, systemy religijne tego świata jeszcze ich przysparzają. Na różnych wojnach miliony katolików i protestantów traci życie z rąk współwyznawców. Na przykład, większość mieszkańców Ruandy wyznaje katolicyzm, a przecież nie tak dawno mordowały się tam nawzajem setki tysięcy ludzi! (patrz zdjęcie po prawej oraz artykuł w uStroniu: Tragedia w Ruandzie i rola w niej chrześcijaństwa).

Czy Jezus poszedłby na wojnę z karabinem lub maczetą w ręku i czy mordowałby swych uczniów tylko dlatego, że są innej narodowości? W żadnym wypadku! „Kto miłuje Boga” — mówi Biblia — „powinien miłować również swego brata” (1 Jana 4:20-21). Religie tego świata zawiodły pod tym względem. „Publicznie oznajmiają, iż znają Boga, lecz swymi uczynkami się go zapierają” (Tytusa 1:16).

wojny Czy można sobie wyobrazić Jezusa, strzelającego na wojnie z karabinu maszynowego?

Ponadto religie świata w gruncie rzeczy nie obstają przy biblijnych miernikach moralnych, przyczyniając się do szerzenia na całym świecie rażącego zepsucia moralnego. Jezus powiedział, że religię prawdziwą można odróżnić od fałszywej ‘po jej owocach’ — czyli po uczynkach jej wyznawców. Oświadczył też: „Każde drzewo nie wydające wybornego owocu zostaje ścięte i wrzucone w ogień” (Mateusza 7:15-20). Słowo Boże nawołuje do opuszczenia religii, która wydaje złe owoce, za co czeka ją zagłada (Objawienie 18:4).

• Religia prawdziwa nie zawiodła. Religia prawdziwa ma ‘wydawać owoc wyborny’ — przede wszystkim miłość (Mateusza 7:17; Jana 13:34-35). Która międzynarodowa, zjednoczona społeczność chrześcijańskich braci przejawia taką miłość? Kto nie przykłada ręki do zabijania współwyznawców ani nikogo innego? (1 Jana 3:10-12).

Z wydawania takiego „wybornego owocu” znani są Świadkowie Jehowy. W przeszło 235 krajach naszego globu ‘przekuli swoje miecze na lemiesze’ (Izajasza 2:4). Miłości do ludzi dowodzą też dawaniem posłuchu nakazowi Chrystusa, by po całej ziemi głosić „dobrą nowinę” o Królestwie Bożym (Mateusza 24:14). Ponadto bronią i przestrzegają wysokich mierników moralnych, wyłuszczonych w Biblii(1 Koryntian 6:9-11).

Religia prawdziwa nie zawiodła. Kieruje ludzi ku Temu, który jako jedyny potrafi rozwiązać ich problemy. Już wkrótce powoła On do istnienia zupełnie nowy świat. O kogo chodzi?

■ RAJ WOLNY OD ZGRYZOT NA PEWNO NASTANIE

Gdyby to leżało w twej mocy, czy nie rozwiązałbyś wszystkich problemów trapiących ludzkość? Z całą pewnością tak! Dlaczegóż więc mielibyśmy sądzić, że nie zechce się tym zająć nasz kochający Stwórca, który jako jedyny ma potrzebną do tego moc i mądrość? Biblia wyjawia, iż Bóg rzeczywiście zaingeruje w sprawy ludzkie, a uczyni to za pośrednictwem swego niebiańskiego rządu, podlegającego Jezusowi Chrystusowi. Rząd ten „zetrze” skorumpowanych władców ziemskich (Daniela 2:44, BT; Mateusza 6:9-10). Dlaczego? Zwracając się do Boga, psalmista odpowiada: „Niechaj poznają Ciebie i wiedzą, że tylko Ty, który sam jeden masz Jahwe na imię, jesteś Najwyższy nad całą ziemią” (Psalm 83:19, Biblia Tysiąclecia, wyd. II lub III).

obiecany raj na ziemi Słowo Boże obiecuje doskonałe życie na rajskiej ziemi.

Czy ktoś przeżyje koniec tego świata? „Świat przemija” — mówi Pismo Święte — „ale kto wykonuje wolę Boga, ten pozostaje na wieki” (1 Jana 2:17). A gdzie będą żyć wiecznie ci, którzy ocaleją? „Sprawiedliwi posiądą ziemię i zamieszkają w niej na wieki” — odpowiada Biblia (Psalm 37:9-11, 29; Przypowieści 2:21-22). W nowym świecie, utworzonym przez Boga „śmierci już nie będzie ani żałości, ani krzyku, ani bólu już nie będzie” (Objawienie 21:4). Nigdy więcej przestępstw, ubóstwa, głodu, chorób, smutku i śmierci! Nawet umarli powrócą do życia! „Nastąpi zmartwychwstanie” (Dzieje 24:15). A sama ziemia zostanie przeobrażona w prawdziwy raj (Izajasza 35:1-2; Łukasza 23:43).

Co trzeba robić, by cieszyć się życiem w Bożym nowym świecie? Jezus oznajmił:„To znaczy życie wieczne: ich poznawanie ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz tego, któregoś posłał, Jezusa Chrystusa” (Jana 17:3). Na całej ziemi miliony szczerych ludzi nabywa takiej wiedzy. Dzięki temu już teraz potrafią oni się uporać z wieloma trudnościami osobistymi, a co ważniejsze, mają całkowitą pewność, że problemy, których rozwiązanie przerasta możliwości człowieka, znikną bez śladu w nowym świecie utworzonym przez Boga.

top