uStronie INDEX
Strona zgodna z najnowszą normą XHTML 1.1.: uStronie :. Spis artykułów / CONTENT
forum | chat | księga gości
INDEX Biblia Artykuły Hebrajski

Czy wszyscy ludzie będą kiedyś wzajemnie się miłować?

■ MIŁOŚĆ BLIŹNIEGO OSTYGŁA

miłość ostygła

MILIONY osób czują się zagubione i nieszczęśliwe i nie wiedzą, gdzie szukać pomocy. Pewna emerytowana kierowniczka firmy opowiada: „Któregoś wieczoru zapukała do mych drzwi wdowa z tego samego piętra i powiedziała, że czuje się osamotniona. Odrzekłam uprzejmie, lecz otwarcie, iż jestem zajęta. Przeprosiła i wyszła”.

Niestety, owej nocy ta wdowa popełniła samobójstwo. Sąsiadka przyznała, że była to dla niej „surowa lekcja”.

Brak miłości bliźniego jest przyczyną wielu tragedii. Podczas walk na tle narodowościowym w Bośni i Hercegowinie, na terenie dawnej Jugosławii, ponad milion ludzi wyrzucono z domów, a dziesiątki tysięcy zamordowano. Kim byli oprawcy? „To nasi sąsiedzi” — rozpaczała pewna dziewczyna, wypędzona ze swej wioski — „Znaliśmy ich wszystkich”.

W Ruandzie zginęły setki tysięcy osób, często z ręki własnych sąsiadów. „Hutu i Tutsi mieszkali razem, zawierali między sobą małżeństwa, nie przykładając wagi do przynależności plemiennej, nie wiedząc nawet, kto jest Hutu, a kto Tutsi” — donosiła gazeta The New York Times. „Nagle coś się zmieniło” i „rozpoczęła się masakra”.

Podobnie w Izraelu, Żydzi i Arabowie mieszkają obok siebie, lecz często nienawidzą się nawzajem. Tak samo jest z katolikami i protestantami w Irlandii i to samo dzieje się coraz częściej wśród ludzi z innych krajów Jeszcze nigdy w dziejach człowieka świat nie był tak wyzuty z miłości.

Dlaczego miłość bliźniego oziębła? Odpowiedzi udziela nasz Stwórca. W Jego Słowie, Biblii, nasze czasy nazwano „dniami ostatnimi”. Jest to okres, o którym proroczo zapowiedziano, że ludzie będą „wyzuci z naturalnego uczucia”. Jezus Chrystus oznajmił, że w tych „krytycznych czasach trudnych do zniesienia”, przedstawionych też w Piśmie Świętym jako „zakończenie systemu rzeczy”, „miłość większości oziębnie” (2 Tymoteusza 3:1-5; Mateusza 24:3, 12).

Dzisiejszy brak miłości stanowi więc element znaku, że żyjemy w dniach ostatnich tego świata. Na szczęście oznacza to także, iż wkrótce ten system, złożony z bezbożnych ludzi, zostanie zastąpiony sprawiedliwym nowym światem, w którym zapanuje miłość (Mateusza 24:3-14; 2 Piotra 2:5; 3:7, 13).

Ale czy naprawdę są podstawy, by wierzyć, że taka zmiana jest możliwa — że wszyscy ludzie mogą się nauczyć wzajemnej miłości i żyć ze sobą w pokoju?

■ MIŁOŚĆ BLIŹNIEGO NAPRAWDĘ ISTNIEJE

„A kto jest moim bliźnim?” — zapytał Jezusa pewien znawca prawa w I stuleciu. Bez wątpienia spodziewał się usłyszeć: „Twoi rodacy — Żydzi”. Tymczasem Jezus opowiedział historię o miłosiernym Samarytaninie, by wykazać, iż naszymi bliźnimi są także ludzie innych narodowości (Łukasza 10:29-37, Biblia Tysiąclecia; Jana 4:7-9).

Przekują miecze na lemiesze

Jezus podkreślił, że oprócz miłości do Boga, naszym życiem powinna rządzić miłość bliźniego (Mateusza 22:34-40). Ale czy kiedykolwiek istniała grupa ludzi naprawdę miłujących swych bliźnich? Tak, tworzyli ją pierwsi chrześcijanie! Byli znani z miłości, jaką okazywali drugim (Jana 13:34-35).

A dzisiaj? Czy ktoś przejawia miłość wzorowaną na Chrystusie? W dziele Encyclopedia Canadiana zauważono: „Działalność Świadków Jehowy stanowi odrodzenie i przywrócenie pierwotnego chrystianizmu, praktykowanego przez Jezusa i jego uczniów (…) Wszyscy są braćmi”.

Jak to rozumieć? Otóż nie zdarza się, by Świadkowie Jehowy nienawidzili bliźnich z powodu rasy, narodowości czy przynależności plemiennej. Nikogo też nie zabiją, ponieważ — mówiąc symbolicznie — przekuli swe miecze na lemiesze, a swe włócznie na noże ogrodnicze (Izajasza 2:4). Są znani raczej z tego, że wyciągają do drugich pomocną dłoń (Galatów 6:10).

Nic dziwnego, iż w kalifornijskiej gazecie Sacramento Union wspomniano:„Wystarczy powiedzieć, że gdyby cały świat kierował się zasadami, które wyznają Świadkowie Jehowy, to nie byłoby rozlewu krwi i nienawiści, a wszędzie królowałaby miłość”. Publicysta węgierskiego czasopisma Ring oznajmił: „Doszedłem do wniosku, że gdyby na ziemi żyli tylko Świadkowie Jehowy, ustałyby wojny, a do jedynych obowiązków policji należałoby kierowanie ruchem i wydawanie paszportów”.

Trzeba jednak przyznać, że jeśli wszyscy ludzie mają się miłować, to na całym świecie musi nastąpić radykalna zmiana. Jak do niej dojdzie?.

■ KIEDY WSZYSCY LUDZIE BĘDĄ SIĘ MIŁOWAĆ

Z MODLITWY, której nauczył nas Jezus Chrystus, wynika, iż zbliża się radykalna zmiana. W słynnym Kazaniu na Górze Jezus polecił nam się modlić: „Przyjdź królestwo twoje; bądź wola twoja, jako w niebie, tak i na ziemi” (Mateusza 6:10, Biblia gdańska).

Czym jest Królestwo Boże? To rzeczywisty rząd, który panuje z nieba. Dlatego jest nazywany „królestwem niebios”. Jezusa, „Księcia Pokoju”, jego Ojciec wyznaczył na władcę (Mateusza 10:7; Izajasza 9:5-6 Biblia Tysiąclecia; Psalm 72:1-8).

Co się, więc, stanie z tym przesiąkniętym nienawiścią światem; gdy zapanuje Królestwo Boże? Zmiażdży ono wszystkie dzisiejsze skorumpowane rządy i „położy im kres” (Daniela 2:44). Pismo Święte wyjaśnia: „Świat przemija (…), ale kto wykonuje wolę Boga, ten pozostaje na wieki” (1 Jana 2:17).

Przyszłe życie w raju na ziemi Możesz żyć w świecie pełnym miłości — bez nienawiści i wojen.

Na temat utworzonego przez Boga nowego świata Pismo Święte mówi: „Prawi posiądą ziemię i będą na niej przebywać na zawsze” (Psalm 37:9-11, 29; Przysłów 2:21-22). Jakaż to zachwycająca perspektywa! „Śmierci już nie będzie ani żałości, ani krzyku, ani bólu już nie będzie” (Objawienie 21:4). Nawet umarli powrócą do życia, a cała ziemia zostanie przekształcona w literalny raj (Izajasza 11:6-9; 35:1-2; Łukasza 23:43; Dzieje 24:15).

Chcąc żyć w tym Bożym nowym świecie, musimy już teraz okazywać sobie nawzajem miłość, tak jak uczy nas tego Bóg (1 Tesaloniczan 4:9). Pewien mężczyzna z Dalekiego Wschodu, studiujący Pismo Święte, oznajmił: „Wypatruję czasu, gdy zgodnie z biblijną obietnicą wszyscy ludzie nauczą się wzajemnej miłości”. Możemy być pewni, że Bóg dotrzyma słowa! „Ja to powiedziałem” — oświadczył — „ja też to uczynię” (Izajasza 46:11).

Aby jednak radować się błogosławieństwami pod panowaniem Królestwa Bożego, musisz poznawać Pismo Święte, jak to już czynią miliony szczerych osób na całej ziemi (Jana 17:3).

top© 1992 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania