uStronie INDEX
Strona zgodna z najnowszą normą XHTML 1.1.: uStronie :. Spis artykułów / CONTENT
forum | chat | księga gości
INDEX Biblia Artykuły Hebrajski

• ŻYCIE WIECZNE — nadesłane przez Karola

kosmos Czy człowiek został stworzony do życia
w niebie, czy na ziemi?

GDZIE BĘDZIESZ ŻYŁ WIECZNIE? — W niebie czy na Ziemi, zamienionej w Raj?

Odpowiedzi na te pytania może dostarczyć nam tylko jedyne, czyste i prawdziwe źródło wiedzy o Bogu i jego zamierzeniach — Biblia*.

Z wielu fragmentów mówiących o życiu wiecznym, rozpatrzmy sprawę dialogu Jezusa Chrystusa ze współmęczennikiem.

Jezus Chrystus, umierając męczeńską śmiercią, powiedział do współmęczennika, który okazał skruchę: „(…) Zaprawdę mówię Ci dzisiaj będziesz ze mną w Raju”. (Łukasza 23:43)

Zastanówmy się… Czy w dniu swej śmierci Jezus wstąpił do nieba? Nie, bowiem jeszcze przez pięćdziesiąt dni ukazywał się w duchowej postaci swym uczniom. (Jana20:19)

raj na ziemi „Wielka rzesza” ludzi żyjących na ziemi w rajskich warunkach

A czy współmęczennik Jezusa (nazywany nawet łotrem) spełniał wymagania do życia wiecznego w niebie? Nie! Człowiek ten nawet nie był chrześcijaninem i nie został też ochrzczony. A Jezus powiedział wyraźnie, że chrzest (1 Piotra 3:21) to nie wszystko, aby zostać powołany do nieba, trzeba także zostać natchniony duchem Bożym. (1 Koryntian 6:9-11) Natomiast człowiek ten umarł, zanim został wylany duch Święty, w dniu pięćdziesiątnicy.

Dzięki poznaniu Biblii, sądzić mogę, że ci, którzy nie są święci, będą mogli radować się życiem wiecznym na rajskiej ziemi, bo przecież Jehowa stworzył ziemię, żeby była zamieszkana po wieczne czasy (Psalm 104:5). Sam Jezus w kazaniu na górze równierz mówi: „Szczęśliwi łagodnie usposobieni, gdyż oni odziedziczą ziemię”. (Mateusza 5:5)

KTO, WIĘC, IDZIE DO NIEBA?

W Biblii jasno podana jest liczba tych, którzy spełniają wymagania, co do życia wiecznego w niebie: „I usłyszałem liczbę tych, których opieczętowano: sto czterdzieści cztery tysiące opieczętowanych(…)”. (Objawienie 7:4)

Wszyscy ci, którzy mają nadzieję niebiańską, będą panować — wraz z Jezusem — nad Rajską Ziemią, na której przebywać może każdy, kto podporządkuje swe życie Jehowie (Dzieje Apostolskie 2:21) i będzie zadowalał Boga (1 Jana 2:15-17), a także będzie pogłębiał wiedzę o Nim. (Jana 17:3)

* Wszystkie wersety zaczerpnięto z Pisma Świętego w przekładzie Nowego Świata
topKarol Lichota