uStronie INDEX
Strona zgodna z najnowszą normą XHTML 1.1.: uStronie :. Spis artykułów / CONTENT
forum | chat | księga gości
INDEX Biblia Artykuły Hebrajski

• „DNI OSTATNIE” — nadesłane przez Karola

Bagnety Totalne wojny i militaryzm

Zamach Terrorystyczne zamachy

Tonący okręt Wyzucie z mierników moralnych i upadek religii

Jezus z uczniami Wypełnianie nakazu Jezusa, by głosić ewangelię po całej ziemi


To wszystko świadczy, że żyjemy w ‘dniach ostatnich tego systemu rzeczy’

Więcej szczegółów i dowodów w tej kwestii zamieszczono w uStroniu m.in. w poniższej serii artykułów:

„Dni ostatnie” — 6 przekonujących dowodów

Pierwszy dowód

Wyraźnie widzimy, jak spełnia sie to co o „dniach ostatnich” napisał Paweł: „W dniach ostatnich nastaną krytyczne czasy trudne do zniesienia. Albowiem ludzie będą rozmiłowani w samych sobie, rozmiłowani w pieniądzach, zarozumiali, wyniośli, bluźniercy, nieposłuszni rodzicom, niewdzięczni, nielojalni, wyzuci z naturalnego uczucia, nieskłonni do jakiejkolwiek ugody, oszczercy, nie panujący nad sobą, zajadli, nie miłujący dobroci, zdrajcy, nieprzejednani, nadęci pychą, miłujący bardziej rozkosze niż miłujący Boga, zachowujący formę zbożnego oddania, ale sprzeniewierzający sie jego mocy; i od tych sie odwróć. Natomiast ludzie niegodziwi i oszuści będą sie posuwać od złego ku gorszemu, wprowadzając w błąd i będąc w błąd wprowadzani” (2 Tymoteusza 3:1-5,13)

Czyż nie widzimy dziś spełniania sie tego proroctwa? Tylko osoby ignorujące oczywiste fakty mogą temu zaprzeczać!

Po drugie

Dostrzegamy skutki wyrzucenia z nieba Szatana i jego demonów, co opisano w Ksiedze Objawienia 12:9. Czytamy tam: „Zrzucony więc został wielki smok, pradawny wąż, zwany Diabłem i Szatanem, który wprowadza w błąd calą zamieszkaną ziemię, zrzucony został na ziemię, a z nim zostali zrzuceni jego aniołowie”. Oznacza to dla ziemi wielkie „biada”.

Nie ulega wątpliwości, że zwłaszcza od roku 1914 ludzkość trapią liczne „biada”. Ale w proroctwie dodano, iż strącony na ziemię Diabeł „wie, że mało ma czasu” (Objawienie 12:12) W okresie tym, Szatan toczy wojnę z namaszczonymi naśladowcami Chrystusa (Objawienie 12:17). Bez wątpienia widzimy dziś skutki tego ataku. Wkrótce jednak Szatan zostanie wtrącony do otchłani, „żeby już nie wprowadzał w błąd narodów” (Objawienie 20:1-3)

Po trzecie

Żyjemy w okresie istnienia ósmego, ostatniego „króla” wspomnianego w Ksiedze Objawienia 17:9-11 Apostoł Jan mówi tam o siedmiu królach symbolizujących siedem mocarstw światowych: Egipt, Asyrię, Babilonię, Medo-Persję, Grecję, Rzym oraz dwuczłonową potęgę anglo-amerykańską. Ale mówi tez o ‘ósmym królu, który wywodzi sie z tych siedmiu’. W wizji Jana jest to już ostatni król, wyobrażający dziś Organizację Narodów Zjednoczonych. W myśl proroctwa ów ósmy król „odchodzi na zagładę”. Nie wspomniano, jakoby mieli po nim nastawać kolejni ziemscy królowie.

Po czwarte

Żyjemy w okresie, któremu odpowiadają stopy posągu oglądanego we śnie przez Nebukadneccara (Nabuchodonozora). Znaczenie tego tajemniczego snu o ogromnym posągu w kształcie człowieka wyjaśnił prorok Daniel (Daniela 2:36-43). Cztery metale, z których był sporządzony ów posąg, przedstawiają kolejne potęgi światowe — poczynając od głowy, to znaczy mocarstwa babilońskiego, aż do stóp i palców, czyli rządów sprawujących władzę w naszych czasach. Wszystkie potęgi światowe wyobrażone przez ten posąg już się pojawiły. Teraz żyjemy w czasie, któremu odpowiadają stopy posągu. Nie ma wzmianki o tym, by miały powstać jeszcze inne mocarstwa.

Po piąte

Prowadzone jest ogólnoziemskie dzieło głoszenia, co zgodnie ze słowami Jezusa miało nastąpić tuż przed końcem tego systemu. Jezus rzekł: „Ta dobra nowina o królestwie będzie głoszona po całej zamieszkanej ziemi na świadectwo wszystkim narodom; a potem nadejdzie koniec” (Mateusza 24:14) Proroctwo to urzeczywistnia sie dziś na niespotykaną dotąd skalę. Co prawda, pewne tereny sa jeszcze nietkniete i być może w słusznym czasie Jehowa sprawi, iż zostaną otwarte wielkie drzwi, prowadzące do wzmożonej na nich działalności (1 Koryntian 16:9). Ale Biblia nigdzie nie wspomina, jakoby Bóg miał czekać, aż każdy mieszkaniec ziemi osobiście otrzyma świadectwo. Dobra nowina musi być głoszona w takim zakresie, w jakim uzna to za słuszne sam Jehowa. A wtedy nadejdzie koniec (porównaj Mateusza 10:23)

Po szóste

Liczba prawdziwych namaszczonych duchem naśladowców Jezusa Chrystusa maleje, choć niektórzy najwidoczniej wciąż będą na ziemi, gdy wybuchnie wielki ucisk. Większość członków ostatka jest już w dość podeszłym wieku i z biegiem lat liczba tych, którzy naprawdę sa namaszczeni duchem, topnieje. Jednak w związku z wielkim uciskiem Jezus powiedział: „Gdyby owe dni nie zostały skrócone, nie byłoby wybawione żadne ciało; ale ze względu na wybranych owe dni zostaną skrócone” (Mateusza 24:21-22). Wydaje się zatem, że gdy nastanie wielki ucisk, niektórzy namaszczeni duchem „wybrani” będą jeszcze przebywac na ziemi.

Ponad to jak powiedziano w 1 liscie do Tesaloniczan rozdziale 5, a wersecie 3: „Kiedy tylko będą mówić: ‘Pokój i Bezpieczeństwo!’, wtedy natychmiast przyjdzie na nich nagła zagłada, tak jak dręczące boleści na niewiastę brzemienną, i na pewno nie ujdą”.

* Wszystkie wersety zaczerpnięto z Pisma Świętego w przekładzie Nowego Świata
topKarol Lichota