uStronie INDEX
Strona zgodna z najnowszą normą XHTML 1.1.: uStronie :. Spis artykułów / CONTENT
forum | chat | księga gości
INDEX Biblia Artykuły Hebrajski

• „Słowo od Stwórcy” — nadesłane przez Justynę

Płód „Zanim cię ukształtowałem w łonie matki, znałem cię” (Izajasza 1:5)

Płód „Ty bowiem utworzyłes moje nerki; osłaniałeś mnie w łonie mej matki” (Psalm 139:13)

Mały wiercipięta „…zostałem uczyniony w skrytości…” (Psalm 139:15)

Mały wiercipięta „Oczy twoje widziały nawet mój zarodek (…) wszystkie jego cząstki — w dniach, gdy się kształtowały…” (Psalm 139:16)

Mały wiercipięta „…uczyniony jestem w sposób napawający lękie, zdumiewający” (Psalm 139:14)

Mały wiercipięta „…w księdze Twej były spisane wszystkie jego [mego zarodka] cząstki…” (Psalm 139:16)

Mały psztymucel „Na tobie się opieram już od wyjścia z łona…” (Psalm 71:6)


„Twoje ręce mnie ukształtowały (…) Skórą i ciałem mnie przyodziałeś, a splotłeś kośćmi i ścięgnami. Obdarzyłeś mnie życiem…” (Hioba 10:8-12)

Z działu ARTYKUŁY uStronia:

Być może Mnie nie znasz, ale ja wiem o Tobie wszystko (Psalm 139:1)

Wiem, kiedy siadasz i kiedy wstajesz (Psalm 139:2)

Znam każdy Twój krok (Psalm 139:3)

Nawet wszystkie włosy na Twojej głowie są policzone (Mateusza 10:29-31)

Bo stworzyłem Cię na Moje podobieństwo (1 Mojżeszowa 1:27)

Ja sprawiam, że żyjesz, poruszasz się i istniejesz (Dzieje apostolskie 17:28)

Ponieważ jesteś Moim dzieckiem (Dzieje apostolskie 17:28)

Znam Cię od Twojego poczęcia (Jeremiasza 1:4-5)

Wybrałem Cię w dniu stworzenia (Efezjan 1:11-12)

Nie jesteś dziełem przypadku — wszystkie Twoje dni spisałem w Mej księdze (Psalm 139:15-16)

Ja zdecydowałem, kiedy się urodzisz i gdzie będziesz żyć (Dzieje apostolskie 17:26)

Jesteś wspaniale, cudownie stworzony (Psalm 139:14)

Stworzyłem Cię w łonie Twojej matki (Psalm 139:13)

I dałem Ci ujrzeć świat w dniu Twoich narodzin (Psalm 71:6)

Ci, którzy mnie nie znają, stawiają mnie w złym świetle (Jana 8:41-44)

Lecz Ja nie jestem zły ani odległy, jestem obrazem miłości (1 Jana 4:11)

I pragnę wylać ją na Ciebie obficie (1 Jana 3:1)

Daję Ci więcej niż Twój ziemski ojciec kiedykolwiek mógłby Ci dać (Mateusza 7:11)

Bo Ja jestem doskonałym Ojcem (Mateusza 5:48)

Wszystko, co dobre w Twoim życiu, pochodzi ode Mnie (Jakuba 1:17)

Bo Ja znam wszystkie Twoje potrzeby i zaspokajam je (Mateusza 6:31-33)

Chcę dać Ci nadzieję na przyszłość (Jeremiasza 29:11)

Ponieważ kocham Cię wieczną miłością (Jeremiasza 31:30)

Mam więcej myśli o Tobie niż jest gwiazd na niebie (Psalm 139:17-18)

Raduję się z Ciebie (Sofoniasza 3:17)

I nigdy nie przestanę czynić dobra w Twoim życiu (Jeremiasza 32:40)

Bo jesteś tym, co mam najdroższego (2 Mojżeszowa 19:5)

Z całego serca pragnę Twego dobra (Jeremiasza 32:41)

Pokażę Ci wielkie i wspaniałe rzeczy (Jeremiasza 33:3)

Jeśli będziesz Mnie szukał całym sercem, znajdziesz mnie (5 Mojżeszowa 4:29)

Rozkoszuj się Mną, a spełnię Twoje pragnienia (Psalm 37:4)

Bo to Ja Ci je dałem (Filipian 2:13)

Mogę zrobić dla Ciebie więcej, niż możesz sobie wyobrazić (Efezjan 3:20)

Bo Ja najlepiej potrafię Cię zachęcić (2 Tesaloniczan 2:16-17)

Jestem Ojcem, który pociesza Cię w kłopotach (2 Koryntian 1:3-4)

Gdy Twoje serce krwawi, jestem blisko (Psalm 34:19)

Jak owce na ramionach pasterza, tak Ty jesteś blisko Mego serca (Iz. 40:11)

Przyjdzie dzień, gdy zetrę łzy z Twoich oczu (Objawienie 21:3-4)

I zabiorę wszelki ból, jakiego doznałeś w swoim życiu (Objawienie 21:3-4)

Jestem Twoim Ojcem i kocham Cię tak mocno, jak Mego Syna, Jezusa (Jana 17:23)

Bo w Jezusie wyraża się moja miłość do Ciebie (Jana 17:26)

On jest doskonałym obrazem Mnie (Hebrajczyków 1:3)

On przyszedł, aby pokazać, że jestem po Twojej stronie, a nie przeciw Tobie (Rzymian 8:31)

I by powiedzieć Ci, że nie liczę Twoich grzechów (2 Koryntian 5:18-19)

Jezus umarł, abyśmy (Ty i Ja) mogli żyć w zgodzie (2 Koryntian 5:18-19)

Jego śmierć była najdoskonalszym wyrazem Mojej miłości do Ciebie (1 Jana 4:10)

Oddałem wszystko, co kochałem, aby zyskać Twoją miłość (Rzymian 8:31-32)

Jeśli przyjmiesz Mego Syna, Jezusa, przyjmiesz Mnie (1 Jana 2:23)

I nigdy nic nie odłączy Cię od Mojej miłości (Rzymian 8:38-39)

Wróć do domu, a wydam przyjęcie, jakiego niebo jeszcze nie widziało (Łukasza 15:7)

Jestem Twoim Ojcem i zawsze Nim będę (Efezjan 3:14-15)

A teraz chcę zapytać Ciebie: Czy chcesz być moim dzieckiem? (Jana 1:12-13)

Czekam na Ciebie (Łukasza 15:11-32)

Bóg. Ojciec Wszechmogący.

* Powyższy list od Boga w całości dostępny jest w każdym przekładzie Biblii
topJustyna (Victoria)