uStronie INDEX
Strona zgodna z najnowszą normą XHTML 1.1.: uStronie :. Spis artykułów / CONTENT
forum | chat | księga gości
INDEX Biblia Artykuły Hebrajski

• CIERPIENIA - nadesłane przez Darka

DLACZEGO BÓG DOPUSZCZA CIERPIENIA

cierpienia

Jeden z potężnych aniołów (być może drugie stworzenie po Jezusie) zbuntował się przeciwko Jahwe, następnie pociągnął za sobą innych aniołów.

Pismo mówi, że strącił, że strącił 1/3 gwiazd nieba — czyli przyłączyło się do niego dużo stworzeń duchowych. Warto w tym miejscu wspomnieć, że gdy Pan Jezus nakazał wyjść demonom z opętanego człowieka, to przeszły one w wielkie stado świń (około 2000 sztuk) — to może wskazywać jak ich jest dużo, skoro było ich aż tyle w jednym człowieku (legion — jak same o sobie powiedziały).

Wypędzenie z raju

Szatan Diabeł, co znaczy kłamca i przeciwnik Boży, nie poprzestał na szerzeniu buntu w sferze niebiańskiej, skłonił do przeciwstawienia się Bogu również ludzi.

Szatan zarzucił Bogu kłamstwo i stwierdził, że Bóg nie jest konieczny do szczęścia innym stworzeniom; powiedział, że ludzie będą sami się dobrze rządzić i że nie będą Go szukać ani oddawać mu czci bezinteresownie. Można domniemywać, że chciał by to właśnie jemu oddawano cześć, zamiast Bogu; nie podobał mu się porządek Boży. Można założyć, iż zażądał od Boga całkowitej niezależności i samostanowienia.

Nie znamy wszystkich kulisów tego buntu, ale wiemy, że w jego wyniku, oraz zarzutów postawionych Jahwe, powstała kwestia sporna: czy Bóg rzeczywiście jest prawdomówny i czy Jego zwierzchnictwo jest najlepszym wyjściem dla Jego stworzeń?

Bóg mógł od razu zniszczyć przeciwnika, podobnie jak kolejnych, którzy się do niego przyłączyli, no i oczywiście również Adama i Ewę. Jednakże zarzutom przysłuchiwały się pozostałe stworzenia duchowe - aniołowie, serafinowie, jak również i sam pierworodny syn Boga, Jezus.

Powstał więc precedens, którego sądowne nie wyjaśnienie otwierało drogę do kolejnych buntów w przyszłości, jeśli zarzuty postawione przez Szatana nie zostałyby wyjaśnione i prawda nie byłaby jawna.

cierpienie

Bóg był stroną w sporze i jako takowa musiał niejako stanąć z boku. Udzielił władzę Szatanowi nad ziemią i pozwolił mu nadal przebywać w sferze duchowej, czyli w niebie. (Objawienie 12 rozdział, Księga Hioba 1:6) Dlatego Szatan nazywany jest ‘bogiem tego systemu rzeczy’. (2 List do Koryntian 4:4)

Sam Pan Jezus powiedział: „nadchodzi władca tego świata”, a Szatan, kusząc Jezusa na pustyni oferował mu wszystkie królestwa (czyli władze nad ziemią), mówiąc: „bo zostało mi to przekazane”, czemu Jezus nie zaprzeczył.

¤ ¤ ¤

Rozważmy, jakie możliwe decyzje miał Jahwe, gdy nastąpił bunt:

Tylko danie Szatanowi możliwości wykazania się w działaniu, gwarantowało załatwienie kwestii spornej raz na zawsze i wypróbowanie lojalności innych stworzeń.

cierpienia na świecie

Obecna sytuacja na ziemi, wszelkie cierpienia, wojny i inne nieszczęścia są pochodną buntu i tego, co się z nim wiązało. Odpowiedzialni są za niego: Szatan Diabeł, wraz ze swymi poplecznikami z niebios (demonami) oraz nasi prarodzice — Adam i Ewa.

Należy dziękować Bogu, że nie porzucił zamiaru utworzenia na ziemi raju i miłościwie powziął decyzję, co do rządu Bożego i odtworzenia raju. (Daniela 2:44)

Pomimo tego, iż sam Bóg stał się obiektem napaści, dał On swego ukochanego Syna, z którym łączy Go wielka więź, na okup za nas — bo jak przez jednego człowieka, Adama, wszyscy utraciliśmy doskonałość, życie wieczne oraz bezpośredni kontakt z Bogiem — tak przez jednego człowieka, Jezusa Chrystusa, to odzyskamy.

trupy przed kosciołem w Ruandzie

Dlatego tak ważne jest, by uwierzyć w wartość ofiary okupu Syna Bożego i skorzystanie z nowego przymierza, zawartego przez Pana Jezusa, podczas ostatniej wieczerzy — a usymbolizowaniem oddania się Bogu i stanięciem po Jego stronie, jest dobrowolny i świadomy chrzest przez zanurzenie.

Możemy być pewni, że Bóg ani jednego dnia dłużej nie będzie tolerował tego, co się obecnie dzieje na świecie — ponad wyznaczony czas, który jest niezbędny do wykazania prawdy. (Sami widzimy, jakie skutki przyniosły rządy ludzkie, bez kierownictwa Jahwe.)

Prawdziwi chrześcijanie trzymają się z dala od spraw tego świata, którego władca obecnie jest Szatan Diabeł, i pamiętają o słowach Pana Jezusa, jakich czcicieli szuka Bóg: ‘tych, co oddają Mu cześć w duchu i prawdzie’ — jak powiedział Samarytance przy studni.

topRoman Dariusz vel Noe z Gdańska romdar77@wp.pl