uStronie INDEX
Strona zgodna z najnowszą normą XHTML 1.1.: uStronie :. Spis artykułów / CONTENT
forum | chat | księga gości
INDEX Biblia Artykuły Hebrajski
BIBLIA

„Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany.” (2 List do Tymoteusza 3:16, Biblia Warszawska)

„Słowa Jahwe to słowa szczere, wypróbowane srebro bez domieszki ziemi, siedmiokroć czyszczone.” (Psalm 12:8 Biblia Tysiąclecia, wydanie drugie)

„Żywe bowiem jest słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca.” (Hebrajczyków 4:12)

„Żaden bezbożny nie będzie miał poznania, lecz roztropni będą mieli poznanie.” (Daniela 12:10)

„Albowiem wszystko, co niegdyś napisano, napisano dla naszego pouczenia, abyśmy przez nasza wytrwałość i przez pociechę, z Pism mieli nadzieję.” (List do Rzymian 15:4)

Na tej stronie zamieszczam między innymi biblijne dociekania samego Rumburaka. Może kogoś zainteresują owe spostrzeżenia, wynikłe z bacznego analizowania treści jednej z najbardziej rozpowszechnionej na świecie książki — przetłumaczonej na kilkaset języków, wydanej w milionach egzemplarzy, z powodu której oddało swe życie wielu jej tłumaczy na języki narodowe, ściganych przez Inkwizycję…… a jednocześnie — książki najmniej poczytnej w naszych czasach.

Prawie każdy posiada Pismo Święte gdzieś na zakurzonej półce w domu, obok trylogii Sienkiewicza i Encyklopedii PWN.
Niektórzy nawet, co bardziej religijni, traktują tą książkę, jak symbol, jak świętość…   …i na tym rola Biblii w naszym życiu przeważnie kończy się.

Skróty przekładów biblijnych, użyte w opracowaniach: • BT — Biblia Tysiąclecia
• Bw — Biblia warszawska
• Bp — Biblia poznańska
• Bg — Biblia gdańska
• NW — New World Translation (Przekład Nowego Świata)

Zapraszam do lektury…

Strona nie będzie dalej rozwijana.

W kwestii imienia Bożego, proponuję portal www.tetragram.pl

Kursy hebrajskiego znajdziesz na www.hebrew.pl

A obłudę religijną roztrząsa portal www.religia.e-nowik.plZlikwidowałem podział na opracowania autorskie i inne. Ewentualne poczucie autorstwa danego tematu wyróżniam końcową sygnaturką.

(Jako ciekawostkę — dodam też, iż w Biblii wszystko: każda relacja, każde przykazanie, każde proroctwo, każde wyjaśnienie, podane są przynajmniej dwukrotnie. Koreluje to z zasadą Prawa Mojżeszowego, aby każda rzecz opierała się na minimum dwóch świadkach. Ciekawa to cecha Biblii, tym bardziej, że pisana była na przestrzeni 1600 lat, przez wielu autorów, i nieraz to, co opisywał jeden, potwierdzał wiele set lat później inny pisarz Biblii)
top© 2002 - RUMBURAK