uStronie INDEX
Strona zgodna z najnowszą normą XHTML 1.1.: uStronie :. Spis artykułów / CONTENT
forum | chat | księga gości
INDEX Biblia Artykuły Hebrajski

Czy człowiek posiada nieśmiertelną duszę?

DUSZA — znaczy tyle, co żywe stworzenie, człowiek lub zwierzę albo też życie danej osoby.
W Pismach Hebrajskich DUSZA oddawana jest słowem NEFESZ (zapis hebr. נפש). Odpowiednikiem tego słowa w Chrześcijańskich Pismach, spisanych po grecku, jest słowo PSYCHE.
Dla odróżnienia pojęć, podam, iż DUCH to po hebrajsku RUACH (w pisowni hebr. רוח), a po grecku PNEUMA.
Rzetelne przekłady Pisma Świętego nie mylą tych obu pojęć, wiernie oddając je w tłumaczeniu na języki narodowe.

Słowo NEFESZ = DUSZA występuje w Pismach Hebrajskich dokładnie w 754 miejscach, począwszy już od pierwszej księgi Rodzaju, od pierwszego jej rozdziału (werset 20).
Słowo PSYCHE = DUSZA pojawia się w Chrześcijańskich Pismach Greckich 102 razy i po raz pierwszy występuje w Ewangelii Mateusza 2:20

To, czy człowiek posiada nieśmiertelną duszę, czy też sam jest duszą, która umiera – najlepiej będzie stwierdzić na podstawie obszernego zestawienia wersetów biblijnych, zawierających w swej oryginalnej, hebrajskiej i greckiej treści słowo DUSZA [biblijnym pojęciem DUCH zajmuje się artykuł, pt. Czy masz nieśmiertelnego ducha? w Ustroniu].

Oto tematyczne zestawienie wszystkich wersetów zawierających słowo DUSZA:

jeden temat niżej || na górę strony TOP

1. Poniższe wersety dowodzą, że również zwierzęta są duszami (a nie mają dusze):

(Rodzaju 1:20-21a) „I przemówił Bóg: ‘Niech się zaroją wody rojem dusz żyjących i niech stworzenia latające latają nad ziemią po obliczu przestworza niebios’. I Bóg przystąpił do stworzenia wielkich potworów morskich i wszelkiej ruszającej się duszy żyjącej…”

(Rodzaju 1:24) „I przemówił Bóg: ‘Niech ziemia wyda żyjące dusze według ich rodzajów, zwierzę domowe i inne poruszające się zwierzę oraz dzikie zwierzę ziemi według jego rodzaju’. I tak się stało.”

(Rodzaju 1:30) „I wszelkiemu dzikiemu zwierzęciu ziemi, i wszelkiemu łatającemu stworzeniu niebios oraz wszystkiemu, co się porusza po ziemi, w czym jest życie jako dusza, [dałem] na pokarm wszelką zieloną roślinność.”

(Rodzaju 2:19) „A Jehowa Bóg kształtował z ziemi wszelkie dzikie zwierzę polne i wszelkie latające stworzenie niebios i zaczął przyprowadzać je do człowieka, żeby zobaczyć, jak nazwie każde z nich; i jak ją człowiek nazwał — każdą duszę żyjącą — tak się nazywała.”

(Rodzaju 9:9-10a) „A oto ja ustanawiam moje przymierze z wami i z waszym potomstwem po was, i z każdą żyjącą duszą, która jest z wami, spośród ptaków, spośród zwierząt czworonożnych i spośród wszelkich żywych stworzeń ziemskich, które są z wami.”

(Rodzaju 9:12) „I Bóg dodał: ‘To jest znak przymierza, jakie ustanawiam między mną a wami i każdą duszą żyjącą, która jest z wami…’.”

(Rodzaju 9:15-16) „I na pewno wspomnę na moje przymierze, które jest między mną a wami i każdą duszą żyjącą spośród wszelkiego ciała; i już nigdy wody nie staną się potopem, by wytracić wszelkie ciało. I ukaże się tęcza na obłoku, i na pewno ją zobaczę, żeby po czas niezmierzony pamiętać o przymierzu między Bogiem a każdą duszą żyjącą spośród wszelkiego ciała, które jest na ziemi.”

(Kapłańska 11:10) „A wszystko w morzach i potokach, co nie ma płetw i łusek, z wszelkiego stworzenia, od którego roją się wody, oraz z wszelkiej duszy żyjącej, która jest w wodach — te są dla was czymś wstrętnym.”

(Kapłańska 11:46a) „Oto prawo dotyczące zwierzęcia czworonożnego i stworzenia latającego oraz wszelkiej duszy żyjącej, która się porusza w wodach, i wszelkiej duszy, od której się roi na ziemi.”

(Kapłańska 24:18) „Ten zaś, kto śmiertelnie ugodzi duszę zwierzęcia domowego, ma dać za nią odszkodowanie, duszę za duszę.”

(Liczb 31:28) „A jako podatek dla Jehowy pobierz od wojowników, którzy wyruszyli na wyprawę wojenną, jedną duszę z pięciuset, z ludzi i ze stada, i z osłów, i z trzody.”

(Hioba 41:21)Dusza jego podpala węgle, a z jego paszczy wychodzi płomień.” — (opis całego 41 rozdziału księgi Hioba dotyczy Lewiatana, jako króla zwierząt)

(Ezechiela 47:9) „I stanie się, że w każdym miejscu, dokąd dotrze ten dwukrotnie większy potok, każda żyjąca dusza, od których się roi, ożyje. I stanie się, że będzie bardzo dużo ryb, gdyż dotrze tam owa woda, a woda morska zostanie uzdrowiona, i gdzie dotrze potok, tam wszystko będzie żyło.”

jeden temat niżej || na górę strony TOP || na początek tematu

2. Człowiek dokładnie tak samo, jak zwierzę – JEST DUSZĄ, co ujmują poniższe wersety:

(Rodzaju 2:7) „I Jehowa Bóg przystąpił do kształtowania człowieka z prochu ziemi, i tchnął w jego nozdrza dech życia, i człowiek stał się duszą żyjącą.”

(Rodzaju 12:5) „Abram wziął więc Saraj, swoją żonę, i Lota, syna swego brata, oraz cały dobytek, który nagromadzili i dusze, które nabyli w Charanie, i wyruszyli w drogę, by udać się do ziemi Kanaan….”

(Rodzaju 14:21) „Następnie król Sodomy rzekł do Abrama: ‘Daj mi dusze, lecz dobytek weź dla siebie’.”

(Rodzaju 36:6) „Potem Ezaw wziął swoje żony oraz swoich synów i swe córki, jak również wszystkie dusze ze swego domu oraz swe stado i wszystkie inne zwierzęta, i cały swój majątek, który nagromadził w ziemi Kanaan, i poszedł do ziemi leżącej z dala od Jakuba, swego brata”

(Rodzaju 46:15) „Oto synowie Lei, których ona urodziła Jakubowi w Paddan-Aram, oraz jego córka Dina. Wszystkich dusz jego synów i jego córek było trzydzieści trzy.”

(Rodzaju 46:18) „Oto synowie Zilpy, którą Laban dał swej córce Lei. Z czasem ona urodziła ich Jakubowi: szesnaście dusz.”

(Rodzaju 46:22) „Oto synowie Racheli, którzy się urodzili Jakubowi. Wszystkich dusz było czternaście.”

(Rodzaju 46:25-27) „Oto synowie Bilhy, którą Laban dał swej córce Racheli. Z czasem ona urodziła ich Jakubowi; wszystkich dusz było siedem. Wszystkie dusze, które przybyły do Jakuba do Egiptu, wyszły z jego bioder, oprócz żon synów Jakuba. Wszystkich dusz było sześćdziesiąt sześć. A synów Józefa, którzy mu się urodzili w Egipcie, było dwie dusze. Wszystkich dusz z domu Jakuba, które przybyły do Egiptu, było siedemdziesiąt.”

(Wyjścia 1:5) „I wszystkich dusz, które wyszły z bioder Jakuba, było siedemdziesiąt dusz, lecz Józef był już w Egipcie.”

(Wyjścia 12:4) „Ale jeśli domowników jest za mało na owcę, niech on i jego bliski sąsiad wezmą ją do swego domu, według liczby dusz; każdego policzcie stosownie do tego, ile może zjeść z tej owcy.”

(Wyjścia 12:16) „Pierwszego dnia ma się odbyć dla was święte zgromadzenie i siódmego dnia święte zgromadzenie. Nie należy w nich wykonywać żadnej pracy. Tylko to, co każda dusza potrzebuje zjeść, jedynie to wolno wam zrobić.”

(Wyjścia 16:16) „To jest słowo, które Jehowa nakazał: 'Nazbierajcie trochę, każdy stosownie do tego, ile zjada. Macie wziąć omer na każdą osobę według liczby dusz, które każdy z was ma w swoim namiocie'.”

(Kapłańska 2:1) „A jeśli jakaś dusza składa jako dar ofiarny dla Jehowy ofiarę zbożową, to jej darem ofiarnym ma być wyborna mąka; i poleje ją oliwą oraz położy na nią wonną żywicę.”

(Kapłańska 4:2) „Przemów do synów Izraela i powiedz: 'Jeżeli jakaś dusza przez pomyłkę zgrzeszy w jakiejkolwiek z tych rzeczy, których Jehowa nakazuje czynić, i uczyni jedną z nich…”

(Kapłańska 4:27) „A jeśli ktoś, jakaś dusza z ludu tej ziemi, nieumyślnie zgrzeszy…”

(Kapłańska 5:1) „Jeżeli ktoś, jakaś dusza, zgrzeszy przez to, że usłyszał przekleństwo w miejscu publicznym…”

(Kapłańska 1:2) „Albo gdy ktoś, jakaś dusza, dotknie czegoś nieczystego…”

(Kapłańska 1:4a) „Albo jeśli ktoś, jakaś dusza, przysięga, mówiąc nierozważnie swymi wargami…”

(Kapłańska 1:15a) „Jeśli ktoś, jakaś dusza, postąpi niewiernie…”

(Kapłańska 1:17) „A jeśli ktoś, jakaś dusza, zgrzeszy, czyniąc jedną ze wszystkich rzeczy, których Jehowa zakazuje czynić, chociaż o tym nic wiedział, to zawinił i odpowie za swe przewinienie.”

(Kapłańska 6:2) „Jeśli ktoś, jakaś dusza, grzeszy tym, że postępuje niewiernie wobec Jehowy i zwodzi swego towarzysza…”

(Kapłańska 7:18) „Ale jeśli coś z mięsa jego ofiary współuczestnictwa będzie jedzone trzeciego dnia, składający ją nie zostanie przyjęty z uznaniem. Nie zostanie mu zaliczona. Stanie się czymś plugawym, a dusza, która coś z niej zje, odpowie za swe przewinienie.”

(Kapłańska 7:20-21) „A dusza, która je mięso ofiary współuczestnictwa przeznaczonej dla Jehowy, będąc w stanie nieczystym — dusza ta zostanie zgładzona spośród swego ludu. A jeśli jakaś dusza dotknie czegoś nieczystego, nieczystości człowieka lub nieczystego zwierzęcia bądź jakiejkolwiek nieczystej, wstrętnej rzeczy, i zje coś z mięsa ofiary współuczestnictwa przeznaczonej dla Jehowy, to dusza ta zostanie zgładzona spośród swego ludu.”

(Kapłańska 7:25) „Każdy bowiem, kto je tłuszcz ze zwierzęcia, z którego składa go na ofiarę ogniową dla Jehowy — dusza, która je, zostanie zgładzona spośród swego ludu.”

(Kapłańska 7:27) „Każda dusza, która spożywa jakąkolwiek krew, dusza ta zostanie zgładzona spośród swego ludu.”

(Kapłańska 17:10) „Jeśli jakiś człowiek z domu Izraela lub jakiś osiadły przybysz, który przebywa pośród was jako przybysz, spożywa jakąkolwiek krew, to zwrócę swe oblicze przeciw duszy, która spożywa krew; i niechybni zgładzę go spośród jego ludu.”

(Kapłańska 7:12) „Dlatego powiedziałem synom Izraela: ‘Żadnej duszy spośród was nie wolno spożywać krwi i żaden osiadły przybysz, który przebywa pośród was jako przybysza nie może spożywać krwi’.”

(Kapłańska 7:15) „Jeżeli ktoś, jakaś dusza — czy to rodowity mieszkaniec, czy też osiadły przybysz zje jakąś padlinę lub coś rozszarpanego przez dzikie zwierzę, to wypierze swe szaty i wykąpie się w wodzie, i będzie nieczysty aż do wieczora; potem będzie czysty.”

(Kapłańska 18:29) „Jeżeli ktoś dopuszcza się którejś ze wszystkich tych obrzydliwości, to dusze, które się ich dopuszczają, zostaną zgładzone spośród swego ludu.”

(Kapłańska 20:6) „Jeśli chodzi o duszę, która się zwraca do mediów spirytystycznych oraz do tych, którzy się trudnią przepowiadaniem wydarzeń, aby uprawiać z takimi nierząd, ja skieruję swe oblicze przeciw tej duszy i zgładzę kogoś takiego spośród jego ludu.”

(Kapłańska 22:6)Dusza, która dotknie czegoś takiego, będzie nieczysta aż do wieczora i nie może jeść nic ze świętych rzeczy, lecz wykąpie swe ciało w wodzie.”

(Kapłańska 22:11) „Ale jeśli kapłan nabędzie jakąś duszę, jako nabytą za swe pieniądze, to ktoś taki może to jeść. Również niewolnicy urodzeni w jego domu mogą jeść jego chleb.”

(Kapłańska 23:29-30) „każda bowiem dusza, która nie będzie się trapić w tym właśnie dniu, zostanie zgładzona spośród swego ludu. A co się tyczy każdej duszy, która by w tym dniu wykonywała jakąkolwiek pracę - ja zgładzę tę duszę spośród jej ludu.”

(Kapłańska 27:2) „Przemów do synów Izraela i powiedz im: 'Jeśli ktoś składa szczególny ślub, ofiarując Jehowie dusze według wartości szacunkowej”

(Liczb 5:6) „Powiedz synom Izraela: "Jeśli jakiś mężczyzna lub jakaś kobieta popełni którykolwiek ze wszystkich grzechów ludzkich, dopuszczając się niewierności wobec Jehowy, dusza ta obciąży się winą.”

(Liczb 15:27-28) „'A jeśli jakaś dusza zgrzeszy przez pomyłkę, to jako dar ofiarny za grzech złoży jednoroczną kozę. Kapłan zaś dokona przebłagania za duszę, która nieumyślnie popełniła błąd, grzesząc przed obliczem Jehowy…”

(Liczb 15:30) „Lecz dusza, która czyni coś rozmyślnie — czy rodowity mieszkaniec, czy osiadły przybysz — wyrażając się obelżywie o Jehowie, dusza ta zostanie zgładzona ze swego ludu.”

(Liczb 19:18) „Potem czysty człowiek weźmie hizop i zanurzy go w wodzie, i pokropi nią namiot i wszystkie naczynia oraz dusze, które akurat się tam znajdowały, i tego, kto się dotknął kości albo zabitego, albo zwłok, albo grobowca.”

(Liczb 19:22) „I to, czego dotknie nieczysty, będzie nieczyste, a dusza, która tego dotyka, będzie nieczysta aż do wieczora”

(Liczb 31:35) „A dusz ludzkich spośród kobiet, które nie poznały, co to znaczy położyć się z mężczyzną, wszystkich tych dusz było trzydzieści dwa tysiące.”

(Liczb 31:40)Dusz ludzkich zaś było szesnaście tysięcy, a z nich podatek dla Jehowy stanowiły trzydzieści dwie dusze.”

(Liczb 31:46) „…a dusz ludzkich szesnaście tysięcy.”

(Liczb 35:30) „Każdy, kto śmiertelnie ugodzi jakąś duszę, ma być zabity jako morderca na podstawie wypowiedzi świadków, ale jeden świadek nie może świadczyć przeciw jakiejś duszy, żeby poniosła śmierć.”

(Powt. Prawa !0:22) „Twoi praojcowie zstąpili do Egiptu z siedemdziesięcioma duszami, a teraz Jehowa, twój Bóg, sprawił, że jesteś jak gwiazdy niebios, tak liczny.”

(Powt. Prawa 24:6-7) „Nikt nie ma brać w zastaw żaren ani ich górnego kamienia, gdyż bierze w zastaw duszę. Jeśli jakiś mężczyzna zostanie przyłapany na tym, że porwał kogoś, jakąś duszę, spomiędzy swych braci pośród synów Izraela, i obchodził się z nim okrutnie, i go sprzedał, to ów porywacz umrze. I usuniesz spośród siebie zło.”

(1 Samuela 22:22) „Wówczas Dawid rzekł do Abiatara: "Dobrze wiedziałem tego dnia — ponieważ był tam Doeg Edomita - że z pewnością doniesie Saulowi. To ja skrzywdziłem każdą duszę z domu twego ojca.”

(2 Królewska 12:4) „A Jehoasz przemówił do kapłanów: 'Wszystkie pieniądze ze świętych darów ofiarnych przynoszone do domu Jehowy, pieniądze, które każdemu naliczono, pieniądze za dusze według indywidualnego oszacowania, wszystkie pieniądze, które każdy postanowi w swym sercu przynieść do domu Jehowy' ”

(1 Kronik 5:21) „I pojmali ich dobytek, pięćdziesiąt tysięcy wielbłądów i dwieście pięćdziesiąt tysięcy owiec, i dwa tysiące osłów, i sto tysięcy dusz ludzkich”

(Psalm 19:7a lub 8a) „Prawo Jehowy jest doskonałe, przywraca dusze.”

(Przysłów 11:25)Dusza szczodra sama zostanie nasycona, a kto obficie poi drugich, sam też zostanie obficie napojony.”

(Przysłów 11:30) „Owocem prawego jest drzewo życia, a kto pozyskuje dusze, ten jest mądry.”

(Przysłów 16:24) „Przyjemne wypowiedzi są plastrem miodu, słodyczą dla duszy i lekarstwem dla kości.”

(Przysłów 19:2) „Nie jest też dobrze, by dusza nie miała wiedzy, a kto śpieszy swymi stopami, ten grzeszy.”

(Przysłów 19:15) „Lenistwo sprowadza głęboki sen, a dusza opieszała głoduje.”

(Przysłów 25:25) „Jak zimna woda dla zmęczonej duszy, taka jest wieść dobra z ziemi dalekiej.”

(Przysłów 27:7) „Syta dusza podepcze miód z plastra, lecz dla głodnej duszy wszelka rzecz gorzka jest słodka.”

(Przysłów 27:9) „Oliwa i kadzidło rozweselają serce, także słodycz czyjegoś towarzysza dzięki radzie płynącej z duszy.”

(Jeremiasza 43:6) „krzepkich mężczyzn i żony, i małe dzieci, i córki królewskie, i każdą duszę, którą Nebuzaradan, dowódca straży przybocznej, pozostawił z Gedaliaszem, synem Achikama, syna Szafana…”

(Jeremiasza 52:29-30) „W osiemnastym roku Nebukadreccara — z Jerozolimy były osiemset trzydzieści dwie dusze. W dwudziestym trzecim roku Nebukadreccara, Nebuzaradan, dowódca straży przybocznej, poprowadził Żydów na wygnanie — siedemset czterdzieści pięć dusz. Wszystkich dusz było cztery tysiące sześćset.”

(Lamentacje 3:25) „Dobry jest Jehowa dla tego, kto w nim pokłada nadzieję, dla duszy, która go szuka.”

(Ezechiala 27:13) „Handlarzami twymi były: Jawan, Tubal i Meszech. Twoje towary na wymianę dawano za dusze ludzkie i przedmioty miedziane.”

(Dzieje 2:41) „Ochrzczono więc tych, którzy ochoczo przyjęli jego słowo, a tego dnia zostało dołączonych około trzech tysięcy dusz.”

(Dzieje 2:43) „Doprawdy, każdą duszę ogarnęła bojaźń, a za sprawą apostołów poczęło się dziać wiele proroczych cudów i znaków.”

(Dzieje 7:14) „Józef zaś, posławszy, wezwał stamtąd swego ojca, Jakuba, oraz wszystkich swych krewnych, łącznie siedemdziesiąt pięć dusz

(Dzieje 27:37) „A wszystkich razem było nas na statku dwieście siedemdziesiąt sześć dusz.”

(Rzymian 13:1a) „Niech każda dusza będzie podporządkowana władzom zwierzchnim…”

(1 Koryntian 15:45) „Tak nawet jest napisane: ‘Pierwszy człowiek, adam, stał się duszą żyjącą’. Ostatni Adam stał się duchem życiodajnym.”

(1 Piotra 3:20) „które niegdyś okazały nieposłuszeństwo, gdy cierpliwość Boża wyczekiwała za dni Noego — w czasie budowy arki, w której niewiele osób, to jest osiem dusz, zostało bezpiecznie przeprowadzonych przez wodę.”

(2 Piotra 2:14) „Oczy mają pełne cudzołóstwa i niezdolne do zaniechania grzechu, zwabiają też dusze niestałe. Serce mają wyćwiczone w pożądliwości. Są dziećmi przeklętymi.”

jeden temat niżej || na górę strony TOP || na początek tematu

3. Dusza każdego stworzenia jest śmiertelna, zniszczalna:

(Rodzaju 12:13) „Mów, proszę, iż jesteś moją siostrą, żeby mi się dobrze wiodło z twego powodu, i dzięki tobie żyć będzie moja dusza.”

(Rodzaju 17:14) „A nie obrzezany mężczyzna, który nie da obrzezać ciała swego napletka — ta dusza ma zostać zgładzona ze swego ludu. Złamał on moje przymierze”

(Rodzaju 19:20) „Spójrz, proszę, to miasto jest blisko, żeby tam uciec, i jest małe. Niechaj tam ujdę — czyż nie jest małe? - a moja dusza będzie żyć”

(Rodzaju 37:21) „Kiedy Ruben to usłyszał, próbował go uwolnić z ich ręki. Toteż powiedział: ‘Nie zadawajmy śmiertelnego ciosu jego duszy’.”

(Wyjścia 12:15) „Przez siedem dni będziecie jeść przaśniki. A pierwszego dnia macie usunąć zaczyn ze swych domów, gdyż każdy, kto by jadł coś, co jest na zakwasie, od pierwszego dnia aż do siódmego, ta dusza musi zostać zgładzona z Izraela.”

(Wyjścia 12:19) „Przez siedem dni nie może się znaleźć w waszych domach żaden zaczyn, gdyż każdy, kto skosztuje czegoś, co jest na zakwasie — czy to osiadły przybysz, czy rodowity mieszkaniec tej ziemi — dusza ta musi zostać zgładzona ze zgromadzenia Izraela.”

(Wyjścia 31:14) „I będziecie zachowywać sabat, bo jest dla was czymś świętym: Kto go zbezcześci, niechybnie zostanie uśmiercony. Jeżeli ktoś będzie wtedy pracował, dusza taka zostanie zgładzona spośród swego ludu”

(Kapłańska 7:20-21) „A dusza, która je mięso ofiary współuczestnictwa przeznaczonej dla Jehowy, będąc w stanie nieczystym - dusza ta zostanie zgładzona spośród swego ludu. A jeśli jakaś dusza dotknie czegoś nieczystego, nieczystości człowieka lub nieczystego zwierzęcia bądź jakiejkolwiek nieczystej, wstrętnej rzeczy, i zje coś z mięsa ofiary współuczestnictwa przeznaczonej dla Jehowy, to dusza ta zostanie zgładzona spośród swego ludu.”

(Kapłańska 7:27) „Każda dusza, która spożywa jakąkolwiek krew, dusza ta zostanie zgładzona spośród swego ludu.”

(Kapłańska 19:8) „A kto będzie ją jadł, ten odpowie za swe przewinienie, gdyż zbezcześcił świętą rzecz Jehowy; i dusza ta musi zostać zgładzona spośród swego ludu.”

(Kapłańska 22:3) „Powiedz im: Przez wszystkie wasze pokolenia każdy mężczyzna z całego waszego potomstwa, który — gdy jest na nim jego nieczystość — zbliży się do świętych rzeczy, uświęcanych przez synów izraelskich dla Jehowy, dusza ta ma zostać zgładzona sprzed mego oblicza. Jam jest Jehowa.”

(Kapłańska 23:30) „A co się tyczy każdej duszy, która by w tym dniu wykonywała jakąkolwiek pracę — ja zgładzę tę duszę spośród jej ludu.”

(Kapłańska 24:17) „A jeśli ktoś śmiertelnie ugodzi jakąś duszę ludzką, ma bezwarunkowo zostać uśmiercony.”

(Liczb 9:13) „Lecz jeśli ktoś był czysty i nie znajdował się w podróży, a zaniedbał przygotowania ofiary paschalnej, to on, ta dusza, zostanie zgładzony spośród swego ludu, gdyż nie złożył daru ofiarnego dla Jehowy w wyznaczonym czasie. Człowiek ten odpowie za swój grzech.”

(Liczb 15:30-31) „Lecz dusza, która czy ni coś rozmyślnie — czy rodowity mieszkaniec, czy osiadły przybysz — wyrażając się obelżywie o Jehowie, dusza ta zostanie zgładzona ze swego ludu. Wzgardziła bowiem słowem Jehowy i złamała jego przykazanie; dusza ta ma być bezwarunkowo zgładzona. Spadnie na nią jej własne przewinienie.”

(Liczb 19:13) „Każdy, kto dotknie zwłok, duszy jakiegokolwiek zmarłego człowieka, i kto się nie oczyści, ten skalał przybytek Jehowy, i dusza ta zostanie zgładzona spośród Izraela. Ponieważ nie został pokropiony wodą do oczyszczania, pozostaje nieczysty. Jego nieczystość dalej na nim pozostaje.”

(Liczb 19:20) „Lecz kto będzie nieczysty i się nie oczyści — dusza taka zostanie zgładzona spośród zboru…”

(Liczb 23:10) „Kto policzył drobinki prochu Jakuba i kto zliczył czwartą część Izraela? Niech dusza moja umrze śmiercią prostolinijnych i niech mój koniec okaże się taki jak ich.”

(Liczb 31:19) „Wy zaś obozujcie poza obozem przez siedem dni. Każdy, kto zabił jakąś duszę, i każdy, kto dotknął kogoś zabitego — macie się oczyścić trzeciego dnia i siódmego dnia, wy i wasi jeńcy.”

(Liczb 35:11) „I wybierzcie sobie dogodne położone miasta. Będą wam służyć za miasta schronienia i ucieknie tam zabójca, który nieumyślnie zadał jakiejś duszy śmiertelny cios.”

(Liczb 35:15) „Te sześć miast będzie służyć za schronienie dla synów Izraela i dla osiadłego przybysza, i dla osiedleńca pośród was, by mógł tam uciec każdy, kto nieumyślnie zadał śmiertelny cios jakiejś duszy.”

(Liczb 35:30) „Każdy, kto śmiertelnie ugodzi jakąś duszę, ma być zabity jako morderca na podstawie wypowiedzi świadków, ale jeden świadek nie może świadczyć przeciw jakiejś duszy, żeby poniosła śmierć.”

(Powt. Prawa 19:6a) „W przeciwnym razie mściciel krwi, którego serce się rozpaliło, mógłby pobiec za zabójcą i go doścignąć, gdyż droga jest daleka; i mógłby zadać śmiertelny cios jego duszy…”

(Powt. Prawa 19:11) „Ale gdyby jakiś mężczyzna nienawidziła swego bliźniego i na niego czyhał, i powstał przeciw niemu, i zadał jego duszy śmiertelny cios, i ten by umarł, a ów mężczyzna uciekłby do jednego z tych miast”

(Powt. Prawa 22:26) „a dziewczynie nic nie uczynisz. Dziewczyna ta nie popełniła grzechu zasługującego na śmierć, ponieważ w tym wypadku jest tak, jak wtedy, gdy ktoś powstanie przeciw swemu bliźniemu i zamorduje go, jakąś duszę.”

(Powt. Prawa 27:25) „Przeklęty ten, kto przyjmuje łapówkę, by zadać śmiertelny cios jakiejś duszy, gdy jest to krew niewinna.”

(Jozuego 2:13-14) „’I zachowajcie przy życiu mojego ojca i moją matkę, i moich braci, i moje siostry oraz wszystkich, którzy do nich należą, i uratujcie nasze dusze od śmierci’. Na to mężowie ci rzekli do niej: ‘Niech nasze dusze umrą zamiast was! Jeśli nie powiecie o tej naszej sprawie, to gdy Jehowa da nam tę ziemię, na pewno okażemy ci lojalną życzliwość i wierność’.”

(Jozuego 10:28) „I w owym dniu Jozue zdobył Makkedę, i pobił ją ostrzem miecza. Jej króla zaś oraz wszelką duszę, która w niej była, wydał na zagładę. Nikogo nie pozostawił przy życiu. Z królem Makkedy postąpił tak, jak postąpił z królem Jerycha.”

(Jozuego 10:30) „A Jehowa również ją oraz jej króla wydał w rękę Izraela, po czym pobili ją ostrzem miecza, a także wszelką duszę, która w niej była. Nikogo w niej nie pozostawili przy życiu. Z jej królem postąpili tak, jak postąpili z królem Jerycha.”

(Jozuego 10:32) „A Jehowa wydał Lachisz w rękę Izraela, tak iż na drugi dzień je zdobyli, po czym pobili je ostrzem miecza, jak również wszelką duszę, która w nim była, na wzór wszystkiego, co uczynili z Libną.”

(Jozuego 10:35) „I zdobyli je w owym dniu, i zaczęli je siec ostrzem miecza, i wszelką duszę, która w nim była, wydali w owym dniu na zagładę, na wzór wszystkiego, co uczynili z Lachisz.”

(Jozuego 10:37) „I zdobyli go, i pobili ostrzem miecza wraz z jego królem i wszystkimi jego miejscowościami, i wszelką duszą, która w nim była. Nikogo nie pozostawił przy życiu, postępując we wszystkim tak, jak postąpił z Eglonem. Wydał na zagładę wraz z wszelką duszą, która w nim była.”

(Jozuego 10:39) „I podbił go oraz jego króla i wszystkie jego miejscowości, i pobili ich ostrzem miecza, i wydali na zagładę wszelką duszę, która w nim była. Nikogo nie pozostawił przy życiu. Jak postąpił z Hebronem, tak też postąpił z Debirem i jego królem — tak jak postąpił z Libną oraz jej królem.”

(Jozuego 11:11) „I każdą duszę, która w nim była, wybili ostrzem miecza, wydając je na zagładę. Nie pozostało nic, co oddycha, a Chacor spalił ogniem.”

(Jozuego 20:3) „żeby zabójca, który niechcący, nieumyślnie ugodzi śmiertelnie jakąś duszę, mógł tam uciec; i będą wam służyć za schronienie przed mścicielem krwi.”

(Jozuego 20:9) „Te miasta wyznaczono dla wszystkich synów Izraela i dla osiadłego przybysza, który przebywa pośród nich jako przybysz, żeby mógł tam uciec każdy, kto nieumyślnie ugodził śmiertelnie jakąś duszę, aby nie umarł z ręki mściciela krwi, dopóki nie stanie przed zgromadzeniem.”

(Sędziów 5:18) „Zebulon był ludem gardzącym swymi duszami, gotowym na śmierć; i podobnie Naftali — na wzniesieniach pola.”

(Sędziów 16:16) „A ponieważ przez cały czas wywierała na niego nacisk swymi słowami i mu się naprzykrzała, jego dusza zniecierpliwiła się aż na śmierć.”

(Sędziów 16:30) „I rzekł Samson: ‘Niech moja dusza umrze razem z Filistynami’. Potem naprężył się z mocą i dom zaczął się walić na władców sojuszniczych i na cały lud, który w nim był, tak iż martwych — tych, których uśmiercił w chwili swej śmierci — było więcej niż tych, których uśmiercił za swego życia.”

(1 Królewska 19:4) „Sam zaś udał się na pustkowie na odległość dnia drogi i przyszedłszy, usiadł pod pewnym janowcem. I zaczął prosić, by jego dusza mogła umrzeć, i mówił: ‘Dosyć! Teraz, Jehowo, zabierz moją duszę, bo wcale nie jestem lepszy od moich praojców’.”

(1 Królewska 20:31) „Toteż jego słudzy rzekli do niego: ‘Oto słyszeliśmy, że królowie z domu Izraela to królowie przejawiający lojalną życzliwość. Prosimy cię, weźmy wór na swe lędźwie i powrozy na swe głowy i wyjdźmy do króla Izraela. Może zachowa twoją duszę przy życiu’.”

(Hioba 7:15) „tak iż dusza moja wybiera uduszenie, śmierć raczej niż moje kości.”

(Hioba 11;20) „i zawiodą oczy niegodziwych, przepadnie też ich miejsce ucieczki, a ich nadzieją będzie wyzionięcie duszy.”

(Hioba 18:4) „W swoim gniewie rozszarpuje on swą duszę. Czy ze względu na ciebie ziemia będzie opuszczona lub czy skała się przeniesie ze swego miejsca?”

(Hioba 33:22) „I jego dusza zbliża się do dołu, a jego życie do tych, którzy zadają śmierć.”

(Hioba 36:14)dusza ich umrze w młodości, a ich życie wśród nierządników świątynnych.”

(Psalm 7:2a lub 3a) „…aby nikt mej duszy nie rozszarpał jak lew…”

(Psalm 22:29b lub 30b) „… zegną się przed nim wszyscy, którzy zstępują do prochu, i żaden swej duszy nie zachowa przy życiu.”

(Psalm 66:9) „On ustawia duszę nasza w życiu, stopie naszej nie pozwoli się zachwiać.”

(Psalm 69:1 lub 2) „Wybaw mnie Boże, bo wody doszły aż do mej duszy.”

(Psalm 78:50) „… Nie powstrzymał ich duszy od śmierci, a ich życie wydał zarazie.”

(Psalm 94:17) „Gdyby Jehowa mi nie dopomógł, po krótkiej chwili dusza moja zamieszkałaby w milczeniu.”

(Psalm 106:15) „A on dawał im to, czego żądali, zsyłał też do ich duszy wyniszczającą chorobę.”

(Psalm 124:4 lub 5) „Wówczas zmyłyby nas wody, potok przewaliłby się nad nasza dusza.”

(Przysłów 28:17) „Człowiek obciążony winą krwi za duszę będzie uciekać nawet do dołu. Niech go nie zatrzymują.”

(Izajasza 55:3) „Czemu płacicie pieniędzmi za to, co nie jest chlebem, i czemu mozolicie się nad tym, co nie syci? Słuchajcie mnie uważnie i jedzcie to, co dobre, a wasza dusza niech się wielce rozkoszuje tłustością.”

(Jeremiasza 2:34) „Ponadto na połach twych szat znaleziono ślady krwi dusz ludzi niewinnych i ubogich. Nie w trakcie włamania je znalazłem, lecz są one na nich wszystkich.”

(Jeremiasza 4:10) „I odezwałem się: ‘Ach, Wszechwładny Panie, Jehowo! Doprawdy, całkowicie zwiodłeś ten lud i Jerozolimę, mówiąc: 'Pokój mieć będziecie', a miecz przeniknął aż do duszy’.”

(Jeremiasza 18:20) „Czy odpłaca się złem za dobro? Oni bowiem wykopali dół na moją duszę. Wspomnij, jak stałem przed twoim obliczem, by mówić dobrze o nich, aby odwrócić od nich twoją złość.”

(Jeremiasza 38:17) „Jeremiasz powiedział więc do Sedekiasza: Oto, co rzekł Jehowa, Bóg Zastępów, Bóg Izraela: Jeśli rzeczywiście wyjdziesz do książąt króla Babilonu, twoja dusza żyć będzie i to miasto nie zostanie spalone ogniem, a ty i twoi domownicy pozostaniecie przy życiu.”

(Jeremiasza 40:14) „I przemówili do niego: ‘Czyżbyś nie wiedział, że Baalis, król synów Ammona, wysłał Ismaela, syna Netaniasza, by zadał śmiertelny cios twojej duszy?’ Lecz Gedaliasz, syn Achikama, nie wierzył im.”

(Ezechiela 13:19) „I czy będziecie mnie bezcześcić wobec mego ludu za pełne garście jęczmienia i za kęsy chleba, żeby przez wasze kłamstwo wobec mego ludu — tych, którzy słuchają kłamstwa - uśmiercić dusze, które nie powinny umrzeć, i zachować przy życiu dusze, które nie powinny żyć?”

(Ezechiela 17:17) „I wielkim wojskiem ani mnogim zgromadzeniem faraon nie zapewni mu powodzenia na wojnie przez usypanie wału oblężniczego i zbudowanie muru oblężniczego w celu wytracenia wielu dusz.”

(Ezechiela 18:4) „Oto wszystkie dusze należą do mnie. Jak dusza ojca, tak i dusza syna należy do mnie. Dusza, która grzeszy, ta umrze.”

(Ezechiela 22:25) „Jest w niej spisek jej proroków niby ryczący lew, rozszarpujący zdobycz. Pożerają duszę. Biorą skarby i kosztowności. Pomnożyli w niej jej wdowy.”

(Ezechiela 22:27) „Jej książęta są pośród niej jak wilki, które rozszarpują zdobycz, przelewając krew i wytracając dusze, aby ciągnąć niesprawiedliwy zysk.”

(Ezechiela 33:6) „Jeżeli jednak strażnik widzi, że nadchodzi miecz, a nie dmie w róg i lud nie otrzymuje przestrogi, i miecz nadchodzi, i zabiera im duszę, to zostanie ona zabrana za swoje przewinienie, lecz jej krwi będę się domagał z ręki strażnika.”

(Mateusza 2:20) „i powiedział: ‘Wstań, weź dziecię oraz jego matkę i udaj się do ziemi Izraela, bo umarli ci, którzy nastawali na duszę dziecięcia’.”

(Mateusza 10:28) „I nie bójcie się tych, co zabijają ciało, lecz nie mogą zabić duszy, ale raczej bójcie się tego, który może i duszę, i ciało zgładzić w Gehennie.”

(Mateusza 26:38) „Wtedy powiedział do nich: ‘dusza moja jest głęboko zasmucona, aż do śmierci. pozostańcie tu i czuwajcie ze mną’.”

(Marka 3:4) „Następnie rzekł do nich: ‘Czy wolno w sabat spełnić dobry uczynek, czy popełnić zły uczynek, duszę wybawić czy zabić?’ Ale oni milczeli.

(Marka 14:34) „I Powiedział do nich: ‘dusza moja jest głęboko zasmucona, aż do śmierci. Pozostańcie tu i czuwajcie’.”

(Łukasza 6:9) „wtedy Jezus rzekł do nich: ‘Pytam was: Czy wolno w sabat czynić dobrze, czy wyrządzać krzywdę, duszę wybawić czy zgładzić?’.”

(Łukasza 17:33) „Kto by usiłował zachować dla siebie swą duszę, ten ją straci, lecz kto by ją stracił, ten ją zachowa przy życiu.”

(Jana 12:25) „Kto kocha swą duszę, ten ją niszczy, ale kto nienawidzi swej duszy w tym świecie, ten ją ustrzeże dla życia wiecznego.”

(Dzieje 3:23) „Doprawdy, każda dusza, która by nie słuchała owego Proroka, zostanie doszczętnie wytępiona spośród ludu.”

(Rzymian 11:3) „Jehowo, proroków twoich pozabijali, ołtarze twoje wykopali i pozostałem tylko ja sam, a oni nastają na moją duszę.”

(Hebrajczyków 10:39) „My zaś nie jesteśmy z tych, którzy się wycofują ku zagładzie, lecz z tych, którzy wierzą ku zachowaniu duszy przy życiu.”

(Jakuba 5:20) „wiedzcie, że kto zawróci grzesznika z błędu jego drogi, ten wybawi Jego duszę od śmierci i zakryje mnóstwo grzechów.”

(Objawienie 8:9) „i trzecia część stworzeń w morzu, mających dusze, wymarła, a trzecia część statków uległa rozbiciu.” (stworzenia nie mające duszy to zapewne rośliny lub formy życia bez krwiobiegu, bo krew ściśle związana jest z duszą)

(Objawienie 12:11) „A oni go zwyciężyli dzięki krwi Baranka i dzięki słowu swego świadczenia i nie miłowali swych dusz nawet w obliczu śmierci.”

(Objawienie 16:3) „A drugi wylał swą czaszę na morze. I stało się krwią jakby zmarłego, i umarła każda dusza żyjąca — to, co w morzu.”

jeden temat niżej || na górę strony TOP || na początek tematu

4. Dusza jako życie osoby:

(Rodzaju 35:18) „Toteż gdy jej dusza uchodziła (ona bowiem umarła) , nadała mu imię Ben-Oni: lecz jego ojciec nazwał go Beniamin”

(Wyjścia 4:19) „Potem Jehowa rzekł do Mojżesza w Midianie: ‘Idź, wróć do Egiptu, gdyż pomarli wszyscy mężowie, którzy nastawali na twoją duszę’.”

(Wyjścia 21:23) „Ale jeśli nastąpi wypadek śmiertelny, to masz dać duszę za duszę

(Wyjścia 30:12) „Ilekroć będziesz liczył synów Izraela, by dokonać ich spisu, każdy z nich da Jehowie okup za swoją duszę, gdy będą spisywani, żeby nie spadła na nich plaga, gdy będą spisywania.”

(Jozuego 9:24) „Wówczas oni odpowiedzieli Jozuemu i rzekli: Wszak sługom twoim wyraźnie powiedziano, iż Jehowa, twój Bóg. nakazał Mojżeszowi, swemu słudze, by dał wam całą tę ziemię i by unicestwił sprzed waszego oblicza wszystkich mieszkańców tej ziemi, a my z waszego powodu bardzo się lękaliśmy o swe dusze. Dlatego to uczyniliśmy.”

(Sędziów 9:17) „gdy mój ojciec walczył za was i narażał na niebezpieczeństwo swą duszę, żeby was wyzwolić z ręki Midianu”

(Sędziów 12:3) „Gdy zobaczyłem, że nie jesteś wybawcą, postanowiłem wziąć swą duszę we własną dłoń i wyruszyć przeciw synom Ammona. Wtedy Jehowa wydał ich w moją rękę. Dlaczego więc wyruszyliście dziś przeciwko mnie, by walczyć ze mną?”

(Sędziów 18:25) „Synowie Dana odrzekli mu: ‘Niech nie będzie blisko nas słychać twego głosu, żeby czasem nie napadli na was mężowie o rozgoryczonej duszy, a ty postradałbyś swą duszę oraz duszę swych domowników’.”

(2 Królewska 7:7) „Niezwłocznie wstali i o zmroku rzucili się do ucieczki, pozostawiając swoje namioty oraz konie i osły — obóz tak jak był — i uciekali, by ratować swą duszę.”

(2 Kronik 1:11) „Wówczas Bóg rzekł do Salomona: ‘Ponieważ właśnie to stało się bliskie twemu sercu, a nie poprosiłeś o majątek, bogactwo i szacunek albo o duszę tych, którzy cię nienawidzą, ani nawet nie prosiłeś o liczne dni, lecz prosisz dla siebie o mądrość i wiedzę, żebyś mógł sądzić mój lud, nad którym uczyniłem cię królem’.”

(Hioba 2:4) „Lecz Szatan odpowiedział Jehowie, mówiąc: ‘Skórę za skórę — i wszystko, co człowiek ma, da za swą duszę’.”

(Hioba 6:11) „Jakaż jest moja moc, bym miał dalej czekać? I jakiż jest mój kres, bym miał przedłużać istnienie mej duszy?”

(Przysłów 1:18) „Sami więc czyhają na ich krew; czatująca ich dusze.”

(Przysłów 7:23) „aż wątrobę przeszyje mu strzała; niczym ptak śpieszy on do pułapki, a nie wie, że chodzi o jego duszę.”

(Przysłów 22:23) „Bo sam Jehowa będzie bronił ich sprawy i ograbi z duszy tych, którzy ich ograbiają.”

(Przysłów 25:13) „Czym chłód śniegu w dzień żniwa, tym jest wierny wysłannik dla tych, którzy go posyłają, gdyż orzeźwia duszę swych panów.”

(Mateusz 6:25) „Dlatego wam mówię: Przestańcie się zamartwiać o swe dusze, jeśli chodzi o to, co będziecie jeść lub co będziecie pić, albo o swe ciała, jeśli chodzi o to, w co się będziecie ubierać. Czyż dusza nie znaczy więcej niż pokarm, a ciało niż odzież?”

(Mateusz 10:39) „Kto by znalazł swą duszę, ten ją straci, a kto by stracił swą duszę ze względu na mnie, ten ją znajdzie.”

(Mateusz 16:25) „Bo kto by chciał wybawić swą duszę, ten ją straci, ale kto by stracił swą duszę ze względu na mnie, ten ją znajdzie.”

(Łukasz 12:20) „Ale Bóg rzekł do niego: ‘Nierozsądny, tej nocy zażądają od ciebie twej duszy. Czyje więc będzie to, co nagromadziłeś?’.”

(Jana 10:15) „tak jak Ojciec zna mnie, a ja znam ojca; i daję swą duszę za owce.”

(Jana 13:38) „Jezus odpowiedział: ‘Oddasz za mnie swoją duszę? zaprawdę, zaprawdę ci mówię: Kogut na pewno nie zapieje, dopóki ty się mnie trzy Razy nie zaprzesz’.”

(Jana 15:13) „Nikt nie ma miłości większej niż ta, gdy ktoś daje swą duszę za swoich przyjaciół.”

(Dzieje 20:10) „Lecz Paweł zszedł na dół, przypadł do niego i objąwszy go, Rzekł: ‘Przestańcie podnosić wrzawę, bo jego dusza jest w nim’.”

(Rzymian 16:4) „którzy własnego karku nadstawili za mą duszę i którym nie tylko ja składam podziękowania, lecz także wszystkie zbory spośród narodów”

(Filipian 2:30) „ponieważ ze względu na dzieło Pańskie był bardzo bliski śmierci, wystawiając swą duszę na niebezpieczeństwo, Żeby w pełni zrekompensować to, iż nie jesteście tu obecni, by spełniać dla mnie osobistą posługę.”

(1 Tesaloniczan 2:8) „Darząc was zatem tkliwym uczuciem, radzi byliśmy przekazać wam nie tylko dobrą nowinę Bożą, lecz także nasze dusze, ponieważ staliście się nam umiłowani.”

(Jakuba 1:21) „Odrzućcie zatem wszelką plugawość i tę rzecz zbyteczną, zło, a z łagodnością przyjmujcie zaszczepianie słowa, które może wybawić wasze dusze.”

(1 Piotra 1:22) „A oczyściwszy swe dusze dzięki posłuszeństwu prawdzie, czego wynikiem jest nieobłudne uczucie braterskie, jedni drugich żarliwie, z serca miłujcie.”

(1 Piotra 2:11) „Umiłowani, usilnie zachęcam was jako przybyszów i tymczasowych osiedleńców, abyście się powstrzymywali od cielesnych pragnień, które toczą bój przeciwko duszy.”

(1 Piotra 2:25) „Byliście bowiem jak Błądzące owce, teraz jednak wróciliście do pasterza i nadzorcy waszych dusz.”

(1 Jana 3:16) „Po tym poznaliśmy miłość, że on wydał za nas swą duszę; i my mamy obowiązek wydać swe dusze za naszych braci.”

jeden temat niżej || na górę strony TOP || na początek tematu

5. Dusza uwolniona z Szeolu, czyli Hadesu („Piekła”) :

(Psalm 16:10) „Bo nie pozostawisz mojej duszy w Szeolu. Nie pozwolisz, żeby lojalny wobec ciebie ujrzał dół.”

(Psalm 30:3 lub 4) „Jehowo, tyś wyprowadził mą dusze z Szeolu, zachowałeś mnie przy życiu, bym nie zstąpił do dołu.”

(Psalm 49:15a lub 16a) „Natomiast moją duszę Bóg wykupi z Szeolu…”

(Psalm 86:13) „bo wielka jest wobec mnie twa lojalna życzliwość i wyzwoliłeś mą dusze z Szeolu, z jego najgłębszego miejsca..”

(Psalm 89:48 lub 49) „Któryż to krzepki mąż żyje i nie ujrzy śmierci? Czy potrafi ocalić swa dusze z ręki Szeolu ?”

(Przysłów 23:14) „Bij go rózgą, by wyzwolić jego duszę z Szeolu.”

(Dzieje 2:27) „gdyż nie pozostawisz mojej duszy w Hadesie ani nie pozwolisz, żeby lojalni wobec ciebie ujrzał skażenie.”

UWAGA: w przypadku psalmów, niektóre przekłady Biblii inaczej numerują wersety i same psalmy.

jeden temat niżej || na górę strony TOP || na początek tematu

6. Zmarła dusza, inaczej zwłoki:

(Kapłańska 19:28) „I nie wolno wam robić na swym ciele nacięć ze względu na zmarłą duszę, nie wolno wam też wykonywać na sobie tatuowanych znaków. Jam jest Jehowa.”

(Kapłańska 21:1) „Jehowa rzekł do Mojżesza: ‘Przemów do kapłanów, synów Aarona, i powiedz im: Niech nikt pośród swego ludu nie skala się zmarłą duszą’.”

(Kapłańska 21:11) „I nie ma podchodzić do żadnej zmarłej duszy.”

(Kapłańska 22:4) „Żaden mężczyzna z potomstwa Aarona, jeśli jest trędowaty lub ma wyciek, nie może jeść ze świętych rzeczy, dopóki nic stanie się czysty, ani ten, kto dotknie kogoś nieczystego z powodu zmarłej duszy, ani mężczyzna, u którego nastąpił wypływ nasienia.”

(Liczb 5:2) „Nakaż synom Izraela, żeby usunęli z obozu każdego trędowatego i każdego, kto ma wyciek, i każdego nieczystego z powodu zmarłej duszy.”

(Liczb 6:6) „Przez wszystkie dni swego pozostawania oddzielonym dla Jehowy nie wolno mu podejść do żadnej zmarłej duszy.”

(Liczb 6:11a) „I kapłan weźmie jedno jako dar ofiarny za grzech, a drugie jako całopalenie, i dokona za niego przebłagania, ponieważ zgrzeszył z powodu zmarłej duszy.”

(Liczb 9:6-7a) „A niektórzy mężczyźni stali się nieczyści z powodu duszy ludzkiej, tak iż nie mogli w tym dniu przygotować ofiary paschalnej. Toteż stawili się w owym dniu przed Mojżeszem i Aaronem. Następnie mężczyźni ci rzekli do niego: "Jesteśmy nieczyści z powodu duszy ludzkiej.”

(Liczb 9:10) „Powiedz synom Izraela, mówiąc: Choćby ktoś z was lub z waszych pokoleń stał się nieczysty z powodu jakiejś duszy albo był w dalekiej podróży, on też ma przygotować ofiarę paschalną dla Jehowy.”

(Liczb 19:11) „Kto dotknie zwłok jakiejś duszy ludzkiej, także będzie nieczysty przez siedem dni.”

(Liczb 19:13a) „Każdy, kto dotknie zwłok, duszy jakiegokolwiek zmarłego człowieka, i kto się nie oczyści, ten skalał przybytek Jehowy, i dusza ta zostanie zgładzona spośród Izraela…”

(Aggeusza 2:13) „I odezwał się Aggeusz: ‘Jeżeli ktoś nieczysty z powodu zmarłej duszy dotknie którejś z tych rzeczy, czy stanie się nieczysta?’ Kapłani zaś, odpowiadając, rzekli: ‘Stanie się nieczysta’.”

jeden temat niżej || na górę strony TOP || na początek tematu

7. Dusza czymś innym niż duch:

(Filipian 1:27) „Tylko sprawujcie się w sposób godny dobrej nowiny o Chrystusie, abym - czy Przyjdę i was ujrzę, czy będę nieobecny — słyszał o tym, co was dotyczy, że stoicie niewzruszenie w jednym duchu, jedną duszą walcząc ramię w ramię za wiarę dobrej nowiny”

(1 Tesaloniczan 5:23) „Oby sam Bóg pokoju w pełni was uświęcił. A duch i dusza, i ciało wasze, Bracia, zdrowe pod każdym względem, niech będą zachowane bez nagany podczas obecności naszego Pana, Jezusa Chrystusa.”

(Hebrajczyków 4:12) „Bo słowo Boże jest żywe i oddziałuje z mocą, i jest ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, i przenika aż do rozdzielenia duszy i ducha, a także stawów i ich szpiku, i jest zdolne Rozeznać myśli i zamiary serca.”

jeden temat niżej || na górę strony TOP || na początek tematu

8. Bóg ma duszę:

(1 Samuela 2:35) „Sobie zaś wzbudzę kapłana wiernego. Będzie postępował zgodnie z tym, co jest w moim sercu i w mojej duszy; i zbuduję mu trwały dom, a on zawsze chodzić będzie przed moim pomazańcem.”

(Psalm 11:5) „Jehowa bada i prawego i niegodziwca, a miłującego przemoc dusza jego nienawidzi.”

(Psalm 24:4a) „Ten, kto ma ręce niewinne i czyste serce, kto nie wciąga Mojej duszy do tego, co nic nie warte…”

(Przysłów 6:16) „Jest sześć rzeczy, których Jehowa naprawdę nienawidzi; owszem, siedem jest rzeczy obrzydliwych dla jego duszy

(Izajasza 1:14) „Wasze dni nowiu i okresy świąteczne znienawidziła dusza moja, Stały się dla mnie brzemieniem; zmęczyłem się znoszeniem ich.”

(Izajasza 42:1) „Oto mój sługa, którego mocno trzymam! Mój wybrany, którego moja dusza obdarzyła uznaniem! Włożyłem w niego mego ducha. On przyniesie narodom sprawiedliwość.”

(Jeremiasza 5:9) „Czyż z powodu tych rzeczy nie mam dokonać rozrachunku?” - brzmi wypowiedź Jehowy. ‘Albo czy na narodzie takim jak ten nie ma się pomścić moja dusza?’.”

(Jeremiasza 6:8) „Poddaj się skorygowaniu, Jerozolimo, żeby moja dusza nie odwróciła się od ciebie ze wstrętem; żebym cię nie uczynił podobną do bezludnego pustkowia, ziemi nie zamieszkanej”

(Jeremiasza 12:7) „Opuściłem swój dom; porzuciłem swoje dziedzictwo; umiłowaną mojej duszy wydałem w dłoń jej nieprzyjaciół.”

(Jeremiasza 14:19) „Czy całkowicie odrzuciłeś Judę albo czy twoja dusza obrzydziła sobie Syjon? Dlaczego nas uderzyłeś, tak iż nie ma dla nas uleczenia? Spodziewano się pokoju, lecz nie nadeszło nic dobrego; i czasu uleczenia, lecz oto trwoga!

(Jeramiesza 15:1) „I Jehowa przemówił do mnie: Choćby stali przede mną Mojżesz i Samuel, moja dusza nie skłoniłaby się ku temu ludowi. Odprawiono by ich sprzed mego oblicza, żeby odeszli.”

(Jeremiasza 32:41) „I będę się nimi wielce radował, czyniąc im dobrze, i w wierności wobec prawdy zasadzę ich w tej ziemia — z całego swego serca i z całej swej duszy.”

(Jeremiasza 51:14) „Jehowa Zastępów przysiągł na własną duszę: ‘Napełnię cię ludźmi jak szarańczami i śpiewnie nad tobą wykrzykną’.”

(Lamentacje 3:20)Dusza twoja niezawodnie będzie pamiętać i nisko się nade mną pochyli.”

(Ezechiela 23:18) „I odsłaniała swe nierządy, i odsłaniała swą nagość, tak iż moja dusza odwróciła się ze wstrętem od jej towarzystwa, podobnie jak moja dusza odwróciła się ze wstrętem od towarzystwa jej siostry.”

(Amosa 6:8a) „‘Wszechwładny Pan, Jehowa, przysiągł na swą duszę’, brzmi wypowiedź Jehowy, Boga Zastępów…”

(Mateusza 12:18) „Oto mój sługa, którego wybrałem, mój umiłowany, którego moja dusza darzy uznaniem! Włożę na niego mego ducha, a on wyjaśni narodom, czym jest sprawiedliwość.”

(Hebrajczyków 10:38) „Ale prawy mój będzie żył dzięki wierze, a jeśli się wycofuje, moja dusza nie ma w nim upodobania.”

na górę strony TOP || na początek tematu

9. Podsumowanie tematu i osobiste wnioski:

Mam nadzieję, iż takie szczegółowe zestawienie wersetów , choć wymaga nie lada wysiłku w celu ogarnięcia ich umysłem — najlepiej rozstrzyga kwestię człowieka-duszy. Każdy ma swój rozum i niech docieka, kto ma na to ochotę. Osobiście stwierdzam, iż człowiek w Biblii to dusza. Istnienie człowieka nie składa się z rozdziału na ciało i duszę. Genealogia nauki o nieśmiertelnej duszy ludzkiej jest zaskakująco prosta, a opisuję ją w krótkim opracowaniu, pod tytułem: Największe kłamstwo Szatana.

top© 2002 - RUMBURAK