uStronie INDEX
Strona zgodna z najnowszą normą XHTML 1.1.: uStronie :. Spis artykułów / CONTENT
forum | chat | księga gości
INDEX Biblia Artykuły Hebrajski
Czy wierzyć w TRÓJCĘ? — WSTĘP

Czy wierzyć w Trójcę?

Ludzie nieraz mówią, że wierzą w Trójcę, ale jej nie rozumieją. Czym właściwie jest Trójca? Czy naucza o niej Biblia? Czy jezus Chrystus jest Bogiem Wszechmocnym i wchodzi w skład Trójcy?

STRONA W BUDOWIE

Rajskie warunki na Ziemi
  1. Czy w nią wierzyć?
  2. Jak bywa wyjaśniana Trójca?
  3. Czy to jest naprawdę nauka biblijna?
  4. Jak rozwinęła się nauka o Trójcy?
  5. Co Biblia mówi o Bogu i o Jezusie?
  6. Czy Bóg zawsze przewyższa Jezusa?
  7. Duch święty — czynna moc Boża
  8. A co z wersetami „popierającymi” Trójcę?
  9. Oddawanie czci Bogu, zgodnie z Jego wolą

Jeżeli nie zaznaczono inaczej, przytoczone wersety biblijne zostały przetłumaczone ze współczesnego New World Translation of tbe Holy Scriptures — With References (Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata — z przypisami), wyd. 1984. Poniżej symbole nazw innych przekładów Biblii przytaczanych w tej publikacji:

Bg  — Biblia gdańska z 1635 roku
BT  — katolicki przekład Biblii Tysiąclecia, wydanie drugie, rok 1971
NW  — New World Translation of the Holy Scriptures — With References
Bw  — Biblia warszawska — nowy przekład Pisma Świętego, opracowany i wydany w Warszawie, nakładem Brytyjskiego i Zagranicznego Towarzystwa Biblijnego w roku 1975.


© 1989 — WATCH TOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY OF PENNSYLVANIA

top[Rozdziały:]