uStronie INDEX
Strona zgodna z najnowszą normą XHTML 1.1.: uStronie :. Spis artykułów / CONTENT
forum | chat | księga gości
INDEX Biblia Artykuły Hebrajski

Kto naprawdę rządzi światem — Bóg, czy Szatan?


władca świata

• Kto według Biblii rządzi światem?

(1Jana 5:19b) „…cały świat podlega mocy niegodziwca.” – stwierdza apostoł Jan

(Efezjan 6:12) „Ponieważ zmagamy się nie z krwią i ciałem, ale z rządami, z władzami, ze światowymi władcami tej ciemności, z zastępem niegodziwych duchów w miejscach niebiańskich.” – pisze również Paweł o tym władcy.

(Jana 14:30) „Już nie będę wiele z wami mówił, bo nadchodzi władca świata. A on nic we mnie nie ma” – o jakim Władcy Świata wspomina także Jezus?

(Hioba 9:24) „Ziemia została wydana w rękę niegodziwca; zakrywa on oblicze jej sędziów. Jeśli nie, to któż?”

Jeśli tak nie jest (chciałoby się powiedzieć za Hiobem), to któż odpowiada za cierpienia ludzi, za wojny, nienawiść, coraz większe bezprawie ?

Ten stan rzeczy wyjaśnia dwukrotnie także księga Hioba, w rozdziałach 1 i 2 :

(Hioba 1:6-12a) „I nadszedł dzień, gdy synowie prawdziwego Boga wzeszli, żeby stanąć przed Jehowa, i również Szatan wszedł pośród nich. Wtedy Jehowa rzekł do Szatana: ‘Skąd przychodzisz?’ Wówczas Szatan odpowiedział Jehowie, mówiąc: ‘Z wędrowania po ziemi i przechadzania się po niej’. A Jehowa rzekł jeszcze do Szatana: ‘Czy w swym sercu zwróciłeś uwagę na mego sługę Hioba, że nie ma na ziemi nikogo takiego jak on - mąż to nienaganny i prostolinijny, bojący się Boga i stroniący od zła?’ Szatan odpowiedział na to Jehowie, mówiąc: ‘Czyż za nic Hiob boi się Boga?’ Czy ty sam nie posadziłeś żywopłotu wokół niego i wokół jego domu, i wokół wszystkiego, co ma dookoła? Pracy jego rąk pobłogosławiłeś, a jego dobytek mnoży się na ziemi. Ale dla odmiany wyciągnij, proszę, swą rękę i dotknij wszystkiego, co ma, i zobacz, czy nie będzie cię przeklinał prosto w twarz’. Jehowa rzekł więc do Szatana: ‘Oto wszystko, co ma, jest w twoim ręku. Tylko przeciw niemu samemu nie wyciągaj ręki!’.

- widać stąd, że Szatan bezustannie domaga się od Boga doświadczania człowieka, zarzucając, iż człowiek służy Bogu jedynie dla korzyści, jakie od niego otrzymuje.

(Hioba 2:1-6) „Potem nadszedł dzień, gdy synowie prawdziwego Boga weszli, by stanąć przed Jehową, i również Szatan wszedł pośród nich, by stanąć przed Jehową. Wtedy Jehowa rzekł do Szatana: ‘Skąd to przychodzisz?’ Wówczas Szatan odpowiedział Jehowie, mówiąc: ‘Z wędrowania po ziemi i przechadzania się po niej’. A Jehowa rzekł jeszcze do Szatana: ‘Czy w swym sercu zwróciłeś uwagę na mego sługę Hioba, że nie ma na ziemi nikogo takiego jak on - mąż nienaganny i prostolinijny, bojący się Boga i stroniący od zła? I jeszcze trzyma się mocno swej nieskazitelności, chociaż ty mnie pobudzasz przeciwko niemu, bym go pochłonął bez powodu’. Lecz Szatan odpowiedział Jehowie, mówiąc: ‘Skórę za skórę - i wszystko, co człowiek ma, da za swą dusze. Dla odmiany wyciągnij, proszę, swą rękę i dotknij jego kości i jego ciała, i zobacz, czy nie będzie cię przeklinał prosto w twarz’. Jehowa rzekł więc do Szatana: ‘Oto jest w twoim ręku! Tylko bacz na jego duszę!’.”

- widać stąd, że Szatan ma daną władze nad człowiekiem ale władze nie całkowitą: nie może zabrać człowiekowi życia, kiedy mu się podoba.

• Oto inne wersety:

(1 Jana 4:4) „Wy, dziateczki, pochodzicie od Boga i zwyciężyliście tych ludzi, ponieważ ten, który jest w jedności z wami, jest większy niż ten, który jest w jedności ze światem.”

- ten werset wskazuje na wyraźnie dwie grupy: naśladowców Jezusa, którzy są w jedności z bogiem oraz resztę świata, którzy są w jedności z Diabłem.

(Jana 12:31) „Teraz odbywa się sąd nad tym światem: teraz władca tego świata zostanie wyrzucony precz.”

(Jana 16:11) „…potem zaś co do sądu, ponieważ władca tego świata został osądzony.”

- ten władca świat musi być wielkim łotrem, skoro odbył się nad nim sąd i został on wyrzucony precz !

(Efezjan 2:2) „w których swego czasu chodziliście według systemu rzeczy tego świata, według władcy mocy powietrza - ducha działającego teraz w synach nieposłuszeństwa.”

(2 Koryntian 4:3-4) „Jeśli więc oznajmiana przez nas dobra nowina istotnie jest zasłonięta, to jest zasłonięta wśród tych, którzy giną, wśród których bóg tego systemu rzeczy zaślepił umysły niewierzących, aby nie mogło przeniknąć oświecenie chwalebną dobrą nowiną o Chrystusie, który jest obrazem Boga.”

- ‘bóg tego systemu rzeczy’, ‘władca mocy powietrza, działający w synach nieposłuszeństwa’, ‘władca tego świata’, ‘który jest w jedności ze światem’, ‘niegodziwiec’, ‘władca ciemności’… te określenie dobitnie demaskują osobę, mającą silną władze nad światem. Tą osoba jest , oczywiście Szatan- Diabeł.

(Łukasza 4:5-8) „Diabeł zaprowadził go więc wysoko i w jednej chwili pokazał mu wszystkie królestwa zamieszkanej ziemi, i rzekł do niego: ‘Dam ci całą tę władzę oraz ich chwałę, gdyż została mi przekazana i daję ją, komu chcę. Jeśli więc ty oddasz mi cześć przed moim obliczem, wszystko to będzie twoje’. Jezus, odpowiadając, rzekł do niego: ‘Jest napisane: ,Jehowę, twego Boga, masz czcić i tylko dla niego masz pełnić świętą służbę’.”

Czy, gdyby Szatan nie posiadał takiej władzy – proponowałby ja Jezusowi? A czy Jezus, gdyby Szatan nie dysponował taką władza – nie zarzuciłby mu kłamstwa?

(Mateusza 4:8-9) „Diabeł wziął go jeszcze na niezwykle wysoką górę i pokazał mu wszystkie królestwa świata oraz ich chwałę, i rzekł do niego: «Dam ci to wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi cześć».”

— gdyby Szatan istotnie, nie miał władzy nad wszystkimi królestwami ziemi, czyż byłaby to jakakolwiek pokusa dla Jezusa?
W imię Boga lub Chrystusa dopuszczono się wielu straszliwych postępków. Biblia wyraźnie wskazuje, iż Jehowa czy Jezus nic nie mają wspólnego z niegodziwymi ludźmi, podającymi się za sług Bożych:

(2 Koryntian 11:14-15) ” I nic dziwnego, bo sam Szatan Ciągle się przeobraża w anioła światła. Nic zatem wielkiego, jeśli również Jego słudzy ciągle się przeobrażają w sług prawości.”

(1 Piotra 5:8) „Zachowujcie trzeźwość umysłu, bądźcie czujni. Wasz wróg, Diabeł, krąży jak ryczący lew, starając się kogoś pożreć”

Zatem, nie Bóg daje się we znaki ludziom, a Szatan, wraz ze swymi demonami:

(Jakuba 1:13) „Niech nikt, kto jest doświadczany, nie mówi: ‘Przez Boga jestem doświadczany’. Bóg bowiem nie może być doświadczany przez coś złego, ani sam nikogo nie doświadcza.”

Na miejscu są, więc, rady biblijne, aby trzymać się jak najdalej od tego świata:

(1 Jana 2:15-17) „Nie miłujcie świata…”

(Psalm 17:14) „Stroń od ludzi tego świata.”

(Jakuba 4:4) „Przyjaźń ze światem jest nieprzyjaźnią z Bogiem.”

(Jana 17:16) „Nie są ze świata, jak i ja nie jestem ze świata.”

Oczywiście – nie jest możliwe żyć poza tym światem ale należy unikać wszelkiego rodzaju wikłania się w jego diabelskie machlojki

(Jana 17:15) „Nie proszę, żebyś ich zabrał ze świata, ale żebyś czuwał nad nimi z powodu niegodziwca.” – modlił się Jezus do swego Boga.


• Jeszcze inne wersety wskazujące na zwodzenie całego świata przez Szatana i demony:

Zrzucenie demonów w pobliże Ziemi

(Objawienie 16:14) „Są to w rzeczywistości wypowiedzi natchnione przez demony i dokonują znaków, i wychodzą do królów całej zamieszkanej ziemi, żeby ich zgromadzić na wojnę wielkiego dnia Boga Wszechmocnego.”

(Objawienie 12:9) „Zrzucony więc został wielki smok, pradawny wąż, zwany Diabłem i Szatanem, który wprowadza w błąd całą zamieszkaną ziemię; zrzucony został na ziemię, a z nim zostali zrzuceni jego aniołowie.”

(Objawienie 20:1-2) „I ujrzałem anioła zstępującego z nieba z kluczem od otchłani i wielkim łańcuchem w swej ręce. I schwytał smoka, pradawnego węża, którym jest Diabeł i szatan, i związał go na tysiąc lat. I wrzucił go do otchłani, i zamknął ją, i nad nim opieczętował, żeby już nie wprowadzał w błąd narodów, aż się skończy tysiąc lat. Potem ma być wypuszczony na krótki czas.”

— tylko „związanie” Diabła, czyli uniemożliwienie mu zgubnego działania na człowieka, spowoduje pokój na ziemi.

A, że taki raj nastąpi, obiecuje niezawodnie poniższy werset:

(Objawienie 21:3-4) „Wtedy usłyszałem donośny głos od tronu, mówiący: «Oto namiot Boga jest z ludźmi i On będzie przebywać z nimi, a oni będą jego ludami. I Będzie z nimi sam Bóg. I otrze z ich oczu wszelką łzę, i śmierci już nie Będzie ani żałości, ani krzyku, ani bólu już nie będzie. To, co poprzednie, przeminęło».”

top© 2002 — RUMBURAK