uStronie INDEX
Strona zgodna z najnowszą normą XHTML 1.1.: uStronie :. Spis artykułów / CONTENT
forum | chat | księga gości
INDEX Biblia Artykuły Hebrajski

תורה - בראשית, שמות, ויקרא, במדבר, דברים

נביאים - יהושוע, שופטים, שמואל, מלכים, ישעיהו, ירמיהו, יחזקאל, הושע, יואל, עמוס, עובדיה, יונה, מיכה, נחום, חבקוק, צפניה, חגיי, זכריה, מלאכי

כתובים - דברי הימים, תהילים, איוב, משלי, רות, שיר השירים, קוהלת, איכה, אסתר, דנייאל, עזרא / נחמיה

תורה נביאים וכתובים

בכתיב המסורה מנוקד

Tora, Prorocy i Pisma

tekst masorecki —

TORA - Rodzaju, Wyjścia, Kapłańska, Liczb, Powtórzonego Prawa

PROROCY - Jozuego, Sędziów, Samuela (I i II), Królewskie (I i II), Izajasza, Jeremiasza, Ezechiela, Ozeasza, Joela, Amosa, Abdiasza, Jonasza, Micheasza, Nachuma, Chabakuka, Sofoniasza, Aggeusza, Zachariasza, Malachiasza

PISMA - Kroniki (I i II), Psalmy, Joba, Przypowieści, Rut, Pieśń nad pieśniami, Kocheleta (Kaznodziei Salomona), Treny (Lamentacje Jeremiasza), Estery, Daniela, Ezdrasza i Nechemiasza


Poszczególne księgi przeglądać można kolejno ponumerowanymi rozdziałami albo w całości.
W tym drugim przypadku należy liczyć się z powolnym ładowaniem dużego pliku (w niektórych księgach dochodzącym nawet do 300-400kB). Niestety, ze względu na ograniczenia serwera co do rozmiaru pliku, 9 ksiąg nie mogłem załadować na serwer. Oczywiście są one dostępne w częściach, podzielonych na kolejne rozdziały.
Księgi w całości znajdują się pod linkiem הכול (HAKOL) co oznacza CAŁOŚĆ, WSZYSTKO
Poszczególne rozdziały ponumerowane są hebrajskim alfabetem (Cyfry arabskie powstały znacznie później).

Imię Boże יְהוָה występuje w tym tekście 5740razy i zostało wyróżnione niebieskawym kolorem.

top[תנ”ך בכתיב המסורה עם ניקוד]