uStronie INDEX
Strona zgodna z najnowszą normą XHTML 1.1.: uStronie :. Spis artykułów / CONTENT
forum | chat | księga gości
INDEX Biblia Artykuły Hebrajski
BIBLIA — słowo Boże czy ludzkie? — WSTĘP

BIBLIA — słowo Boże czy ludzkie?

Biblia [Rozdziały:]
[Skróty nazw przekładów Biblii oraz innych cytowanych dzieł religijnych:]

Bg   — Biblia gdańska z 1635 roku
Bp  — Biblia poznańska, wyd II, Księgarnia św.Wojciecha, Poznań 1987
Bw  — Biblia warszawska, Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, Warszawa 1975
BT   — Biblia Tysiąclecia, wydanie II, Pallottinum, Poznań-Warszawa 1971
NW  — New World Translation of the Holy Scriptures — With References, 1984

Jeżeli nie zaznaczono inaczej, wersety biblijne są przytoczono z New World Translation of the Holy Scriptures — With References (Pismo Swięte w Przekładzie Nowego Świata — wydanie z przypisami.
WATCH TOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY OF PENNSYLVANIA, wydanie w języku polskim w roku 1992
top[Rozdziały:]