uStronie INDEX
Strona zgodna z najnowszą normą XHTML 1.1.: uStronie :. Spis artykułów / CONTENT
forum | chat | księga gości
INDEX Biblia Artykuły Hebrajski

ZWALCZANIE IMIENIA BOŻEGO

Walka z imieniem Jehowy
Jehovah Jireh

Obecnie nie ma w języku afrykanerskim (używanym przez mieszkańców Południowej Afryki holenderskiego pochodzenia) nowego przekładu Biblii, który zawierałby imię Boże. Nie byłoby to aż tak dziwne, gdyby nie fakt, iż w wielu przekładach na używane w tym kraju języki plemienne, imię to zamieszcza się bez ograniczeń. Zobaczmy, jak do tego doszło.

W dniu 24 sierpnia 1878 roku, na zebraniu Towarzystwa Prawdziwych Afrykanerów (GRA) przedstawiono gorąca prośbę o dokonanie przekładu Biblii na język afrykanerski. Sześć lat później podniesiono tę sprawę ponownie i w końcu zdecydowano się przystąpić do dzieła i przetłumaczyć Biblię z języków oryginalnych. Prace tę powierzono S.J.du Toitowi — nadinspektorowi oświaty w Transwalu.

W liście, zawierającym pouczenia dla du Toita, podano następująca wskazówkę: „Imię własne Pana, Jehowa lub Jahwe, nalezy wszędzie pozostawić nie tłumaczone [to znaczy nie zastępować go słowami Pan albo Bóg]”. S.J.du Toit przełożył, więc, na język afrykanerski 7 ksiąg biblijnych i w całym tekście występowało imię Jehowa.

Również inne wydawnictwa południowoafrykańskie zawierały kiedyś imię Boże. Na przykład w De Korte Catechismus (Mały katechizm) J.A.Malherbego (1914) zadano pytanie: „Jakie najwspanialsze Imię ma Bóg?” Odpowiedź: „Jehowa, które w naszych Bibliach pisze się PAN wielkimi literami. Tego [imienia] nigdy nie nadano żadnemu stworzeniu”.

Jeszcze nie tak dawno we wznowieniach śpiewnika Die Halleluja, w niektórych hymnach widniało imię Jehowa.

Jednakże przekład du Toita nie był popularny i w roku 1916 powołano nowa Komisję Przekładu Biblii, która miała dopilnować wydania jej w języku afrykanerskim. Działania podjęte przez Komisję zmierzały do usunięcia z Biblii imienia Jehowa. W roku 1971 Biblijne Towarzystwo Południowoafrykańskie wydało „próbny przekład” kilku ksiąg biblijnych. Chociaż we wstępie wspomniano w nim o imieniu Bozym, to jednak nie użyto go w tekście tłumaczenia. Również w nowym przekładzie „Nowego Testamentu” i Psalmów, który ukazał się w roku 1979, pominięto imię Boże.

Ponadto od roku 1970 nie ma już imienia Jehowa w śpiewniku Die Halleluja, a w szóstym, poprawionym wydaniu Die Katkisasieboek, opublikowanym przez Holenderski Kościół Reformowany w Południowej Afryce, także opuszczono to imię.

Zabiegów o usunięcie imienia Jehowy nie ograniczono do samych książek. Na kamieniu węgielnym Holenderskiego Kościoła Reformowanego w Paarl były kiedyś wypisane słowa JEHOVAH JIREH („Jehowa zaopatrzy”). Potem tę tablicę zmieniono na inną, z napisem DIE HERE SAL VOORSIEN („Pan zaopatrzy”). Cytat biblijny i data na kamiennej tablicy pozostały bez zmian. Usunięto tylko imię Jehowy [zobacz zdjęcie powyżej].

Z powodu tych usilnych zabiegów, obecnie wielu Afrykanerów nie zna imienia Bożego. Członkowie kościoła, którzy je znają, wstydza się je wymawiać. Niektórzy nawet wypowiadają się przeciwko niemu, twierdząc, że Bóg ma na imię PAN, i oskarżają Świadków Jehowy o to, że to oni wymyślili imię Jehowa.


„Jeżeli Duch Święty mówi gdzieś w tekście hebrajskim «Jehowa», to dlaczego tłumacz nie mówi «Jehowa»? Jakim prawem powiada: ‘W tym miejscu użyję imienia Jehowa, a w tamtym słowa zastępczego?’. Jeżeli w którymś miejscu przekładu użycie imienia Jehowa jest niewłaściwe, to dlaczego natchniony pisarz użył go w oryginale?”

(John W.Davis — XIX-wieczny misjonarz w Chinach — The Chinese Recorder and Missionary Journal [Notatnik chiński i dziennik misjonarski], VII, Szanghaj 1876)


Kwidzyń IEHOVA
Obecnie to miejsce, znajdujące się w Polsce, w kościele w Kwidzyniu, zostało umyślnie zamalowane
[powiększenie]

Zastanawiające jest to, iż przez całe stulecia, na całym świecie zaciekle zwalczano imię Boże Jehowa. Religia katolicka, wszelkimi dostępnymi (niejednokrotnie okrutnymi) środkami, bezustannie wywierała nacisk, by imię Boże pozostało nieznane ludziom.

palenie Biblii

Chociaż Żydzi pozostawili imię Boże w Biblii, jednak go nie wymawiali. Chrześcijanie, natomiast, posunęli się jeszcze dalej: mniej więcej od drugiego-trzeciego wieku usuwali je przy sporządzaniu kopii manuskryptów greckiej części Pisma Świętego i opuszczali je, gdy tłumaczyli Biblię na inne języki.

I w naszych czasach tłumacze nie zamieszczają imienia Bożego nawet wówczas, gdy opierają się na oryginale hebrajskim, w którym występuje ono prawie 7000 razy !!!

Jak Jehowa zapatruje się na ludzi, usuwających z Biblii Jego imię? Gdybyś sam był pisarzem, co byś pomyślał o człowieku, zadającym sobie wiele trudu, by usunąć twoje nazwisko z książki twego autorstwa?

 

Jeżeli posługiwanie się imieniem Bożym jest — jak uważa wielu — „absolutnie niestosowne”, to dlaczego w oryginalnym tekście hebrajskim pojawia się ono prawie 7000 razy?

Oto dwa przykłady (z kilku udokumentowanych przeze mnie) usuwania imienia Bożego. Oba pochodzą z Danii. Pierwszy z miejscowości Dalbyneder, drugi — z kościoła Garrison, niedaleko Kopenhagi. Widzimy serię dwóch zdjęć, przedstawiającyccch to samo miejsce — jedno sprzed „renowacji”, drugie — po tym dziwnym „remoncie”, gdzie tetragram imienia Bożego został juz usunięty.

JHWH przed renowacją brak JHWH po renowacji Garnision JHWH Garnision
top