uStronie INDEX
Strona zgodna z najnowszą normą XHTML 1.1.: uStronie :. Spis artykułów / CONTENT
forum | chat | księga gości
INDEX Biblia Artykuły Hebrajski

IMIĘ BOŻE w wolnomularstwie

JHWH Une décoration du „Grand Council R & S.M” avec le tétragramme dans un triangle. Au milieu, un tablier fran-maçon avec le tétragramme brodé. A droite, l'emblème du «Grand Council Cryptic Masons» de New York.


Wolnomularstwo (inaczej: loża masońska lub masoneria) to ponadnarodowy ruch etyczny, mający własne struktury organizacyjne, którego zespół zasad i postaw przedstawiany jest za pośrednictwem symboli, rytuałów (liturgii) i katechizmów.

Wolnomularstwo pozostawia każdemu członkowi swobodę interpretacji. Traktuje siebie i każdą lożę jako miejsce, gdzie ludzie — niezaleznie od pozycji społecznej i majątkowej, narodowości i rasy oraz poglądów — spotykają się na zasadzie równości i braterstwa, żeby doskonalić się, i droga pokojową prowadzić ludzkość do solidarności i powszechnej pomyślności.

Organizacje wolnomularskie występują przeciwko szowinizmowi, nierówności prawnej, nietolerancji i stosowaniu przemocy w stosunkach międzyludzkich. W miarę możliwości finansowych, świadczą pomoc na rzecz instytucji oświatowych, charytatywnych i leczniczych, oraz związanych z nimi badań naukowych.

JHWH mason

Organizacje wolnomularskie są stowarzyszeniami zamkniętymi, lecz nie tajnymi. W praktyce skupiają one osoby z warstw wyższych i średnich. W ciągu ponad 2 i pół wieku, należało do nich wiele osobistości z życia publicznego, sławni wojskowi, królowie i cesarze, wybitni przedstawiciele nauki, techniki, kultury, literatury, sztuki, a także przedsiębiorcy.

Jak widac, ze zgromadzonych tutaj przykładów, również członkom loż masońskich imię Boże Jehova nie było obce. Używano je w różnych wolnomularskich rytuałach (w szczególności podczas obrzędu pogrzebu), malowano na masońskich emblematach i symbolach...

Przytoczone tu przykłady pochodzą z Francji i ze względu na ich ilość, podzielone zostały na kilka części

Warto zauwazyć, iż — poza hebrajskim Tetragramem — wolnomularze używali formy imienia Bożego Jehova.

Triangle Tetragramme Triangle Eye (Oko Boże)

Częstym motywem religijnym — zarówno wśród wolnomularzy, jak też i w całym chrześcijaństwie — był Tetragram, umieszczony wewnątrz trójkąta. Miał on symbolizować Trójcę Świętą. Czasami ów tetragram (nader niewygodny dla katolickiego kleru — patrz artykuł o zwalczaniu imienia Bożego i zawarte tam przykłady) zastępowano tzw. Okiem Bożym.

top© - RUMBURAK