uStronie INDEX
Strona zgodna z najnowszą normą XHTML 1.1.: uStronie :. Spis artykułów / CONTENT
forum | chat | księga gości
INDEX Biblia Artykuły Hebrajski

IMIĘ BOŻE w Watykanie

Tetragram Tetragram, Watykan

Fragment posągu anioła z tetragramem imienia Bożego (zdjęcie po lewej); stoi on przy grobie papieża Klemensa XIII w bazylice św. Piotra w Watykanie. Hebrajski napis brzmi: קדוש יהוה, co znaczy „ŚWIĘTY JEHOWA”.

Ten obraz żydowskiego arcykapłana (zdjęcie poniżej), mającego na turbanie wypisane po hebrajsku: „Świętość należy do Jehowy”, znajduje się w Watykanie.

top© - RUMBURAK