uStronie INDEX
Strona zgodna z najnowszą normą XHTML 1.1.: uStronie :. Spis artykułów / CONTENT
forum | chat | księga gości
INDEX Biblia Artykuły Hebrajski

IMIĘ BOŻE w zabytkowych słoweńskich budowlach

JHWH

PRZEZ stulecia na wzgórzach całej Europy wznoszono kościoły i klasztory. Te stare budowle reprezentują bardzo różnorodną architekturę — od stylu romańskiego epoki średniowiecza (charakteryzującymi się grubymi murami oraz ciężkimi, łukowatymi sklepieniami) po ozdobny i pełen dramatyzmu barok wieków późniejszych…

Co ciekawe — wewnątrz wielu takich obiektów sakralnych można zobaczyć tetragram — osobiste imię Boga, zapisane czterema hebrajskimi literami.

Weźmy pod uwagę, na przykład, opactwo w miejscowości Stična. Jest to jeden z najstarszych słoweńskich klasztorów cysterskich. Został wniesiony w 1135 roku (jakieś 40 lat po założeniu we Francji zakony cystersów). Chociaż klasztor ten był wielokrotnie odnawiany, zachowano jego oryginalny styl romański, obecnie wzbogacony barokowymi zdobieniami. Wewnątrz zobaczyć można obrazy i rzeźby, a na jednym z bocznych ołtarzy widnieje duży złocony tetragram, otoczony srebrnym wieńcem (zdjęcie obok po prawej).

JHWH

Z kolei w mieście Slovenj Gradec (wzmiankowanym już w X wieku) znajduje się gotycki kościół pod wezwaniem Ducha Świętego z przylegającym do niego szpitalem. Budowlę tę wzniesiono w roku 1419. Całą wewnętrzną ścianę kościoła zajmuje piętnastowieczny fresk z 27 scenami biblijnymi. Pierwsza przedstawia wskrzeszenie Łazarza, a ostatnia Dzień Pięćdziesiątnicy. W innym miejscu widoczne jest imię Boże, wypisane po hebrajsku czarnymi literami na złotym tle (zdjęcie poniżej).

W północno-zachodniej Słowenii leży miasto Radovljica. W XV wieku był to mały gród, złożony z zamku, kościoła i innych budynków, otoczony murami i fosą. Na jednym z ołtarzy kościelnych, na złotej tablicy, znajduje się tetragram.

Niedaleko wioski Podčetrtek stoi XVII-wieczny klasztor. Uważny obserwator dostrzeże w jego wnętrzu fresk ozdobiony imieniem Bożym.

Tetragram można zobaczyć w wielu starych budowlach w Słowenii. Podziwiając, więc, kunszt i artyzm zabytków, turyści mogą się przekonać, że ludzie żyjący w zamierzchłych czasach znali imię Boże.

top© - RUMBURAK