uStronie INDEX
Strona zgodna z najnowszą normą XHTML 1.1.: uStronie :. Spis artykułów / CONTENT
forum | chat | księga gości
INDEX Biblia Artykuły Hebrajski

IMIĘ BOŻE w sieradzkiej farze

Sieradzka Fara Widok ogólny parafialnego kościoła Wszystkich Świętych w Sieradzu, przy ul.Kolegiackiej oraz jego wnętrze, gdzie znajduje się hebrajski Tetragram imienia Bożego

JHWH

Tetragram imienia Bożego, umieszczony w ołtarzu głównym sieradzkiej Fary.
Tetragram w sieradzkiej Farze
Fara w Sieradzu
top© — RUMBURAK