uStronie INDEX
Strona zgodna z najnowszą normą XHTML 1.1.: uStronie :. Spis artykułów / CONTENT
forum | chat | księga gości
INDEX Biblia Artykuły Hebrajski

IMIĘ BOŻE w Polsce:

Imię Boze w GdańskuGdańsk — Bazylika Mariacka Lidzbark Warmiński Lidzbark Warmiński — zamek biskupi Sieradz JHWH Sieradz — Tetragram nad ołtarzem

Oto skrótowy wykaz miejsc w Polsce, w których znaleźć można imię Boże. Bardziej szczegółowe informacje na poszczególnych stronach, danym miejscom poświęconym.

Gdańsk

Imię Boże w Gdańsku znaleźć można wielokrotnie, gdyż ponad 21 razy:

— w największej ceglanej gotyckiej świątyni w Polsce — gdańskim Kościele Mariackim — co najmniej 9 razy (sześć razy po hebrajsku, trzy razy po łacinie)
— w Sali Czerwonej gdańskiego ratusza — 11 razy
— na monetach w ekspozycji numizmatów w Muzeum Historycznym w Ratuszu Gdańskim — kilka razy
— na innych numizmatach, znalezionych przez Rumburaka — 5 razy (ta kolekcja stale się powiększa)
— w Muzeum Narodowym — na obrazie Antona Möllera „Odbudowa świątyni przez króla Joasa”

Kraków

Na Kazimierzu — dawnej żydowskiej osady, a następnie dzielnicy Krakowa — Tetragram JHWHosobiście znalazłem pośród muzealnych eksponatów, w budynku dawnej Starej Synagogi, na ulicy Szerokiej. →

■ Lidzbark Warmiński

Tetragram JHWH w zamku biskupów warmińskich →

Sieradz

Nad głównym ołtarzem sieradzkiej fary →

Tczew

Na głównym ołtarzu katolickiego kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, imie Boże dostrzec można nad obrazem „Ukrzyżowanie”, namalowanym na początku XVIII wieku.

Pelplin

W centralnej części ołtarza głównego pelplińskiej Katedry

Kamień Pomorski

Zwiedzając katedrę w Kamieniu Pomorskim, zobaczyć można imię Boże w formie JEHOWAH. Widnieje ono w napisie, umieszczonym pod organami, zaraz nad wejściem głównym.

IEHOVA — moneta śląska

Śląsk

Na Śląsku bito monety z łacińskim napisem IEHOVA. Hebrajski Tetragram spotkać można równiez w wielu świątyniach (Jawor, Swidnica, jeszcze do niedawna w Wambierzycach i Jasnej Górze)

Numizmaty

IEHOVA moneta Śląsk

Monety i medale z łacińskim napisem IEHOVA lub hebrajskim tetragramem JHWH bito również na ziemiach polskich.

W sumie, w dwóch tomach Katalogu monet polskich z lat 1632-1696, wydanych w latach 1982 i 1984 w Warszawie, zamieszczono opis pochodzących z tego okresu 50 różnych monet, na których widnieje „w promieniach i chmurach hebrajski napis Jehowa”.


Literatura polska

Imię Boże, w formie Jehowa, użyli w swych utworach tacy polscy pisarze, jak: Imię Boże w literaturze

 1. Juliusz Słowacki
 2. Adam Mickiewicz
 3. Cyprian Kamil Norwid
 4. Zygmunt Krasiński
 5. Ludwik Kondratowicz
 6. Teofil Lenartowicz
 7. Adolf Nowaczyński
 8. Artur Oppman
 9. Mieczysław Romanowski
 10. Józef Szujski
 11. Kornel Ujejski
 12. Jacek Kaczmarski

Fragmenty utworów powyższych autorów zamieszczam na oddzielnej stronie, poświęconej imieniu Bożemu w literaturze polskiej i światowej.

Usunięte

Zawzięta wrogość kleru wobec imienia Bożego przejawia się takze poprzez jego fizyczne usuwanie z miejsc, gdzie przed laty widniało. Ów świadomy wandalizm polskich zabytkowych budowli przez kler pozostaje, oczywiście, bezkarny.

Rumburak udokumentowanych ma juz kilka takich przypadków. Ciekawe, ile takich zniszczeń poszło w zapomnienie?

Proszę o wszelkie informacje, w jakich miejscach Polski można znaleźć imię Boże — hebrajski@interia.pl
top© — RUMBURAK