uStronie INDEX
Strona zgodna z najnowszą normą XHTML 1.1.: uStronie :. Spis artykułów / CONTENT
forum | chat | księga gości
INDEX Biblia Artykuły Hebrajski

IMIĘ BOŻE w Gdańsku

Imię Boże w Kościele Mariackim w Gdańsku W gdańskim Kościele Mariackim co najmniej dziewięć razy znaleźć można imię Boże.
■ Kościół Mariacki w Gdańsku

— największa ceglana, gotycka świątynia w Polsce — zachwyca swym ogromem.Wznoszono ją w latach 1343-1502.
FULL VIEW PHOTO / PODGLĄD — 49,1kB
jhwh
FULL VIEW PHOTO / PODGLĄD — 58,7kB
jhwh
FULL VIEW PHOTO / PODGLĄD — 49,1kB
jhwh
FULL VIEW PHOTO / PODGLĄD — 58,7kB
jhwh

Kościół mający ponad pół hektara powierzchni może pomieścić powyżej 25 tysięcy osób.
Codziennie przewija się przez jego wnętrza mnóstwo ludzi. Jednak prawie nikt nie zwraca uwagi na imię Boga — JEHOWA — znajdujące się tam co najmniej dziewięć razy — sześć razy po hebrajsku, trzy razy po łacinie (patrz zdjęcia obok oraz powiększenia szczegółów poniżej).


Na słynnym zabytkowym ołtarzu rodziny Ferberów występuje tetragram JHWH

Nieopodal, na nagrobnym epitafium, poza imieniem Bozym w formie tetragramu JHWH, trzy razy użyto je w cytacie z Ezechiela 37:4-6, w łacińskiej formie IEHOVA (w odmianie IEHOVÆ)

KOLEJNE PRZYKŁADY Z GDAŃSKIEJ BAZYLIKI MARIACKIEJ już niebawem
Sala Czerwona Ratusza gdańskiego, ZOOM+ / POWIĘKSZENIE — 36kB W Sali Czerwonej 11 razy ujrzeć można imię Boże

■ Ratusz gdański

Obecnie znajduje się tam Muzeum Historyczne Miasta Gdańska. Najbardziej reprezentacyjnym pomieszczeniem Ratusza jest Wielka Sala Rady, zwana też Letnią lub Czerwoną. Oryginalny wystrój jej wnętrza zachował się niemal w całości. Na ścianach znajduje się siedem obrazów, autorstwa Hansa Vredemana de Vries, wykonanych w latach 1594–1595. Głównym akcentem sali jest strop, składający się z 25 obrazów alegorycznych, pędzla Izaaka van den Blocka, namalowanych w latach 1606–1608. Na dziesięciu obrazach — wraz z najważniejszym z nich, umieszczonym na suficie centralnie, zwanym „Apoteozą łączności Gdańska z Polską”jedenascie razy ujrzeć można imie Boże (10 razy w formie hebrajskiego tetragramu JHWH, jeden raz po łacinie).

Na prawo: Sala Czerwona w Ratuszu gdańskim →
Poniżej: zdjęcia wszystkich tetragramów z Sali Czerwonej:


 

FULL VIEW PHOTO / PODGLĄD —
„Stałość” • „The Bonstacy”
— Hans Vredman de Vries
jhwh
FULL VIEW PHOTO / PODGLĄD —
„Wolność” • „The Freedom”
— Hans Vredman de Vries
jhwh
FULL VIEW PHOTO / PODGLĄD —
„Zgoda” • „The Concord”
— Hans Vredman de Vries
jhwh
FULL VIEW PHOTO / PODGLĄD —
„Sąd ostateczny” • „The Last Judgement”
— Hans Vredman de Vries
jhwh
FULL VIEW PHOTO / PODGLĄD —
„Sprawiedliwość” • „The Justice”
— Hans Vredman de Vries

jhwh
FULL VIEW PHOTO / PODGLĄD —
„Pobożność” • „The Piety”
— Hans Vredman de Vries
jhwh
FULL VIEW PHOTO / PODGLĄD —
„Mądrość” • „The Wisdom”
— Hans Vredman de Vries
jhwh
FULL VIEW PHOTO / PODGLĄD —
Emblem przedstawiający
Gdańsk

jhwh
FULL VIEW PHOTO / PODGLĄD —
„Król Jozafat ustanawia sędziów” • „Kong Josaphat appoints judges”
— Izaak van den Block
jhwh + IEHOVÆ

Na piętrze Ratusza gdańskiego, w oddzielnej sali prezentowane są monety i medale. Kilkanascie z nich posiada wybite imię Boże JHWH. Zamieszczone tu dwa zdjęcia (robione w pośpiechu z ukrytej kamery) są bardzo kiepskiej jakości. Zostaną one podmienione na lepsze po kolejnej wyprawie Rumburaka do Gdańskiego Muzem Historycznego.


■ Muzeum Narodowe

VIEW PHOTO / PODGLĄD

Obraz Antona Möllera „Odbudowa świątyni przez króla Joasa” z 1602 roku, zdobił dawniej kase Ratusza Głównomiejskiego w Gdańsku. Obecnie eksponowany jest w zbiorach gdańskiego Muzeum Narodowego.
W łacińskim napisie, okalającym obraz, użyto imienia Bożego — IEHOVÆ

Powiększenie po klinkięciu na miniaturkę →


■ Judaiki gdańskie

Z dawnej Wielkiej Synagogi gdańskiej do dzisiejszych czasów zachował się dziewiętnastowieczny miniaturowy
pulpit do czytania, zawierający imię Boże JHWH, którego zdjęcie, wraz z modlitewnikiem z 1777 roku, zamieszczam poniżej:

Modlitewny pulpit z gdańskiej synagogi Imię Boże na pulpicie

 

moneta gdańska z imieniem Jehowy

■ Monety gdańskie

I na gdańskich okzach numizmatycznych dostrzec można tetragram imienia Bożego — JHWH

(Na zdjęciu po prawej rewers 3-dukatowej donatywy Jana Kazimierza z ok 1659 roku)

 

[Więcej przykładów imienia Jehowy z monet gdańskich na oddzielnej stronie, poświęconej europejskim monetom lub na podglądzie poniżej:]top© — RUMBURAK