uStronie INDEX
Strona zgodna z najnowszą normą XHTML 1.1.: uStronie :. Spis artykułów / CONTENT
forum | chat | księga gości
INDEX Biblia Artykuły Hebrajski

Niemieckie monety z imieniem Bożym

Monety niemieckie

PRZYJRZYJ się uważnie przedstawionym tu srebrnym monetom. Wybito je z polecenia niemieckiego landgrafa Wilhelma V, panującego w latach 1627-1637. Środkowa Europa była wówczas uwikłana w wojnę trzydziestoletnią, w której katolicy walczyli z protestantami. Wilhelm V popierał protestantów. Aby pokryć ogromne koszty tego konfliktu, ze wszystkiego srebra, które posiadał, kazał wybić monety.

Co ciekawe, na wielu z nich wytłoczono na tle słońca imię Boże, Jehowa, w postaci łacińskiego napisu IEHOVA oraz hebrajskiego tetragramu יהוה. Umieszczono też wizerunek palmy, która jest symbolem siły. W ten sposób zasugerowano, że Bóg potrafi zadbać, by miotane wiatrem drzewo się nie złamało. Łaciński napis na monetach zawiera imię Jehowa i wyraża ufność w Bożą ochronę.

Jednakże takie użycie imienia Bożego w gruncie rzeczy było daremne - nie zapewniło opieki Jehowy, gdyż podczas krwawych ziemskich konfliktów zbrojnych, Bóg nie popiera żadnej strony. Z pewnością nie pochwalał też wojny trzydziestoletniej. Dzieło Funk & Wagnalls New Encyclopedia podaje: „Według ostrożnych ocen, podczas tej wojny zginęła co najmniej połowa mieszkańców Niemiec. W kraju doszczętnie zniszczono mnóstwo miast, wiosek i gospodarstw. Zdewastowano mniej więcej dwie trzecie obiektów przemysłowych; rolniczych i handlowych”.

Umieszczenie na monetach imienia Jehowy przywodzi na myśl przykazanie dane Izraelowi: „Nie będziesz brać imienia Jehowy, twego Boga, w sposób niegodny” (Wyjścia [2 Mojżeszowa] 20:7, New World Translation). Z drugiej strony stanowi świadectwo, że w Niemczech od dawna znano imię Boże, Jehowa. A jak dalece ty znasz Boga, który nosi to imię?

[Więcej monet z imieniem Bożym ujrzeć możesz na oddzielnej stronie]


[Inne monety z Imieniem Bożym:]
top© - RUMBURAK