uStronie INDEX
Strona zgodna z najnowszą normą XHTML 1.1.: uStronie :. Spis artykułów / CONTENT
forum | chat | księga gości
INDEX Biblia Artykuły Hebrajski

IMIĘ BOŻE w judaizmie

Imię Boże SZEM JEHOWA Mojżesz ogłaszający dziesięcioro przykazań — tabliczka mizrach, olej na płótnie w neogotyckiej drewnianej ramie, rok ok. 1900, Wiedeń, kolekcja judaików Maxa Bergera. Poniżej powiększenie tetragramu.
x Osiemnastowieczny sztych przedstawiający Mojżesza, piszącego piszącego pod natchnieniem Księgę Rodzaju 1:1

JEHOWA (Jahwe) to imię własne Boga izraelskiego — Boga Biblii. Występuje ono na wielu liturgicznych, czy tradycyjnie związanych z judaizmem przedmiotach. W języku hebrajskim zapisywane jest ono czterema spółgłoskami, odpowiadającymi polskim JHWH:
yhwh — w pisowni współczesnej
lub
yhwh lub jhwh lub YHWH — w zależności od stylu pisma — w języku starohebrajskim.

W wielu synagogach, Żydzi modlą się z twarzą skierowaną w kierunku hebrajskiego tetragramu YHWH — JHWH. Na tej stronie przedstawiam małą kolekcę judaików, zawierających imię Boże.


Dwie tablice Dekalogu z dziesięcioma przykazaniami stanowią rdzeń zasad religijnych i moralnych, które zostały Mojżeszowi objawione na górze Synaj. Są one wyrazem utrwalenia przymierza, zawartego między Bogiem YHWH a Izraelem. To własnie na górze Synaj, Bóg oznajmił swoje przymierze. Mojrzesz obwieszcza boskie przykazania ludowi Izraela, zebranemu u podnóża góry. »»
tabliczka MIZRACH

Tabliczka mizrach — akwarela przypisywana Naumowi Gutmanowi, ok. 1900 rok, Wiedeń, kolekcja judaików Maxa Bergera.

Przy modlitwie należy zwrócić się twarzą ku wschodowi. Kierunek ten oznacza się zawieszoną na ścianie tabliczką mizrach. Jest ona wykonana z pergaminu i kunsztownie ozdobiona. Przeważnie można na niej znaleźć wykaligrafowane wersety psalmów, otoczone różnymi symbolami i ornamentami.
Słowem mizrach (hebr. wschód) okresla się także wschodnią ścianę synagogi.
««


Imię Boże na pulpicie modlitewnym Imię Boże na dziewiętnastowiecznym miniaturowym pulpicie do czytania, pochodzący ze zburzonej Wielkiej Synagogi Gdańskiej
Patrz: Imię Boże w Gdańsku
Imię Boże na zwoju z Qumran Fragment zwojów znad Morza Martwego, z zaznaczonym imieniem Bożym.
Całość spisana jest znakami nowohebrajskimi, a tetragram — starohebrajskimi
Jehowa to jeden Jehowa SZMA ISRAEL
JEHOWA ELOHEJNU
JEHOWA ECHAD
Słuchaj Izraelu, Jehowa Bóg nasz, (to) jeden Jehowa — jest to zwrot najczęściej powtarzany w modlitwach żydowskich
Tetragram we włoskiej synagodze W synagogach, Żydzi modlą się z twarzą skierowaną
w kierunku hebrajskiego tetragramu JHWH — JHWH
Na zdjęciu: Synagoga Lubavitch di Milano (Włochy)

Patrz stronę: Imię Boże w synagodze
Tetragram na Aron ha'Kodesz Tetragram na tzw. Aron ha Kodesh w synagodze w Breslov
Tetragram na tabliczce kabalistycznej Tetragram Imienia Bożego na karcie modlitewno-kabalistycznej
Tetragram w TZFAT Imię Boże w synagodze w Tzfat (Izrael)
[FULL IMAGE 1 - 1232x1632 - 444kB]
Tetragram na tabliczce MIZRACH Abouhav Synagogue (Sephardic); Tetragram imienia Bożego widzimy na tabliczce MIZRACH, w lewym górnym rogu Tetragram na pulpicie modlitewnym w synagodze
Shlomo, HaAri Ashkenazi synagogue
HaAri (Rabbi Yitzchak Luria, 1534-1572) was a seminal Kabbalist. As for Shlomo, he is a human encyclopedia of Jewish history. Actually, his output rate was much faster than my input rate…

Na powyższym zdjęciu Tetragram, do którego modlą się zgromadzeni w tej aszkenazyjskiej synagodze przesłania elektryczny siedmioramienny świecznik.
top© - RUMBURAK