uStronie INDEX
Strona zgodna z najnowszą normą XHTML 1.1.: uStronie :. Spis artykułów / CONTENT
forum | chat | księga gości
INDEX Biblia Artykuły Hebrajski

IMIĘ BOŻE, które pozostanie na zawsze

Church in La Celle Dunoise, France Strasbourg Cathedral, France God's name on a statue near Paris, France God's name on a church in Minorca, Spain Bourges Cathedral, France Church in São Paulo, Brazil
Opisy zdjęć w dymku, po najechaniu myszką (dotyczy Internet Explorer'a)

Słowo „JEHOWA”, jako imię Boże, występuje szeroko nie tylko w tekstach biblijnych.
Franz Schubert skomponował muzykę do — napisanego przez Johanna Ladislava Pyrkera — poematu lirycznego, zatytułowanego „Wszechmoc”. Imię Jehowa występuje tam dwukrotnie. Użyto je również w zakończeniu ostatniej sceny opery Verdiego „Nabucco” (Nabuchodonozor).

French composer Arthur Honegger's oratorio „King David” gives prominence to the name Jehovah.

Ponadto imię Jehowa spotykamy w wielu utworach poetyckich, między innymi: Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, czy Zygmunta Krasińskiego; a słynny francuski pisarz, Victor Hugo, zamieścił je w przeszło 30 swoich dziełach. Zarówno on, jak i Lamartine napisali wiersze pod tytułem „Jehowa”. [zob. w uStroniu Imię Boże w literaturze]

W dwóch tomach „Katalogu monet polskich” z lat 1632-1696, wydanych w latach 1982 i 1984 w Warszawie, zamieszczono opis pochodzących z tego okresu 50 różnych monet, na których widnieje w promieniach (albo w promieniach i chmurach) hebrajski napis יהוה (Jehowa).

W książce Deutsche Taler (Niemieckie talary), wydanej w roku 1967 przez Federalny Bank Niemiecki, znajduje się fotografia jednej z najstarszych monet, na której widnieje imię Jehowa. Jest to Reichstaler, bity w roku 1634 na terenie Księstwa Śląskiego. O rewersie tej monety powiedziano: „Pod promieniejącym imieniem JEHOWA, wynurzającym się spośród obłoków, widnieje ukoronowana tarcza z herbem Śląska”. [zobacz stronę z imieniem Bożym na Śląsku]

Zwiedzający muzeum w Rudolstadt (Niemcy wschodnie), na kołnierzu zbroi, którą nosił w XVII wieku Gustaw II Adolf, król Szwecji, mogą podziwiać napisane dużymi literami imię JEHOVA.

Tak, więc, od wieków forma Jehowa jest uznawanym przez różne narody sposobem wymawiania imienia Bożego. Ludzie, którzy ją słyszą, od razu wiedzą, o kim mowa. Sprawa przedstawia się tak, jak powiedział pewien profesor: „To imię tak się przyjęło w naszym słownictwie i nie da się go wyrugować” (profesor Oehler: „Theologie des Alten Testaments” [Teologia Starego Testamentu] )


[Linki do ramki poniżej (strony po angielsku):]
Hallowed Be Your Name — What Name? („Święć się imię twoje” — Jakie imię?)
God's Name—Its Meaning and Pronunciation (Imię Boże — co oznacza i jego wymowa)
The Divine Name Through the Ages (Imię Boże w ciągu wieków)
Christians and the Name (Chrześcijanie a Imię)
God's Name and Bible Translators (Imię Boże a biblijni tłumacze)
God's Name and the „New Testament” (Imię Boże a „Nowy Testament”)
Why We Must Know God's Name(Dlaczego powinniśmy znać Boże imię)

God's Name
top