uStronie INDEX
Strona zgodna z najnowszą normą XHTML 1.1.: uStronie :. Spis artykułów / CONTENT
forum | chat | księga gości
INDEX Biblia Artykuły Hebrajski
Dir, Dir Jehova will ich singen - J.S.BACH

IMIĘ BOŻE w przykładach — [część 1]

Imię Boże znaleźć można w dziełach muzycznych. Za przykład niech posłuży tutaj chorał niemiecki, w harmonizacji J.S.Bacha, pt.: „Dir, dir Jehova will ich singen” (Tobie, Tobie Jehowo chcę ja śpiewać).
Jehovas Zeugen
Imię Boże, Jehowa, od prawie 100 lat
stało się częścią składową nazwy
organizacji religijnej Świadków Jehowy.
Na zdjęciu:
Tablica upamiętniająca uwięzienie
tysięcy niemieckich Świadków Jehowy
w hitlerowskich obozach koncentracyjnych za to,
iż nie chcieli podporządkować się niemieckiej machinie wojennej.

JHWH alchemy Emblemat alchemiczny; na samym szczycie znajduje się hebrajski Tetragram Boży.
[więcej zdjęć takich emblematów]


Imię Boże w przekładzie na język ZANDE
Imię Boże w przekładzie Biblii
na język ZANDE, używany
w takich krajach, jak: Sudan,
Kongo oraz części Republiki
Środkowoafrykańskiej.
[więcej zdjęć z biblijnych przekładów]Zwój znad Morza Martwego pełen Tetragramów Fragment zwojów znad Morza Martwego,
z pogrubionym tetragramem Imienia Bożego.
Cały tekst pisany jest pismem hebrajskim,
a samo Imię — starohebrajskim.
[więcej zdjęć manuskryptów z Tetragramami]
SZEL JEHOWA W Watykanie znajduje się obraz żydowskiego arcykapłana, mającego na turbanie wypisane po hebrajsku: „Świętość należy do Jehowy”
[więcej zdjęć z Włoch]
Jehova na fasadzie kościoła Protestancki kościół na wyspie Huahine (Polinezja Francuska), z widniejącym na frontonie imieniem Jehowa.
Imię Boże w katechizmie
Dwujęzyczny katechizm tahitańsko-walijski,
z roku 1801, zawierający Imię Boże
Imię Boże na znaczku pocztowym
Tetragram Imienia Bożego
na greckim znaczku pocztowym.
Tetragram
Tetragram z nieznanego
mi miejsca


HEKSAPLA - tetragram „Heksapla”- 50-tomowe wydanie Pism Hebrajskich Orygenesa potwierdza, że Imię Boże wystepowało w Chrześcijańskich Pismach Greckich
[inne greckie manuskrypty z Tetragramami]
JHWH na tabliczce MIZRACH Tetragram JHWH na tabliczce „mizrach”, znajdującej się w jednym z pomieszczeń budynku Gminy Żydowskiej w Warszawie
[inne przykłady JHWH w judaiźmie]
IEHOVA na niemieckiej monecie Imię Boże wybite na monecie niemieckiej
z 1655 roku
[więcej zdjęć monet z imieniem Bożym]
IEHOVA
ARON ha'KODESH — szafa na zwoje Tory w synagodze w Safed (Izrael)
[więcej zdjęć z synagog]
Imię Boże w synagodze
Imię Boże w HORB (Niemcy) Imię Boże na fasadzie ratusza, w miejscowości Horb, w południowych Niemczech, usunięte w 1934 roku przez nazistów, przywrócone po 58 latach na swoje dawne miejsce.
[więcej zdjęć z Niemiec]
Imię Boże
JEHOVA PSALM „Jeżeli Jehowa nie buduje domu, na próżno trudzą się budowniczowie”.

Tak brzmi w tłumaczeniu łaciński napis z 1780 roku, znajdujący się nad drzwiami pewnego budynku w Kolombo, w Sri Lance, a zaczerpnięty z Księgi Psalmów 127:1

top© — RUMBURAK