uStronie INDEX
Strona zgodna z najnowszą normą XHTML 1.1.: uStronie :. Spis artykułów / CONTENT
forum | chat | księga gości
INDEX Biblia Artykuły Hebrajski
JHWH Jehovah IEHOVA

Oto 222 przykłady użycia Imienia Bożego (w tym 680 zdjęć) z samej tylko maleńkiej Danii.

Jest to kopia strony http://www.divinename.dk/ (po angielsku) lub http://www.gudsnavnet.dk/ (w języku duńskim), uczyniona dla bezpieczeństwa, którą zreorganizowałem, przerobiłem graficznie i zoptymalizowałem pod kątem szybszego otwierania się w oknie przeglądarki. Kolejnym etapem będzie spolszczenie całości.

Warto by sporządzić podobną bazę, odnośnie obszaru Polski. Proszę, więc, o informację na temat miejsc w naszym kraju, w których można znaleźć imię Boże.

KONKLUZJA:

Jeśli imię Boże zostało zapisane w Biblii prawie 7000 razy (a przykłady na tej stronie dowodzą, iż było ono powszechnie znane w przeszłości) to dlaczego usuwa się je z przekładów biblijnych ?
Przecież, jeśli ktoś nie chce — nie musi tego Imienia wymawiać.
Inny — jeśli uważa to za słuszne — niech sobie wymawia Jehowa, drugi — Jahwe (i tak w każdym języku imię Boże brzmi nieco inaczej).

Natomiast usuwanie imienia Bożego z tekstu Pisma Świętego jest karygodnym fałszerstwem, którego nie da się uzasadnić żadnymi naukowymi wywodami.

topImię Boże w Danii