uStronie INDEX
Strona zgodna z najnowszą normą XHTML 1.1.: uStronie :. Spis artykułów / CONTENT
forum | chat | księga gości
INDEX Biblia Artykuły Hebrajski

IMIĘ BOŻE w Czechach


W Czechach imię Boże spotkać można wielokrotnie.

W Pradze czeskiej, na moście Karola, zbudowanym w roku 1357, w pobliżu Starego Miasta, na jednej z rzeźb, przedstawiającej Jezusa Chrystusa na krzyżu, widnieją lśniące złotem hebrajskie litery, zawierające tetragram Imienia Bożego JHWH w cytacie z Księgi Izajasza 6:3: „Święty, święty, Jehowa Zastępów”

Nieopodal mostu Karola znajduje się synagoga Staronova i najstarszy w Europie cmentarz żydowski. W synagodze tej, na podium, przeznaczonym dla kantora, można zobaczyć tetragram Imienia Bożego w srebrnej ramie.

Na południowy wschód od Pragi, na występie skalnym, nad rzeką Sázawa, wznosi się średniowieczny zamek Cesky Sternberk. Nad ołtarzem zamkowej kaplicy umieszczono cztery złote litery tworzące tetragram JHWH.

Tetragram pojawia się również na freskach upiększających inne czeskie budowle.

Także w wydawnictwach biblijnych Braci Czeskich umieszczano Tetragram.

top© - RUMBURAK