uStronie INDEX
Strona zgodna z najnowszą normą XHTML 1.1.: uStronie :. Spis artykułów / CONTENT
forum | chat | księga gości
INDEX Biblia Artykuły Hebrajski

IMIĘ BOŻE w manuskryptach greckich

septuaginta

Ten fragment Septuaginty (z prawej), pochodzący z I wieku naszej ery i zawierający tekst Zachariasza 8:19-21 oraz 8:23 do 9:4, znajduje się w Muzeum Izraela w Jerozolimie. Imię Boże występuje w nim cztery razy, z czego trzy widzimy tutaj.

W kodeksie aleksandryjskim (z lewej), 400 lat młodszej kopii Septuaginty, imię Boże zastąpiono w tych samych wersetach poprzez KY i KC — skróconymi formami greckiego Kyrios („Pan”)
Poniżej przykłady Tetragramów z różnych fragmentów greckich manuskryptów:


Greek Manuscripts
Greek Manuscrito

W tym manuskrypcie z Qumran (po prawej), spisanym po grecku, dwa razy użyto starohebrajskiej pisowni imienia Bożego JHWH

»»
Greek Manuscripts


Cztery skrawki greckich manuskryptów (po części powtórzonych z wcześniejszego przykładu na tej stronie) z biblioteki Cambridge University, zawierające hebrajskie Tetragramy

««

Septuaginta Jeden z zachowanych fragmentów papirusu kopii greckiej Septuaginty, opatrzony nr kat.: 3522, pochodzący z I wieku n.e., a znalezionego w Oksyrynchos w Egipcie. Zakreślony fragment to tetragram Imienia Bożego, w postaci czterech liter starohebrajskich.
HEKSAPLA „Heksapla”- 50-tomowe wydanie Pism Hebrajskich Orygenesa potwierdza, że Imię Boże wystepowało w Chrześcijańskich Pismach Greckich
JHWH Greek Septuaqinta JHWH Greek Papyrus
[zobacz też artykuł, pt.: Czy pierwsi chrześcijanie używali imienia Bożego? w uStroniu]

top© - RUMBURAK