uStronie INDEX
Strona zgodna z najnowszą normą XHTML 1.1.: uStronie :. Spis artykułów / CONTENT
forum | chat | księga gości
INDEX Biblia Artykuły Hebrajski

Berło w kształcie granatu, pochodzące z domu Jehowy

berło z imieniem Jehowy

W IZRAELU archeolodzy odkopali wiele bereł [lasek, noszonych przez ludzi, sprawujących władzę] (1 Mojżeszowa 49:10; Estery 8:4; Ezechiela 19:14). Niektóre berła, znalezione w Lakisz, miały głowice w kształcie owoców granatu, dobrze znanych ludowi Bożemu (5 Mojżeszowa 8:8; Pieśń 4:13).

Po lewej widzimy rzeźbę w kości słoniowej, przedstawiającą owoc kwitnącego granatowca . Ma ona 4,3 centymetra wysokości i przypuszczalnie była elementem berła, jak na to wskazuje otwór w jej podstawie. Warto zwrócić uwagę na litery pisma wczesnohebrajskiego, datowanego na VIII wiek przed nasza erą.

berło

Już dość dawno temu, kawałek rzeźby odpadł, toteż niektórych liter brakuje, a kilka zachowało się tylko częściowo. Niemniej znawcy starożytnego pisma proponują rekonstrukcję, widoczną u dołu (według periodyku Biblical Archaeologist). Nieregularne odstępy między literami pozwoliły odczytać tekst w dwóch wersjach. Francuski uczony André Lemaire twierdzi, że ów napis brzmiał: „Należące do Św[iątyni Jah]we, święte dla kapłanów”. Natomiast, według Nahmana Avigada, składał się ze słów: „Święty dar dla kapłanów Domu Jahwe”.

Zdaniem wspomnianych uczonych, jak również innych badaczy, na berle widniały pierwotnie cztery hebrajskie litery, oznaczające imię własne Boga - JHWH. Napis zawierałby wówczas wyrażenie „dom Jehowy”, czesto występujące w Biblii (Wyjścia [2 Mojżeszowa] 23:19, Biblia poznańska; 1 Królewska 8:10-11, Biblia Tysiąclecia).

Wielu naukowców sądzi, iż jest to głowica berła, które należało do kapłana świątyni, zbudowanej przez Salomona, lub zostało ofiarowane na jej rzecz. Co ciekawe, owoc granatu był w domu Bożym powszechnie spotykanym motywem zdobniczym (2 Mojżeszowa 28:31-35; 1 Królewska 7:15-20).

top[Link w sieci - The Israel museum]