Wysuń menu główne / MAIN MENU «•» wysuń / schowaj MENU
uStronie INDEX
Strona zgodna z najnowszą normą XHTML 1.1.: uStronie :. Spis artykułów / CONTENT
forum | chat | księga gości
INDEX Biblia Artykuły Hebrajski

RYŚ IBERYJSKI — najbardziej zagrożony kot

ryś iberyjski

RYSIE zawsze słynęły z bystrego wzroku i refleksu. O kimś spostrzegawczym Hiszpanie mówią, że ma „oczy rysia”. Ryś iberyjski (Lynx pardinus) znalazł się ostatnio w centrum uwagi, ale niestety nie ze względu na spryt czy doskonały wzrok, lecz dlatego, że został uznany za „najbardziej zagrożonego przedstawiciela rodziny kotowatych”.*

Przed laty terytorium rysia iberyjskiego obejmowało swym zasięgiem Portugalię, Hiszpanię, a nawet francuskie Pireneje. Obecnie pozostały już tylko nieliczne populacje rysiów, rozrzucone po południowo-zachodniej części Półwyspu Iberyjskiego. Co gorsza, chyba tylko dwie takie grupy są na tyle duże, by mieć szansę na dostateczny rozród i przetrwanie. Łączna liczba tych cętkowanych kotów jest alarmująco niska.

mały ryś iberyjski

Szacuje się, że cała populacja rysiów iberyjskich zmalała do niespełna 200 osobników. Co spowodowało tak drastyczny spadek? Niektórzy za główną przyczynę uważają nagłe zmniejszenie się liczebności królików — podstawowego pożywienia rysiów — przetrzebionych przez powtarzające się epidemie myksomatozy. Sporo rysiów wpada w sidła kłusowników lub ginie na autostradach. Ponadto obszar ich naturalnych siedlisk kurczy się i ulega rozczłonkowaniu. Według ostatnich sprawozdań Światowego Funduszu na rzecz Dzikich Zwierząt, wszystkie te czynniki sprawiają, że wymierająca populacja rysiów iberyjskich rozpadła się na małe grupy, żyjące na niewielkich, odizolowanych terenach.

Chociaż na uratowanie zagrożonego drapieżnika przeznaczono niemałą kwotę 35 milionów dolarów, zdaniem pewnego grona ekspertów sytuacja zwierzęcia jest dramatyczna. Według Nicolasa Guzmana, koordynatora Narodowego Projektu Ocalenia Rysia Iberyjskiego, w liczącej niecałe 200 osobników populacji są „tylko 22, maksimum 32 samice zdolne do rozrodu”. Guzman uważa, że „właśnie od nich zależy przetrwanie gatunku”. Niestety, w równie rozpaczliwym położeniu znalazło się bardzo dużo pięknych stworzeń zamieszkujących ziemię.

Ryś iberyjski, zwany tez rysiem cętkowanym lub hiszpańskim, figuruje na Czerwonej Liście (wykazie gatunków zwierząt i roslin, którym grozi wyginięcie, opracowanym przez IUCN — Międzynarodową Unię Ochrony Przyrody i Jej Zasobów) jako gatunek „skrajnie zagrożony”.
topPrzebudźcie się! nr 14 z 22 lipca 2004