Wysuń menu główne / MAIN MENU «•» wysuń / schowaj MENU
uStronie INDEX
Strona zgodna z najnowszą normą XHTML 1.1.: uStronie :. Spis artykułów / CONTENT
forum | chat | księga gości
INDEX Biblia Artykuły Hebrajski

MATUZALEM z gór

W GÓRACH BIAŁYCH w zachodniej części USA, na wysokości przeszło 3000 metrów n.p.m. rośnie drzewo, uchodzące za najstarsze na ziemi — sosna sędziwa (Pinus longaeva), nazywana Matuzalemem lub Starcem. Jej wiek ocenia się na ponad 4700 lat. Jest seniorem wśród rosnących wokół prastarych sosen ościstych (Pinus aristata), tworzących tak zwany Gaj Matuzalemowy.*

* Matuzalem (Metuszelach), dziadek Noego, żył 969 lat — najdłużej ze wszystkich ludzi wymienionych w Biblii (Rodzaju 5:27; Łukasza 3:36-37).

Matuzalem Jedna z sosen, rosnących w Gaju Matuzalemowym

Drzewa te żyją w nadzwyczaj nieprzyjaznym środowisku. „Średnie roczne opady — głównie w postaci śniegu — nie przekraczają 300 milimetrów, toteż wilgotność jest minimalna" — informuje czasopismo New Scientist. „Miejscowe sosny rosną na podłożu dolomitowym — odmianie skały wapiennej, bardzo ubogiej w składniki odżywcze". Na dodatek występują tu „skrajne wahania temperatury, a wiatry dmą z wściekłą siłą".

Zadziwiające, że właśnie te czynniki przyczyniają się do długowieczności sosen. „Jest tak sucho, że nawet wirusy i bakterie z trudem utrzymują się przy życiu. A drewno [sosny ościstej] jest na tyle zwarte i żywiczne, że nie imają się go żadne owady. Zagrożeniem są pioruny, ale drzewa stoją dostatecznie daleko od siebie, żeby pożary się nie rozprzestrzeniały" — wyjaśnia New Scientist.

Okres wegetacyjny drzewa trwa 45 dni w roku. Dzięki temu, że przyrost następuje bardzo wolno, drzewo oszczędza ograniczone zasoby energii. W ciągu 100 lat przybywa mu w obwodzie zaledwie 25 milimetrów, a jego liście (szpilki) dożywają 30 lat. Najwyższa sosna w tym lesie ma około 18 metrów. Zdaniem badaczy, najstarsze okazy mogą jeszcze pożyć jakieś pół tysiąca lat.

Ostatnimi czasy uczeni, którzy interesują się sposobami przedłużenia ludzkiego wieku, zwrócili uwagę na sosny z Gór Białych i mają nadzieję zgłębić ich sekrety. Jednak prawdziwego klucza do długowieczności nie trzeba szukać wysoko w górach, w rosochatej sośnie — jest on znacznie łatwiejszy do znalezienia. W najstarszej księdze świata, Biblii, czytamy: „To znaczy życie wieczne: ich poznawanie ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz tego, któregoś posłał, Jezusa Chrystusa" (Jana 17:3). Wiedza, o której tu mowa, jest ogólnie dostępna. Cóż stoi na przeszkodzie, żeby jej nabyć?

topPrzebudźcie się! nr 6, z 22 marca 2004